Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A profanizáció világnapja

Akárki is vett részt a Ifjúsági Világtalálkozó tervezésében, úgy döntött, hogy nem a bölcseket utánozza, akik aranyat, tömjént és mirhát adnak az Úrnak, hanem a korinthusiakat, akik figyelmetlenül folytatták az „agapét”, nem érzékelve az Úr Testét és Vérét.

Gondolom, hogy a legtöbb katolikus, aki figyelemmel kíséri az egyházi híreket, mostanra már tisztában van azzal a számos szentségtöréssel és gyalázattal, ami a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón a szentostya tárolását és kiosztását jellemezte. Egy kis kutakodás megmutatja, hogy ezek a gonoszságok nem korlátozódtak erre a napra, hanem sok más világtalálkozót is sújtottak. Azok számára, akik esetleg nem látták a közösségi médiában vírusszerűen terjedő bejegyzéseket, röviden összefoglaljuk, mi is történt Portugáliában.

15 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Különbség az evangélikus úrvacsora és a római katolikus Oltáriszentség között

Az első oszlop
Lényeges és létfontosságú a különbség az evangélikus-protestáns úrvacsora és a katolikus szent Eucharisztia között. Sajnos ennek a  különbségnek  az  ismerete  sok  katolikusnál  is  elhalványult. A növekvő tudatlanságot használja ki a hamis ökumenizmus, hogy megerősítse a „vadállat” szobrát, a hamis Krisztust és a hamis egyházat.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Fogadja el az Úr az áldozatot

„Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek elfogadható legyen a mindenható Atyaisten előtt.”

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, úgy a mi javunkra, mint az egész Szent Egyházának javára.

Ez a két összetett mondat nagyszerűen összefoglalja a szentmiseáldozat lényegét. A felajánlás ugyanis elővételezi az eucharisztikus imádság, a misekánon legfontosabb gondolatait és egyesíti a hívek áldozatát Krisztus áldozatával, amely a kánon alatt megy végbe.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Viganò érsek: Mária, a papok és az Eucharisztia a Sátán elleni harc kulcsa

Papság, szentmise, Eucharisztia, Szűz Mária: vallásunk ezen alapjait naponta támadja az ördög és szolgái. A Legszentebb Mária tiszteletére bemutatott szentmise isteni liturgiája Regina Crucis címmel az episztolában az asszony és a sárkány apokalipszisének látomását ajánlja nekünk, amely nagy és fontos gondolkodási pontokat kínál ezen az ünnepélyes ünnepen.

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Eucharisztia, misebor, ostya…

 

Mi az Eucharisztia?

Az Eucharisztia görög eredetű szó (az eu – jó és a kharisz – kegyelem, kegyelmi adomány szavakból), jelentése: hálaadás. Tágabb értelemben jelenti a szentmisét, szorosabb értelemben pedig az Oltáriszentséget. A keresztények már az I. század végétől használják ezt a kifejezést az Utolsó Vacsora szavai alapján („Kezébe vette a kenyeret, hálát adott…”). Jézus ezekkel a szavakkal hagyta az Egyházra áldozati testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt. A katolikus hit szerint amikor a pap kimondja az ostya és a bor fölött az átváltoztató szavakat, azok valóságosan Jézus testévé és vérévé válnak, így Jézus valóságosan jelen van a kenyérben és a borban, gyakori fogalmazás szerint „a kenyér és a bor színe alatt”.

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

10 bámulatos tény az Eucharisztia erejéről

Az Eucharisztia a teljes Szentháromság műveként és ajándékaként érkezik hozzánk. – Raniero Cantalamessa, OFM

Egy barátnőm nemrég mesélte, hogy az édesapjának szokása volt segíteni az édesanyjának a konyhában a legunalmasabb feladatok elvégzésében. Az egyik kedvelt tevékenysége az volt, hogy meghámozta a diót és vödrökbe válogatta. Aztán a bezacskózott dióból adott a barátoknak és a családtagoknak. A barátnőm édesapja nemrég elhunyt, és amikor néhány hónappal később ez az ismerősöm a mélyhűtőjéből ki akart venni néhány diót, hogy banánkenyeret süssön, ránézve a zacskó dióra rádöbbent, hogy bár az édesapja eltávozott, hagyott neki táplálékot az ő útjához.

5 Minute
Olvasnivaló

Gondolatok a Szentáldozásról és az Egyház megújulásáról (2)

II.

A szentmise – a mi isteni Kincsünk
Isten legszentebb, legnagyobb, legcsodálatosabb műve az egész teremtésben a szentmiseáldozat. A szentmise lényegét tekintve ugyanaz, mint a Golgota szent áldozata. .felen vagyunk annál a tettnél, amit Krisztus végbevitt a kereszten, és ugyanakkor jelen vagyunk annál a tettnél is, amit Krisztus, az örök Főpap, most és mindörökké végbevisz a legszentebb Szentháromság színe elölt: az örök és folytonos szövetség áldozatánál, amely a háromságon Isten legmagasabb rendű megdicsőítésének és imádásának áldozata.

12 Minute