A Szentlélek segítségül hívása

Mennyei Király, Vigasztaló,
Igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

(IlI. —IV. század)

Forrás: Új Ember Füzetek (7), Szentlélek imafüzet, é.n.

Létrehozva 2022. június 23.