Olvasnivaló

Hogyan oldotta meg a liturgikus étkezés megtervezése a vacsoradilemmánkat?

Gondot okoz, hogy mit készíts vacsorára? Próbáld meg a menüt és az étkezés tervezését az egyházi eseményekre alapozni!

„Mit vacsorázunk ma este?”

Ez a bizonyos kérdés régebben azonnal védekezésre és bosszúságra késztetett. A vacsoraidő olyasmi volt, amire a férjem és én is szívesen emlékeztünk gyermekkorunkból. Mindketten azt szerettük volna, hogy a saját családunkban és házasságunkban is prioritást élvezzen. Szüleink fontosnak tartották, hogy minél több este együtt vacsorázzunk, és mi nagyra becsültük ezeket az alkalmakat.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Stílus kézikönyv szentgyónást végzők számára

Feltámadása utáni első megjelenésekor Jézus rálehel az összegyűlt apostolokra és azt mondja: „Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 23Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”  (Jn 20,22-23) Ezek az újonnan felszentelt papok tehát az Ő első gyóntatói lettek. Jézus elküldi őket, hogy meghallgassák a gyónásokat és megbocsássák a bűnöket az Ő nevében.

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Rövid bevezetés a házasságba (kiegészítésekkel)

A házasságról alkotott nézeteink megbízható lelki barométert jelentenek a hit gyakorlásához való hozzáállásunk mérésére. A katolikus hit és a családok tükrözik egymást és összefonódnak A szabályok az 1960-as évek óta rossz hírnévnek örvendenek. Szükségünk van arra, hogy emlékeztessenek, hogy az igaz szabályok miért jók számunkra, és miért tesznek szabaddá bennünket. A gyakorló katolikusok „a szabályok szerint játszanak.”

13 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Harmadik típusú tagadások

Régi kedves harcostársamat foglalkoztatják a hitvesztés mintázatáról írottak, és tollat ragadott:

„erről az állandó mintázatról szól az én problémám is, illetve kérdésem, hogy egyáltalán mit kezdjek vele, vagy kell-e kezdeni ezzel valamit…  “Hitvesztők” egész csapata vesz körül, – kapcsolataim nagyrészénél felismerem a hitvesztés jól kivehető mintázatait. E mintázatokat mind készülök egy ideje összegyűjtve papírra vetni, – szép kis lista sorakozna belőlük. Ilyenek: 

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (1)

BEVEZETÉS

A ,,Létra” a szerzetesi élet kézikönyve. A keleti szerzetesek kötelező olvasmánya a nagyböjtben, de nemcsak szerzeteseknek szól. Elsősorban nekik, de általában minden kereszténynek, aki hivatását követni igyekszik, hiszen a Szentlélek minden keresztényt egyaránt meghív a tökéletességre. A szerző maga is buzdít arra, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek az erények gyakorlásáról szólnak.

8 Minute
Olvasnivaló

10 tanács egy öregedő, bűnbánó bűnöstől

 

Ezzel a tíz tanáccsal, amelyeket egy pap hosszú élete során szűrt le magának, Robert McTeigue jezsuita atya az öregedésről, a boldogságról és a prioritásokról mondja el gondolatait.

Ön hogyan reagálna, ha ezt hallaná: „Figyelj csak, mondok valamit – az öregedés nem a puhányoknak való!”

Vagy mit szól ehhez a megjegyzéshez: „Aranyévek”?!? HAHAHA!!!”

3 Minute
Vatikáni dokumentumok

A búcsú ajándéka

A jubileumi év [2000, a szerk.] ünnepe nem csak egy páratlan lehetőség, hogy éljünk azzal a nagy ajándékkal, amelyet az Úr az Egyház közvetítésével búcsú formájában nekünk juttatott, hanem ez egyben egy jó lehetőség is arra, hogy a hívőkben a búcsúról szóló tanítást újra tudatosítsuk. Ezért az Apostoli Penintenciária mindazok javára, akik a jubileumi év helyszíneit meglátogatják, a következőket teszi közzé:

7 Minute