Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Pünkösdre készülve (2015)

Az írást magánlevélben kaptam, köszönet érte Mária testvéremnek. A szerk.

A Szentlélek bennem az evidencia, a magától értetődöttség. Amikor érint, már mindent értek, és tudom is, mit kell tennem. Ha ellenállnék a Szentléleknek, belepusztulna a bensőm, s nem lenne rá bocsánat.

Ő az egyetlen, akit, ha kérünk, megkapjuk, és Ő egyedül elég is. Tőle megszépül minden. Ő az a szeretetben, ami az ösztönön túl van. Ezért nem múlik, nem mállik, megőrzi fiatalságom. Ő tesz korszerűvé, mert kiemel a múltamból, leszállít a fellegekből, erőt ad a tetthez, és indít a jóra. Nélküle csak igazodnék, izgulnék és pirulnék.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

​​Aki a Szentlelket káromolja…

Aquinói Szt. Tamás, A rosszról, q.3.a.14.

Manapság  nem nagyon hallunk a Szentlélek elleni bűnről, pedig a Szentírás világosan beszél róla.  Amikor a farizeusok azt mondják, hogy Jézus Belzebub segítségével űzi ki az ördögöket (Mk 3,29), akkor valójában az ördögök fejedelmének tulajdonítják azt, amit Jézus saját istenségének, illetve a Szentléleknek az erejéből visz végbe.

 

4 Minute
Olvasnivaló

3 történet a Szentlélek működéséről

A Szentlélek egészen különleges módon működik az életünkben. Ilyenkor, pünkösdkor imádkozunk a Szentlélekhez, hogy töltsön el bennünket ajándékaival. Hoztam neked 3 hétköznapi történetet, amely mindegyike azt bizonyítja, hogy ha a Szentlélekre hagyatkozunk a mindennapokban, sokkal gyümölcsözőbb, tartalmasabb, szebb lesz az életünk.
Ha hagyjuk, a Szentlélek képes működni az életünkben, képes átformálni, jobbá tenni. Lássuk akkor a 3 történetet.

4 Minute
Imáink

A Szentlélek hét ajándékáért

Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajtad nyugodott.

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szellemek megkülönböztetéséről

Lagrange: A Lelkiélet Hármas Útja 23. fejezet: A szellemek megkülönböztetése)

A Szentlélek iránti engedelmesség, amelyről az előző fejezetben beszéltünk, mint mondottuk, belső csendet, szokásszerű emlékezést és a távolságtartás szellemét követeli meg, hogy meghalljuk sugallatait, amelyek eleinte egy titkos ösztönhöz hasonlítanak, amely egyre inkább kinyilvánítja isteni eredetét, ha hűségesek vagyunk hozzá. Ez az engedelmesség azt is megköveteli, hogy a Szentlélek sugallatait megkülönböztessük azoktól, amelyek tévútra vezethetnek bennünket, két másik szellem sugallataitól, amelyek elsőre jónak tűnhetnek, de a halálba vezetnek. A szellemek megkülönböztetése következésképpen olyan téma, amelyet meg kell fontolnunk.

13 Minute
Imáink

Szentlélek himnuszok

Bölcsesség Lelke, gyújts bennünk világosságot, hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg.
Értelem Lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől.
Jótanács Lelke, add, hogy mindenben meglássuk és kövessük is az Isten akaratát, nehéz és kétes ügyekben világosítsd meg értelmünket, ha pedig kétségbeesés fenyeget, vigasztalj sugallataiddal.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A Szentlélek adományai

“Csak az a keresztény gyakorolja hitelesen a Lélek adományait, aki vállalja az önátadás keresztjét.” Hans Buob könyvét ajánljuk vigasztalásul most elsősorban azoknak, akiknek nincs lehetőségük (anyagi vagy egyéb okok miatt) lelkigyakorlatra menni, vagy nincs módjuk találkozni hitüket gyakorló testvérekkel. A könyv régi kiadású (1994, Marana Tha Kiadó), jó olvasást kívánunk hozzá.

1 Minute
Imáink

A Szentlélek segítségül hívása

Mennyei Király, Vigasztaló,Igazságnak Lelke,ki mindenütt jelen vagyés mindeneket betöltesz,minden jónak kútfeje és az életnek megadója,jöjj el és lakozzál mibennünk,és tisztíts

1 Minute
Imáink

Ima a Szentlélekhez

Ó isteni Szeretet! Szent közössége a mindenható Atyának és a boldog Fiúnak; mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasztalója, szállj az én lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó világosságod fényével vidítsd fel elhanyagolt belsőmnek homályos zugait, ó kegyes vendég, és tedd termékennyé harmatod bőségével a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet.

2 Minute