Tanúságtétel

Tanúságtétel az Oltáriszentségről

Dr. Gál Péter atya osztotta meg velünk az alábbi tanúságtételt. Köszönjük. A szerk.

A feleségemmel 2020 októberében részt vettünk Gál Péter atya lelkigyakorlatán Leányfalun. Az utolsó napon az atya kihelyezte az Oltáriszentséget, és a csoport minden tagja egyenként odajárult és letérdelhetett egészen közel az Úr elé. Az én térdeim néhány éve nem valami jók, s tartottam a hosszas térdeléstől, de amikor sorra kerültem, könnyen ment.

2 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Különbség az evangélikus úrvacsora és a római katolikus Oltáriszentség között

Az első oszlop
Lényeges és létfontosságú a különbség az evangélikus-protestáns úrvacsora és a katolikus szent Eucharisztia között. Sajnos ennek a  különbségnek  az  ismerete  sok  katolikusnál  is  elhalványult. A növekvő tudatlanságot használja ki a hamis ökumenizmus, hogy megerősítse a „vadállat” szobrát, a hamis Krisztust és a hamis egyházat.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az Oltáriszentség (12)

Felnőttek, épelméjűek

Nevezetesen a mai egyházi fegyelem szerint az Eucharisztiát csak a felnőttek, vagyis azok fogadhatják, akik már eszüket használni tudják (854. kánon).

A csecsemők, kicsi gyermekek ugyan magukban véve nagyon is méltók s alkalmasak, hogy Krisztussal a szentáldozás által egyesüljenek, de mégis, minthogy lelkük üdve s épsége enélkül is biztosítva van, az Egyház jobbnak látja csak akkor nyújtani nekik az angyali kenyeret, mikor ők azt már öntudatos tisztelettel, fogadhatják (vö.: Az Anyaszentegyház öt parancsa. 134. lap.)

14 Minute
Imáink

Imáink: Tantum ergo Sacramentum

Katolikus Egyházunk ma is megkívánja tőlünk, hogy a szentmise ordináriumát, a válaszokat, valamint az alapvető imádságokat az Egyház anyanyelvén, latinul is ismerjük és imádkozzuk. Ennek jegyében a Tengernek Csillaga folyóirat 2010. szeptembertől új sorozatot indított, melyben ismertetik az alapvető imádságainkat és azok latin szövegét. Most a Tantum ergo ima kerül sorra.

4 Minute
Olvasnivaló

Az Oltáriszentség imádása

Egy mély és kortárs nyelven megszólaló könyv az Egyház szívéről

Imádásra vagyunk teremtve. Isten mindent megadott nekünk ahhoz, hogy elismerjük nagyságát és fenségét, szemléljük szépségét, örvendjünk annak, hogy ő valóban a mindenható Isten, a mi Teremtőnk, Atyánk és az Ő Fiában, Jézusban a mi Megváltónk.

Azért, hogy igazi imádóvá váljunk, amilyeneket az Atya keres magának, alázatos tanulásba kell kezdenünk. Az imádás az Egyház kincse és legfőbb tevékenysége, ez az élete, ami az évszázadok során egyre nyilvánvalóbbá vált, egészen az eucharisztikus imádásig.

2 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az Oltáriszentség (2)

Az Eucharisztia előképei és nevei

Az Eucharisztia előképei

Remekművek megalkotói rendesen vázlatokban szokták előbb erejüket s képességüket kipróbálni és megmutatni. Isten is, mielőtt kiválóan kedves, csodálatos munkájának, az Eucharisztiának, Jézus Krisztus teste s vére szentségének megteremtésébe kapott, sok, szebbnél-szebb, színes képével rajzolta tele az Ótestamentumot. Azt lehet mondani, hogy az Ószövetség szent írása az Eucharisztiának valóságos képeskönyve. Csak néhány világosabb s könnyebben érthető képre hívjuk fel a figyelmet. Kitűnő anyagot szolgáltat mindmegannyi az elmélkedésre.

17 Minute
Olvasnivaló

Máriás lelkület – Marthe Robin

Marthe Robin (1902-1981), Szent Pió atya mellett a a 20. század másik nagy misztikusa, aki Krisztus sebhelyeit 51 éven át viselte. 

Marthe mindig is csodálta Lisieux-i Szent Terézt, akit 1925-ben avatott szentté XI. Piusz pápa. Amikor 1926. októberében Marthe súlyosan megbetegszik és már az utolsó kenetet is feladják neki,   Lisieux-i Kis Szent Teréz háromszor megjelenik Marthe-nak és megígéri neki, hogy nem fog meghalni, hanem meggyógyul és küldetése kiterjed az egész világra. 

2 Minute