Stílus kézikönyv szentgyónást végzők számára

Feltámadása utáni első megjelenésekor Jézus rálehel az összegyűlt apostolokra és azt mondja: „Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 23Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”  (Jn 20,22-23) Ezek az újonnan felszentelt papok tehát az Ő első gyóntatói lettek. Jézus elküldi őket, hogy meghallgassák a gyónásokat és megbocsássák a bűnöket az Ő nevében.

[Megbocsáthatók a halálos bűnök megbocsáthatók a szentgyónáson kívül? Szent Tamás azt tanítja, hogy bár az Isten büntetésétől való félelem dicséretes, a bűnbánat szentségén kívül nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa azokat a kegyelmeket, amelyek megszüntetik a halálos bűn bűnét. Csak a tökéletes bűnbánatra válaszul – bánat, mert megsértettük a mindent szerető Istent – kapjuk meg a szükséges kegyelmeket, amelyek eltörlik a halálos bűn bűnösségét. Nemes dolog a tökéletes bűnbánatra törekedni, de nem szabad azt feltételeznünk, hogy elérjük. A bűnbánat szentségének kegyelmei a tökéletlen bűnbánatot tökéletes bűnbánattá emelik, és a halálos bűnök megbocsátásának bizonyosságát biztosítják.]

A mi szempontunkból a szentgyónás kissé sajátos elrendezés: emberi eszközök – a maguk módján mind bűnösök, akiknek szintén szükségük van a megbocsátásra – meghallgatják, megítélik és megbocsátják testvéreik bűneit. Kevés pap rendelkezik Vianney Szent János szentségével és bölcsességével. Milyen gyóntatóra számíthatunk?

A szerkesztő gyóntató

A szerkesztők segítenek nekünk, hogy jó írjunk [sic]. A gyóntatók a szövegszerkesztő szerepét tölthetik be, aprólékosan kijavítva a lelki élet nyelvtanát. Ez a fajta gyóntató olyan, mint egy szerkesztő, akinek éles szeme van minden főnévi igenévre és rosszul elhelyezett módosítószóra. A bűn az igazságtalanság szándékos és beleegyezéses cselekedete vagy a szeretet elmulasztása gondolatban, szóban vagy cselekedetben; a gyóntató pap segíthet megkülönböztetni a bűnös hajlamot vagy kísértést a bűnös cselekedettől.

Miközben a bűnbánó meggyónja bűneit, a pap rámutathat a szükséges distinkciók elmulasztására, a mulasztásokra és a hibákra. A bűnbánó érezhet haragot, keserűséget vagy bánatot bűn nélkül is. Óvatosságra van szüksége. A vétkeinek természetével kapcsolatos zavarodottság idején – vagy lelki lustasága miatt – szüksége lehet az erkölcsi élet finomabb részleteire vonatkozó korrekcióra, amely elősegíti a gyengéd lelkiismeretet, segítve őt az erkölcsben való előrehaladásban.

Ha minden helytelen határozó és főnévi igenév megfelelőjére rámutatunk, az inkább megfélemlítheti, mint megvigasztalhatja a bűnbánót. Alkalmanként egy szerkesztő Winston Churchill humorával válaszolhat egy olyan írónak, aki egy mondatot prepozícióval fejez be: „Ez az a fajta átkozott ostobaság, amit nem tűrök.” Egy bölcs szerkesztő elnézi a kisebb nyelvtani hibákat, ahogyan egy pap is.

A GPS gyóntató

Ha úgy gondolunk magunkra, mint alázatos szolgákra, akik itt-ott rossz irányt vesznek az életben, vágyhatunk egy gyóntatóra, aki „Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire.”  (Zsolt 25,9) Lehet, hogy a GPS-navigátor hangjának nem ítélkező és megnyugtató stílusát részesítenénk előnyben gyóntatóként. A szelíd hang nem vádol bennünket, ha rossz irányba kanyarodunk. A készülék csupán „újra tervez”, és nyugodtan közli az új útvonalat, hogy eljussunk ugyanarra a célállomásra. A GPS hangja soha nem gúnyolódik, soha nem siránkozik egy rossz kanyar miatt. Soha nem veszíti el a türelmét velünk és a gyarlóságainkkal szemben. (Kivéve, ha a gyári informatikusok Don Rickles komikus hangját programozzák be: „Rossz irányba fordultál, te hokikorong!”).

A bíró gyóntató

Időnként szükségünk lehet egy gyóntatóra, aki a sportbíró vagy a játékvezető szerepét játssza. Az olyan égbekiáltó bűnöket kivéve, mint a felesleges durvaság, a játékvezetők hidegen objektívek, a játék steril szabályaihoz mérik a játékot: „Első hiba.” „Érintés.” „Kiesett.” A tízparancsolat köré csoportosított bűnök adják a szabálykönyvet. A hét főbűn – a gőg, a harag, a bujaság, a falánkság, az irigység, a fösvénység és a lustaság – segít a részletek finomításában. Eközben az edzők és a csapattársak arra biztatják a levert játékost, hogy „szálljon vissza a játékba”. A jó gyóntató metaforájának az Úr tanításait tekintve számos érdeme van: „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat.” (Jn 14,15).

A ’figyelmes házastárs’ gyóntató

Amikor egyesek gyónni mennek, időnként azt állítják, hogy nagyon kevés gyónni valójuk van. De amikor a pap finoman megkérdezi: „Mit mondana rólad a férjed (vagy a feleséged)?”, a gyóntatói zsilipek megnyílnak. Néha könnyebb önmagunkat a szeretteink szemével látni.

Légy egyenes, légy rövid, légy gyors

Gyakran előfordul, hogy a bűnbánó őszintén, pontosan és becsületesen vallja meg bűneit. A pap kommentár nélkül válaszol. “Jó gyónás. Bűnbánatként adom…”

A jó gyóntató a fentiek és még sok minden más együttese. Szerkesztő, GPS-navigátor, bíró, figyelmes házastárs és Jézus irgalmasságának képviselője. Egy régi mondás – amelyet a hagyományos gyóntatási kézikönyvekben találunk – arra utasítja a papot, hogy „a szószéken oroszlán legyen, a gyóntatószékben pedig bárány.” Mindenekelőtt az igazi Bárányt kell utánoznia.

A csodálatos halfogás után Szent Péter térdre borul Krisztus előtt, és így könyörög: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” (Lk 5,8) Az isteni gyóntató Isten Báránya is, az irgalmasság Báránya. Péter alázatos, a bűnei miatti bánatának szeretettel való kifejezésére válaszul Krisztus nemcsak arra bátorítja, hogy térjen vissza a játékba, hanem arra is, hogy legyen az Ő követője és vezesse az Ő egyházát: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” (Lk 5,10). Nagy a jutalma a bűnbánó bűnösnek.

A bűnbánat szentségének bevezetése után Szent Péter vezeklésének része volt a szentgyónások meghallgatása. Amikor a gyóntatószék ősegyházi megfelelőjében ült, a bűnbánók bűnei emlékeztették őt – ahogyan minden papot – saját bűneire. Minden egyes feloldozás, amelyet megad, papot és bűnbánót egyaránt biztosít Jézus irgalmáról és szeretetéről.

A bűnbánat szentsége Isten szeretetének ajándéka. Ahogyan a helyes nyelvtannal szemben szabadságot veszünk, ez az a fajta szeretet, amelyet örömmel el tudunk viselni.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. augusztus 28.