Imáink

Philippe Madre: Szabadító ima

A keresztségben valamennyi keresztény felhatalmazást kapott arra, hogy olyan személyekért imádkozzék, akiknél a gonosz befolyására gyanakodhatunk (elsősorban a jóslás és az okkultizmus gyakorlatainak megkötözöttjeiként).

Nem engedhető meg, hogy közvetlenül a feltételezett gonosz erőkhöz forduljunk, ez ugyanis kockázatos feladat, az Egyház épp ezért különleges szolgálata számára tartja fenn.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A szabadító ima legitim formái

Összegezzük az eddigiek alapján, hogy a Katolikus Egyház jelenleg (1999) érvényes fegyelme szerint milyen szabadító imákat végezhetünk a démoni befolyás megszüntetésére.

1.) A megyéspüspök indokolt esetben végezheti az ünnepélyes exorcizmus szentelményét („nagy exorcizmus”) saját joghatósági területén, azaz

a/ saját egyházmegyéjén belül, vagy
b/ saját egyházmegyéjének hívein annak területén kívül is.

8 Minute
Imáink

Szent Antal imája sátáni kísértések ellen

Ima a nap bármely szakában, a kísértések legyőzésére

A néphagyomány úgy tartja, hogy Szent Antal tanította meg ezt az imát egy szegény asszonynak, aki segítséget kért az ördög kisértései elen. A ferences szerzetes V. Sixtus pápa már ismerte az imát – ez az úgynevezett „Szent Antal jelmondat” -, ami megtalálható Rómában a Szent Péter téren, az obeliszk alapjára bevésve.

2 Minute
Imáink

Imaszövegek démoni befolyás ellen

Tennivalók

  • Sok odaadott szentmise, szentáldozással
  • Gyakori gyónás, nagyon komoly imádságos felkészüléssel, különösen nagy hangsúllyal a megbocsátáson és az erős elhatározáson
  • Rózsafüzér (Rendszeresen. A titkokhoz kapcsolt elmélkedésben gyakran átgondolva, értelmezve a gonosz hatalma alóli megszabadításunkat: Jézus az Isten Báránya. Jézus nevének jelentése: Isten megszabadít.)
  • Felajánlások, életfelajánlás
22 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az exorcizmusok

„Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek…” (Mk.16,17.) Ennek a különleges képességnek Jézus által minden hívőre való átruházása a legnagyobb mértékben megőrizte érvényességét. Az ördögűzés egy általános képesség, amely a hitre és az imára támaszkodik, s amelyet egy személy vagy egy közösség végez – mégpedig bármikor, mivel semmilyen különleges felhatalmazás sem szükséges hozzá. Mindazonáltal, hogy a kifejezéseket pontosítsuk, ilyenkor az ördögtől való megszabadulásért mondott imáról, nem pedig tényleges exorcizmusról van szó.

14 Minute