Mariusz Matuszewski/Shutterstock

Az ördögűzők szerint a szabadkőművesség kiszolgáltatja a lelket a démonnak

(LifeSiteNews) – Miközben olasz bíborosok „párbeszédet folytatnak” a szabadkőművesekkel, ördögűzők azt mondják, hogy rendszeresen űznek ki démonokat, akik a több generáción átívelő szabadkőműves átkok miatt gyötrik a családokat, és arra figyelmeztetnek, hogy a szabadkőművességben való bármilyen részvétel a démonokat hívja be az egyén és gyermekei életébe.

A hónap elején több olasz püspök és bíboros került a címlapokra, amikor Milánóban zárt ajtók mögött találkoztak az olasz szabadkőművesség fő páholyainak nagymestereivel. Ferenc pápának a homoszexuális és transznemű életmóddal szembeni egyre nyíltabb álláspontjának mintájára az egyház és a szabadkőművesek közötti nyitottabb „párbeszédre”, valamint az utóbbiak egyházon belüli befogadására szólítottak fel.

A botrányokkal sújtott vatikáni bíboros, Francesco Coccopalmerio az eseményen „állandó” megbeszélésekre buzdított a katolikusok és a szabadkőművesek között. A bíboros beszéde, amelynek részleteit az Il Messagero közölte, egy Milánóban szervezett találkozón hangzott el, melyen Coccopalmerio és Mario Delpini milánói érsek mellett részt vett Olaszország vezető szabadkőműves páholyának vezetője, Stefano Bisi Grand Orient nagymester is.

A szabadkőművesekkel folytatott nyilvános párbeszéd ostobasága

Az egyház és a szabadkőművesség közötti „párbeszéd” megkezdésére vonatkozó javaslatot kommentálva Msgr. Charles Pope, aki évtizedek óta részt vesz a szabadító szolgálatban a washingtoni székhelyű Szent Mihály Lelki Megújulás Központban, a LifeSiteNews-nak azt mondta, hogy „teljes ostobaság”, hogy az egyház „párbeszédet” próbál folytatni a szabadkőművességgel.

Szerinte ennek két oka van. Először is, „azt a benyomást kelti”, hogy a szabadkőművességben való részvétel „nem nagy ügy”, aláásva ezzel a katolikus tanítást, miszerint a szabadkőművességhez való tartozás súlyos bűn és lelkileg veszélyes, ami automatikus kiközösítéssel jár. Msgr. Pope megerősítette, hogy a szabadkőművességben való részvétel kiszolgáltatja a lelket a démonoknak.

Másodszor, Msgr. Pope azt mondta, hogy ha bármilyen párbeszédet folytatnak a bűnösökkel, „annak magánjellegűnek kell lennie, nem pedig nyilvános párbeszédnek.” A nyilvános beszélgetések csak „zavart” és „botrányt” okoznak, hangsúlyozta.

Pope kifejtette, hogy az ördögűzésben és a szabadító szolgálatban a szabadkőműves megszállottság és megkötözöttség rendkívül súlyos dolog, generációs átkokról van szó, amelyek az ember által a szabadkőműves szertartások során kimondott fogadalmakból erednek. Pope elmondta, hogy a szabadkőműves átkok néha akár hét generáción át is fennmaradnak, és a szabadító szolgálat során kiderült, hogy az ilyen átkok sokkal gyakoribbak, mint azt először gondolták.

Hozzátette, hogy tekintettel a szabadkőműves átkok gyakoriságára és arra, hogy szinte lehetetlen a szabadkőműves érintettséget hét generációra visszavezetni, a Szent Mihály Központban a démoni megszállottság és megkötözöttség elleni szabadító imák „magától értetődően” tartalmazzák a szabadkőműves fogadalmak megtagadását és a szabadkőműves átkok megtörését, ami három nap intenzív ima után történik meg.

Ördögűzők történetei a szabadkőműves átkokról

Msgr. Pope tanúvallomását megerősítve Msgr. Stephen Rossetti, a Szent Mihály Központ alapítója, aki maga is ördögűző, számos történetet publikált a szabadkőműves átkokból eredő démoni megszállottságról és megkötözöttségről. Az esetekről egy blogbejegyzés-sorozatban számol be, melynek címe: „Egy ördögűző naplója”.

Egy alkoholfüggőséggel kapcsolatos démoni tevékenységgel szembesülő férfi küzdelmét részletezve, valamint azokat az akadályokat, melyekbe az ördögűző ütközött, amikor megpróbálta kiűzni a démont, Rossetti az Exorcista naplója #233 című bejegyzésben ezt írja:

Az ördögűző számára úgy tűnt, hogy valami akadályozza a teljes szabadulást. Az alkalmak nem voltak teljesen hatékonyak. Egy ihletésre az ördögűző megkérdezte Jamest: „Van-e a családi hátteredben szabadkőművesség vagy más szektás érintettség?” James így válaszolt: „A nagyapám 33. fokú szabadkőműves volt”.

Így az ördögűző végigvezette Jamest az imákon, hogy feloldja a szabadkőművességgel kapcsolatos átkokat, valamint minden más generációs átkot. A következő alkalmon James nagy megkönnyebbülést tapasztalt. Azt mondta, olyan volt, mintha „egy kapcsoló átfordult volna”, és megszabadult. Azóta eltelt néhány év, és a démonok nem tértek vissza. Boldogan él házasságban és gyakorolja a hitét.

A 142. számú Ördögűző naplóban Rossetti több olyan személy helyzetét is részletezte, akik mindegyike belekeveredett valamilyen, az Egyház által tiltott okkult gyakorlatba.

Azt írja, hogy az egyik ilyen helyzetben:

Egy négytagú család démoni nyomás tüneteivel érkezett segítségért. Megpróbáltam kideríteni az okot, végül megkérdeztem: ’Ön vagy családjának valamelyik tagja tartozott valaha a szabadkőművesekhez?’ Volt néhány olyan tünetük, amely a szabadkőművesekkel kapcsolatos átkokra volt jellemző. ’Igen’ – mondta az apa -, ’csatlakoztam, de csak társadalmi céllal.’

Mindegyik esetben és sok más esetben is az emberek jó szándékúak voltak. Mégis mindannyian rontottak a helyzetükön azzal, hogy tiltott gyakorlatot folytattak. Ezekkel kapcsolatban a Katolikus Egyház kifejezett nyilvános figyelmeztetéseket adott ki: A Szentszék megtiltotta a szabadkőműves azövetségekben való tagságot, és még 1983-ban odáig ment, hogy kijelentette: ’Azok a hívek, akik belépnek a szabadkőműves szövetségekbe, súlyos bűnben élnek.’

Rossetti folytatja:

Bár egyesek ezeket a dokumentumokat az egyházi nehézkesség és/vagy a túlreagálás példáinak tekinthetik, közvetlen tapasztalataink azt sugallják, hogy ezek időszerű figyelmeztetések saját védelmünk érdekében. Alapjában véve Isten parancsolatai és az Egyház tanításai arra szolgálnak, hogy biztonságban tartsanak minket, és útjelzőket jelentenek a Királysághoz vezető sikeres úthoz… Az alázatos engedelmesség nagyszerű védelem és erőteljes fegyver a gonosz kiűzésében.

Rosetti azt is elmagyarázta, hogy mivel az anyagi előmenetel vágya gyakran indítéka a férfiaknak, hogy csatlakozzanak a szabadkőművességhez, a szabadkőműves átkok néha pénzügyi átok formájában érvényesülnek.

Az Ördögűző napló 226. számában a pap ezt írja:

Néhány ember nem bánik jól a pénzzel, és túlköltekezik. Hasznukra válhat a pénzügyi gazdálkodásban nyújtott segítség. De egyre több olyan esettel találkozom, ami pénzügyi átoknak tűnik. A pénzügyi átok leküzdésének első lépése természetesen az, hogy a kegyelem állapotában éljünk. A katolikusok számára ez magában foglalja a gyakori gyónást, a szentmisét és az Eucharisztiát, valamint a súlyos bűnök elkerülését.

Másodszor, el kell zárni minden lehetséges kaput a démon felé. Az egyik esetben egy pénzügyileg elátkozott személynek erős családi múltja volt a szabadkőművességben. Nem meglepő, hogy valakinek a szabadkőművességben való részvétele pénzügyi átokhoz vezet, mivel sokan az anyagi haszon és a társadalmi siker reményében csatlakoznak. Az érintett személyt a szabadkőműves átkokról való lemondás szertartásán vezették keresztül.

A pénzügyi átkok elleni egyik erőteljes ima, melyet az ördögűzők használnak, Montforti Szent Grignon Lajos Máriának szentelt imájából származik. Így kezdődik:

Hivatkozom a saját vagyonom és pénzügyeim feletti természetjogi jogaimra. Feloldok minden átkot, melyet ellenem, vagyonom vagy pénzügyeim ellen küldtek. Elutasítok minden olyan bűnt, amely miatt ezek az átkok ellenem jöttek, és kérem Isten bocsánatát. Megszakítok minden szentségtelen köteléket, amely lehetővé tette, hogy ilyen átkok jöjjenek rám. Megparancsolom az ezen átkokkal kapcsolatos démonoknak, hogy végleg távozzanak, és ne lépjenek a helyükbe más gonosz szellemek. Kérem a Boldogságos Szűz Máriát, hogy most már kapja meg a teljes rendeltetési jogot, hogy Isten szent akarata szerint rendelkezzen ezekkel a javakkal. Űzzön ki minden gonosz szellemet, szentelje meg javainkat, védje meg őket minden jövőbeli gonosz cselekedettől, és használja fel őket Isten dicsőségére.

A LiberChristo weboldalán közzétett, a szabadkőműves átkok démoni hatásairól szóló, Szabadkőművesség című videóban Kyle Clement, aki Chad Ripperger ördögűző atyával együtt dolgozik a szabadító szolgálatban, elmagyarázta, hogy az ilyen átkok az ember szerzetesi hivatásával szembeni démoni ellenállásban is megnyilvánulhatnak.

Elmondta, hogy a szabadkőműves átkok egy démont kötnek az ember vérvonalához, és gyakran csak akkor nyilvánulnak meg, amikor az ember vagy leszármazottjai elkezdenek vallásosabbá válni, például áttérnek a katolikus hitre, vagy felhagynak a bűnös élettel, vagy belépnek a szemináriumba vagy a szerzetesi életbe. Ekkor – mondta – az átok „beindul”, és a démoni elnyomás elkezd külsőleg is megnyilvánulni.

Clement részletezett egy esetet, amikor egy fiatalember, akinek korábban nem voltak egészségügyi problémái, rejtélyes módon minden alkalommal megbetegedett, amikor belépett a szemináriumba, majd amint kilépett, minden egészségügyi problémája megszűnt. Miután ez három különböző szemináriumban is megtörtént, végleg megszabadult  egészségügyi problémáitól, miután egy ördögűző imádkozott felette a szabadkőműves átoktól való megszabadulásért.

Hogyan lehet megtörni a szabadkőműves átkot 

A szabadkőműves átok megtörésére tett kísérlet során az ördögűzők ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadító imákat olyan személy mondja el, akinek tekintélye van, legyen az természetes vagy egyházi személy. A LiberChristo szabadító szolgálat megjegyzi, hogy „A szabadkőműves átok a 4. generáció után elmúlik, ha az átkot nem erősítik meg. Az átok megerősítésének gyakori módjai közé tartozik az abortusz, a fogamzásgátlás, a paráznaság, a nemi erőszak, különösen a szüzességgel kapcsolatban. A démon mindezeket vér- és emberáldozatnak tekinti.”

A LiberChristo szabályzatában a szabadkőműves átok megtöréséért való imában az ördögűzők erre utasítanak:

Olyan leszármazott esetében, akinek apja, nagyapja vagy a nagyapák korábbi generációja a szabadkőművesség gyakorló tagja volt, a legidősebb élő pátriárkának kell imádkoznia az imákat a családi vonalért. Ha ez a legidősebb élő apa nem akarja vagy nem tudja ezeket az imákat imádkozni, akkor a utána következő legidősebb fiú teheti ezt meg. Ha nincs élő apa, akkor a legidősebb élő lány imádkozhatja ezeket az imákat.

Az ördögűzők azt is megjegyzik, hogy a szabadkőműves átoktól való megszabadulás imáinak imádkozásakor „a leszármazott lány férfi házastársa nem lenne jogosult arra, hogy imádkozzon a felesége és családja nevében. Ugyanígy egy nőnek sem lenne felhatalmazása arra, hogy ezeket az imákat a férje és annak családi vonala nevében imádkozza. Ismétlem, az imák a férfi vérvonalon keresztül követik a vért. Ők (a férj és a feleség) együtt imádkozzák az imákat abban az esetben, ha a feleség a páholytag leszármazottja, akinek nem engedelmeskedik vagy elhunyt a férfi feljebbvalója a vérvonalban.”

„Azt tapasztaljuk, hogy a férj imái az asszony nevében nem hatékonyak” – állítják az ördögűzők. „Ha [a nő] maga imádkozza az imákat a férje segítségével és részvételével, az átok megszakad benne és rajta keresztül érkezik, és a lemondás hatásosan megállítja a hatást benne és kiskorú gyermekeiben.”

Így folytatják:

A vérvonal meghatározásakor ugyanúgy tekintsük ezt, mint az örökösödésre vonatkozó törvényes igényt. Példa: ha egy férfi (aki szabadkőművesség tagja) végrendelet nélkül halna meg, ki lenne a ’vér szerinti’ leszármazottja, aki örökölné a hagyatékát? Először az élő fiai és lányai (nem mostohagyermekek), majd az unokák lennének az öröklés sorrendje. Ha a szabadkőműves apának vagy nagyapának minden fia és lánya elhunyt, akkor az élő unoka vagy lányunoka lenne az, aki a lemondó imákat imádkozná.

Az alábbiakban a Szent Mihály Központ a Spirituális Megújulásért című kiadványból származó részleteket olvashatunk szabadító imákból, melyeket laikusok mondhatnak a szabadkőműves átkokról való lemondás és azok megtörése érdekében.

Szabadító imák a laikusok számára

Atyaisten, menny és föld Teremtője, Hozzád jövök Jézus Krisztus, a Te Fiad nevében. Bűnösként jövök, bocsánatot és megtisztulást kérek minden bűntől, melyeket ellened és mások ellen követtem el, akiket a Te képmásodra teremtettél.

Tisztelem földi apámat és anyámat, valamint minden hús-vér és örökbefogadott lelki ősömet és keresztszüleimet, de teljes mértékben elfordulok és megtagadom minden bűnüket. Megbocsátok minden ősömnek az ő bűneik rám és gyermekeimre gyakorolt hatásaiért. Megvallom és megtagadom minden saját bűnömet. Megtagadom és elutasítom a sátánt és minden szellemi hatalmát, amely hatással van rám és családomra. Lemondok és visszautasítok minden, a szabadkőművességben vagy bármely más páholyban vagy mesterségben való részvételt őseim és magam részéről.

Jézus Krisztus nevében és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására lemondok a boszorkányságról, a szabadkőművesség mögött álló fő szellemről, és megtagadom azt, és megtagadom és megszabadulok BAPHOMET-től, az Antikrisztus szellemétől, a halál és a csalódás szellemeitől. Lemondok a bizonytalanságról, a pozíció és a hatalom szeretetéről, a pénz szeretetéről, a fösvénységről vagy kapzsiságról és a büszkeségről, amelyek őseimet a szabadkőművességbe vezethették. Lemondok minden félelemről, amely a szabadkőművességben tartotta őket, különösen a halálfélelemről, az emberektől való félelemről és a bizalomtól való félelemről, Jézus Krisztus nevében és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására.

Lemondok minden olyan tisztségről, melyet bármelyik ősöm vagy én magam viseltem a páholyban, beleértve a „mester”, „tiszteletreméltó mester” vagy bármilyen más tisztséget. Lemondok arról, hogy bárkit is „mesternek” nevezzek, mert Jézus Krisztus az én egyetlen Uram és Mesterem, és Ő megtiltja, hogy bárki másnak is legyen ilyen címe. Lemondok mások szabadkőművességbe való bevonásáról, és mások kiszolgáltatottságának megfigyeléséről a szertartások során. Lemondok a szabadkőművesség azon hatásairól, amelyek bármely női ősömön keresztül öröklődtek rám, aki esetleg bizalmatlannak és elutasítottnak érezte magát férje által, amikor az belépett bármelyik páholyba és részt vett benne, és nem volt hajlandó beszélni neki titkos tevékenységéről. Lemondok továbbá minden olyan kötelezettségről, esküről és átokról, amelyet családom minden női tagja a szabadkőművesség minden női rendjének, a Keleti Csillagrendnek vagy bármely más szabadkőműves vagy okkult szervezetnek a közvetlen tagságán keresztül érvényesített…

Lemondok minden más eskütételről, minden más fokozat rituáléjáról és az ezzel járó átkokról…

Uram Jézus, mivel Te azt kívánod, hogy teljesen megszabaduljak minden okkult megkötözöttségtől, elégetek minden birtokomban lévő tárgyat, amely az összes páholyhoz és okkult szervezethez köt, beleértve a szabadkőművességet, a boszorkányságot és a mormonizmust, valamint minden regálét, kötényt, szertartáskönyvet, gyűrűt és egyéb ékszert. Jézus Krisztus nevében és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására lemondok azokról a hatásokról, melyeket ezek vagy a szabadkőművesség más tárgyai, beleértve az iránytűt és a négyzetet, rám vagy a családomra gyakoroltak.

Lemondok minden gonosz szellemről, amely a szabadkőművességgel és a boszorkánysággal és minden más bűnnel kapcsolatos, és Jézus Krisztus nevében és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására megparancsolom a Sátánnak és minden gonosz szellemnek, hogy kössék meg magukat, és most hagyjanak el engem, ne érintsenek vagy bántsanak senkit, és menjenek az Úr Jézus által kijelölt helyre, hogy soha ne térjenek vissza hozzám vagy a családomhoz.

Az Úr Jézus nevét hívom, hogy szabaduljak meg ezektől a szellemektől, Urunk számos ígérete szerint. Kérem, hogy szabaduljak meg minden olyan betegség, gyengeség, átok, nyomorúság, függőség, betegség vagy allergia szellemétől, amely ezekkel a bűnökkel kapcsolatos, amelyeket megvallottam és megtagadtam. Átadom a Szentlélek Úristennek és semmilyen más szellemnek életem minden olyan helyét, ahol ezek a bűnök vannak.

Szentlélek, kérem, hogy mutass meg nekem minden mást, amit még meg kell tennem vagy imádkoznom kell, hogy én és a családom teljesen megszabadulhassunk a szabadkőművesség, a boszorkányság, a mormonizmus és minden kapcsolódó pogányság és okkultizmus bűneinek következményeitől.

Atya Isten, alázatosan kérem Jézus Krisztus, a Te Fiad és az én Megváltóm vérét, hogy tisztítson meg mindezektől a bűnöktől, amelyeket megvallottam és megtagadtam, hogy tisztítsa meg szellememet, lelkemet, elmémet, érzelmeimet és testem minden részét, melyet ezek a bűnök érintettek.

Azt is kérem, hogy Jézus Krisztus kegyelméből és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására testem minden sejtje kerüljön most az isteni rendbe, és gyógyuljon meg és váljon egésszé, amilyennek szerető Teremtőm eltervezte ezeet, beleértve minden kémiai egyensúlyhiány és neurológiai funkció helyreállítását, minden rákos sejt ellenőrzését, és minden degeneratív betegség visszafordítását.

Magamra veszem Isten teljes fegyverzetét az Efezusi levél hatodik fejezetének megfelelően, és örülök annak védelmében, miközben Jézus körülvesz és betölt engem az Ő Szentlelkével. Téged, Uram Jézus, trónra emellek szívemben, mert Te vagy az én Uram és Megváltóm, az örök élet forrása. Köszönöm, Atyaisten, a Te irgalmasságodat, megbocsátásodat és szeretetedet, Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. március 3.