Imáink

Keresztút – Prohászka Ottokár püspök elmélkedéseivel

A Pro Missa Tridentina Alapítvány keresztúti imafüzetéből

1. Állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust 

Ének: 
Jézus világ megváltója, Üdvözlégy élet adója, Megfeszített Isten fia, Szentkereszted szívem hívja, Jézus add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek. 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! 

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A másvilágról (1896)

Hová ment az Úr Jézus? Haza ment: felment a mennybe; ez az ő hazája; ott megnyugszik: «ascendit in caelum, sédet ad dexteram Dei»; ül, nyugszik. Befutotta mint óriás az ő pályáját; harcolt, győzött s most diadalát üli, S mi az ő diadala? Hogy országol örökké: «ül a Mindenható jobbja felől.» Az Isten országa minden lélek hazája; azért mondja az Úr Jézus, hogy eljön értünk s elvisz, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Sok lélek átérezte már azt a nagy igazságot!

5 Minute