Szentlélek himnuszok

Bölcsesség Lelke, gyújts bennünk világosságot, hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg.
Értelem Lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől.
Jótanács Lelke, add, hogy mindenben meglássuk és kövessük is az Isten akaratát, nehéz és kétes ügyekben világosítsd meg értelmünket, ha pedig kétségbeesés fenyeget, vigasztalj sugallataiddal.

Tudomány Lelke, mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hirdetésére, és megvédelmezésére.
Erősség Lelke, adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a harcokban, és lendületes odaadást hivatásunk teljesítésében.
Jámborság Lelke, alakítsd ki bennünk Krisztust. Alakíts minket isteni finomságoddal, hogy Isten gyermekeinek szabadságával tegyünk bizonyságot az evangéliumról.
Istenfélelem Lelke, önts belénk szent tiszteletet az isteni fölség iránt, alapozd meg bennünk a szeretetet. Amen.

Forrás


Róbert Király Himnusza a Szentlélekhez

 Babits Mihály fordítása

Jöjj Szentlélek-isten, jöjj

s áraszd ki a mennyekből

fényességed sugarát!

Jöjj, ki árvák atyja vagy,

Jöjj, ki szívek lángja vagy,

ajándékos jóbarát!

Jöjj áldott vigasztalás,

drága vendég, lelkitárs,

legédesebb enyhülés:

fáradságra nyugalom,

hőség ellen oltalom,

zokogásban könnyülés!

Jöjj és töltsd be híveid

legtitkosabb szíveit,

boldogító égi tűz!

Semmi, semmi nélküled

az emberben nem lehet,

semmi tiszta, semmi szűz.

Mosd, amit a szenny belep,

öntözd, ami eleped,

seb fájását csillapítsd;

ami dermedt, élesztgesd,

ami fagyos, melengesd,

ami hibás, igazítsd!

Benned minden bizalom!

Osszad, osszad pazaron

hét szent ajándékodat:

adj érdemre jobbulást,

üdvösséges kimúlást;

s örök vigasságot adj!

Veni, Sancte Spiritus,

et emitte caelitus

lucis tuae radium;

veni, pater pauperum,

veni, dator munerum,

veni, lumen cordium!

Consolator optime,

dulcis hospes animae,

dulce refrigerium:

in labore requies,

in aestu temperies,

in fletu solatium.

O lux beatissima,

reple cordis intima

tuorum fidelium:

sine tuo numine

nihil est in homine,

nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,

riga quod est aridum,

sana quod est saucium,

flecte quod est rigidum,

fove quod est frigidum,

rege quod est devium.

Da tuis fidelibus

in te confidentibus

sacrum septenarium,

da virtutis meritum,

da salutis exitum,

da perenne gaudium

Forrás


A Szentlélek himnusza

(Puszta Sándor)
 
A Lelket várom a nagyszerűt,
Mi szépségekben szívem üt,
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór…
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel,
Mi föntrõl, egekbõl árad át,
Az örök élet áramát,
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjá születik a Föld!
A Lelket várom, dús égi szél,
Ott fú, ahol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz virágokat.

Forrás

Létrehozva 2022. augusztus 17.