Szabadító és gyógyító imák (2)

Gabriele Amorth atya két évtizede szolgál a római egyházmegye exorcistájaként (2016-ban meghalt).

A nagyváradi Ihtys Kiadó gondozásában jelent meg könyve a fenti címmel. Hálás köszönet a Kiadónak az engedélyért, hogy idézhetünk néhány imát ebből a könyvből. (A szerk.)

Az Úr lelke

Az örömöt keresem

Adj egészséget nekem!

Adj nekem derűt

Imádság lelki gyógyulásért

Ó, mennyország királynője!

Neked ajánlom magamat

Szabadításért és lelki gyógyulásért

Az Úr Lelke

Az Úr Lelke, Istennek Leike,
Atya, Fiú s Szentlélek,
Szentháromság,
Szeplőtelen Szűz, angyalok, arkangyalok
és a mennyország szentjei, szálljatok rám.

Olvassz fel engem, Uram,
alakíts, tö1ts el magaddal, renclelkezz velem.

Űzd távol tőlem a gonosz minclen erejét,
semmisítscl meg, zúzd össze,
hogy jó lehessek és jót tehessek.

Űzd el tőlem az örclögi bajokat,
a boszorkányságokat, a fekete mágiát,
a fekete miséket, a varázslatokat,
a megkötéseket, az átkokat, a szemmel verést;

az ördögi zaklatásokat,
az ördögi megszállottságot,
az ördögi lidércnyomásokat,
mindazt, ami rossz, bűn
irigység, féltékenység, álnokság,
a testi, lelki, erkölcsi, szellemi,
ördögi betegségeket.

Égesd el mindezeket a bajokat a pokolban,
hogy ne érinthessenek többé engem se
és egyetlen teremtményt se a földön.

A mindenható Isten erejével,
a megváltó Jézus Krisztus nevében,
a Szeplőtelen Szűz közbenjárása által
minden tisztátalan léleknek,
minden engem zaklató jelenlétnek
elrendelve és parancsolva legyen,
hogy azonnal hagyjanalc el, végleg távozzanak
és menjenek az örök pokolba,
Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel,
Szent Rafael és őrangyalaink által
megbilincselve,
a legszentebb Szeplitelen Szüz sarka által
eltiporva.

Az örömöt keresem

Uram Jézusom,
az élet ösvényein az örörmöt kerestem.
Minclen teremtménytől
a bolclogságot kértem
megízleltem néhány darabkáját, mint ahogy a
kiéhezett ember ízleli a kenyérmorzsákat.

De soha nem laktam jól.

Uram, magadnak teremtettecl az én szívemet,
és nyugtalan marad mindaddig,
míg bennecl meg nem pihen.

Uram, egyedül Te tehetsz boldoggá.
Uram, ajándékozd nekem örökre
a Te örömödet,
hogy én is továbbajándékozhassam könnyező
testvéreimnek. Ámen.

Adj egészséget nekem!

Ó, mindenható Isten,
minden élet forrása
és minden baj orvossága,
add nekem a Te jelenléted biztonságát,
hogy egyedül beléd vessem bizalmamat!

Hogy szereteted és hatalmad által körülölelve,
elnyerhessem a gyógyulást
és az üdvösséget,
a Te szabad akaratod szerint.

Fájdalmaim közepette
egyedül Te vagy az erőm.
Köszönöm, Uram,
hogy velem vagy. Ámen. 

Adj nekem derűt

Uram, adj nekem derűt,
hogy elfogadjam azokat a dolgokat,
amelyeken nem tudok változtatni,
bátorságot, hogy megváltoztassam azokat,
amelyekre képes vagyok,
és bölcsességet, hogy megértsem a minden
egyes nap derűteljesen megélt élet értékét,
nyugodtan izlelve minden pillanatot,
elfogadva az ellenkezéseket,
mint a békéhez vezetö utat,
elfogadva, mint ahogyan Te is tetted,
ezt a bünös világot,
elfogadva, hogy olyan, amilyen,
nem amilyen szerettem volna, hogy legyen.

Bizom trenne, ó, Uram,
hogy amilyen mértékben
akaratod alá velem magam,
mindenre gondot viselsz,
hogy boldogan élhessek
ebben az életben
és tökéletes örömben veled,
örörkre odaát. Ámen.

Imádság lelki gyógyulásért

Ó, Uram Jézus,
Te azért jöttél, hogy gyógyítsd
a megsebzett és megtört szíveket:
kérlek, gyógyítsd meg azokat a sebeket,
amelyek felkavarják szívemet.

Kérlek, kü1önösön azokat gyógyítsd be,
amelyek bün okozói,
Kérlek, lépj be az életembe,
gyógyíts meg azoktól a lelki bajoktól,
amelyek ifjúkoromban sújtottak le rám,
s azoktól, amelyeket az élet folyamán
mások okoztak nekem.

Jézus Uram,
Te ismered gondjaimat,
a Te Jó Pásztori szívedbe helyezeem azokat.
A Te szívedben nyitott nagy sebed érdemeire
kérlek, gyógyítsd meg az én szivem kis sebeít.

Gyógyítsd meg emlékezetem sebeit, hogy
semmi abból, ami velem történt,
ne marasztaljon a fájdalomban, a félelemben,
az aggodalmaskodásban.

Gyógyítsd meg, Uram,
mindazokat a sebeket, amelyek életem
folyamán bűnök gyökeréül szolgáltak.
Meg akarok bocsátani mindazoknak,
akik megbántottak;
nézz azokra a lelki sebekre,
amelyek képtelenné tesznek a bocsánatra.
Te, aki azért. jöttél, hogy gyógyítsd a megtört
szívüeket, gyógyítsd meg az én szivemet is.

Gyógyítsd meg, Uiam, azokat a lelki sebeket,
amelyek testi betegségek okozói.
Felajánlom neked a szívemet:
fogadd el, Uram, tedd tisztává és add nekem
a Te isteni Szíved érzelmeit.
Segíts alázatosnak és szelídnek lennem.

Add meg nekem, Uram,
hogy kigyógyuljak abbó1 a fájdalomból, amely
kedves személyek halála miatt nyomaszt.

Add, hogy újra békére és örömre találjak,
annak biztos tudatában,
hogy Te vagy a feltámadás és az élet.
Tégy engem a Te feltámadásod,
a bűn és a halál fölött aratott győzelmed,
a Te közöttünk levő,
élő jelenléted hiteleds tanújává., Ámen.

Ó, mennyország királynője!

Ó, Mennyország fenségeds királynője
és angyalok úrnője!
Tehozzád fordulunk,
aki a sátán fejének széttiprására Istentől kaptál
hatalmat és küldetést,
alázatosan kérünk,
küldd el nekünk az égi seregeket,
hogy a Te parancsodra üldözzék az ördögöket,
keljenek velük harcra mindenhol,
fékezzék meg merészségüket,
és taszítsák őket vissza a mélységekbe. Ámen

(Szent X. Piusz)

A szenvedésben Neked ajánlom magamat

Jézus isteni Szíve,
Máriának, az Egyház anyjának,
szeplőtelen szíve által,
egyesülve az Eucharisztia áldozatával,
neked ajánlom magamat,
és ennek a napnak imáit és tetteit,
örömeit és fájdalmait:
a bűnök jóvátételére,
minden ember jóvátételére,
minden ember üdvösségére,
a Szentlélek kegyelmében
az isteni Atya dicsőségére.

 

A szabadító és gyógyító imák első része itt található.

Létrehozva 2021. augusztus 3.