PMTA logo

Keresztút – Prohászka Ottokár püspök elmélkedéseivel

A Pro Missa Tridentina Alapítvány keresztúti imafüzetéből

1. Állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust 

Ének: 
Jézus világ megváltója, Üdvözlégy élet adója, Megfeszített Isten fia, Szentkereszted szívem hívja, Jézus add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek. 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! 

Elmélkedés 
Pilátus  megmossa  kezeit  a  nép  előtt  mondván:  „én  ártatlan  vagyok  ennek  az  igaznak  a  vértől.”  Ha  ez  a  víz,  mint  könny  szeméből,  akkor sem segít rajta ily viselkedés  mellett. Nem a vízben, hanem Jézus  vérében  kell  mosakodnom,  ha  ártatlan akarok lenni. Pilátus  szomorú  alakja  a  világfit,  a  gyáva,  szolgalelkű  jellemet  képviseli  a  Krisztus  tragédiában.  Nem tudja az igazságot boldogítóan  szeretni,  azért aztán  fél,  alkuszik,  elárul, elítél. Aki fél a világtól, az rabbá töpörödik, annak csúszás-mászás lesz  a „hadi útja”. Ó  Uram,  hadd  legyen  királyi  eme  öntudatom.  Úr  akarok  lenni,  senkinek sem hódolni kötelességet,  jellemet, erényt illetően, csak neked  Király és Úr! 

Üdvözlégy Mária … 

2. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 

Ének
Által szegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad! Mezítelen tépett melled, ó siratlak, ó ölellek!Jézus add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek. 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! 

Elmélkedés 
Meglátta  Jézus  a  keresztet,  megcsókolta  és  szívéhez  szorította  e szent fát, mert mint Isten akaratát  és kegyelmét az Ő kezéből vette.  Ha  az  embereket  nézi  csúf,  kaján, gyáva, alávaló alakot lát, ha a  kezeket  nézi,  porkolábok  és  hóhérok  kezeit  látja.  Hallja  a  tanítvány  árulását, a hamis tanúk vádaskodását, a gúnyt, a szitkot, kegyetlen éjt  virraszt  át,  a  nagypéntek  reggelét  pirosra  festi  ostoroztatásában,  eltikkadva  a  keresztre  fekszik,  epét  és ecetet ízlel. De  mindezt  azzal  a  lélekkel  teszi, hogy a keresztet neki Isten küldi, Isten és nem Júdás, nem Pilátus, nem a zsidók, azok eszközök. Ő  az Isten tervét látja és nagy gondolatait imádja. Ezt kell látnunk, csak  így sikerül élnünk és szenvednünk. 

Mi atyánk, ki a mennyekben vagy … 

3. Állomás: Jézus elesik a kereszttel 

Ének
Virágoknak szép virága, Honnét orcád sárgasága? Hegyes tövis koronázott, Édes orcád vérrel ázott.  Jézus add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek. 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! 

Elmélkedés 
Mezítláb,  töviskoszorúval  fején,  vállán  a  kereszttel teszi meg Jézus  az  utat,  melyet  keresztútnak  hívunk. Ezt az utat behintette könynyeivel, vérével. Ez úton járt az üdv,  a  hit,  a  szánalom  és  a  szeretet.  Ez  úton  csúszott  végig  a  kereszténység.  Véres  nefelejcs  nőtt  ki  Jézus  minden könny és vércseppjéből. Keserű, szomorú ez az út. Kivonul Jézus Jeruzsálemből, ki a nép  szívéből.  Átok  és  iszony  könnyezi.  Hol  vannak,  akiket  meggyógyított,  hol  vannak  akik  énekelték:  „Áldott  ki  az  Úr  nevében  jön”?  Nehéz  út.  Nehéz a szíve. Nehéz a keresztje. Íme Isten báránya, ki viszi és  elviszi a világ bűneit. Rossz út: vérzik a lába, dőlöng, keresztje tövises  fejét  verdesi.  Mélyen  meghajolva  megy a kemény kövezeten, kemény  emberek  közt,  kik  nem  félnek  öszszetörni a Megváltót. Mély részvéttel, megszégyenülve megyek mögötte: értem megy a halálba.  

Üdvözlégy Mária …

A teljes keresztút imafüzet formátumban, képekkel együtt letölthető az Alapítány honlapjáról itt.

Létrehozva 2022. április 30.