regi szep idok

Az igazság ritka kincs

“Bár az igazság ritka kincs, a kínálat mindig nagyobb volt belőle, mint a kereslet.”

Josh Billings amerikai humorista fenti meghatározása rímel János evangéliumának részletére: „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” (14,6). A részigazságok a földön sosem állnak össze egésszé, mivel a teljes igazsággal Urunk rendelkezik.

A tévtanítók sokszor erős logikával érvelnek tanaik igazsága és helyessége mellett, de amint kitágítjuk a kört a teljes igazság felé, abban a pillanatban meggyengülnek érveik, és könnyen előbújik az a bizonyos lóláb – a patás ábrázolásának megszokott jele.

A megkülönböztetés adományát –amely egyike a Lélek adományainak – megkaphatja az egyén, de működhet közösségi szinten is. Nem feltétlenül kötődik mély teológiai ismeretekhez, bár ezek nagyban segíthetnek a helyes megkülönböztetés gyakorlásában. Fontos, hogy mint bármely adományt, gyakoroljuk ennek a használatát is. Úgy gondoljuk, hogy egyike a legfontosabb és „leghasznosabb” adományoknak: a szó legszorosabb értelmében élet- és lélekmentő lehet.

Az (1 Jn 4,1) így szól:  „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.

Aquinói Szent Tamás azt tanítja, hogy a lelkiéletben a legdöntőbb szerepe az okosságnak van, amely tulajdonképpen nem más, mint ítéletmondás, a végletek vagy több lehetőség közül a megfelelőnek a kiválasztása. 

A tévtanítások legnagyobb része Európában elsősorban a New Age alá besorolható. Sajnálatos tény, hogy folyamatosan keletkeznek új irányzatok, melyek összegzése és leírása meghaladja bármelyik atya vagy megkülönböztetéssel bíró testvér lehetőségeit. Gál Péter atya A New Age keresztény szemmel című kézikönyvének ott lenne a helye a Biblia mellett mindenkinél, aki bizonytalan a dolgok megkülönböztetésében. Az összes főbb irányzat, a legfontosabb nevek, és a New Age-hez kötődő legelső szervezetek, vállalkozások mind-mind megtalálhatók a könyvben, valóban életmentő információhoz juthatunk hiteles forrásból.

A napokban kaptam a jó hírt: most készítik elő a könyv nyolcadik kiadását a Marana Tha Kiadó megbízásából.

Időnk kevés, most csak néhány irányzatra hívom fel a figyelmet, ne próbálkozzunk, olvassunk, gyakorlatozzunk ezekkel a dolgokkal. Ha egy hordónyi vízbe öntenek egy kanál mérget, ne próbálgassuk, hogy a víz iható-e. Nem a keverési arány, hanem a tény, hogy méreg van benne, kell, hogy elborzasszon bennünket a további próbálkozástól: hátha van valami jó is egy okkult vagy ezoterikus dologban.

1. Angyalok és valóság

Az angyalos tanfolyamokon és könyvekben található információknak a legtöbbször köze sincs a valósághoz, többnyire félrevezető vagy megtévesztő információt közölnek. Nézzünk néhány példát – forrásként ezt a cikket használtam.

Állítás: Az angyalok folyamatosan keresik velünk a kapcsolatot, mindenben segíteni tudnak és akarnak minket.

Cáfolat: Az angyaloknak, mivel teljesen Istennel együtt, Istenben élnek, nincs szükségük az emberekre. Sokszor valóban segítenek, de nem úgy és nem azon a szinten, ahogyan a tanfolyamok és a könyvek megírják.

Állítás: Az angyalokkal való teljes kapcsolathoz szükség van a testünkbe hívásra.

Cáfolat: Az angyalok tisztán szellemi lények, soha nem volt testük és nincs is rá szükségük. Vannak azonban olyan bukott angyalok, akiknek igenis szükségük van az ember testére. Ezeket többnyire ördögnek hívjuk. A Biblia számos példát hoz, amikor Jézus vagy a tanítványok ördögöt űznek ki emberekből. Céljuk az ember sanyargatása, a lelkének pokolba taszítása. Ha bárhol ilyet olvasol, hogy testünkbe hívás is lesz, azt messzire kerüld el. Ezzel te engeded be a gonoszt a testedbe. Ettől kezdve jogot formál rád. Ja, hogy átvert eközben? Ez a sajátossága, a lényege. A hazugság atyja.

Állítás: Az angyalokkal angyaltábla, meditáció vagy különböző mantrák segítségével vehetjük fel a kapcsolatot.

Cáfolat: Ezek egyike sem igaz. Főleg az angyaltábla nem. Azt más néven boszorkánydeszkának vagy quijának is hívják, és kizárólag a gonosszal való kommunikációra alkalmas. A mantrákkal is vigyázni kell, a keresztények imádkoznak, nem pedig mantrát ismételgetnek.

A mantra nem más, mint pogány istenség vagy démon iránti hódolat.

Nem kell érteni ennek szövegét, a hangsúly főleg a kiejtésen van. Az angyalokat kizárólag ima segítségével érjük el. Kérhetjük segítségüket és közbenjárásukat, de nem kényszeríthetjük rá őket semmire sem.

Állítás: Az angyalokat meg lehet idézni gyertyával, mantrákkal, ezoterikus dolgokkal. Ezt tanítják a tanfolyamok is.

Cáfolat: Az angyalok szabad akarattal rendelkező szellemi lények, Isten parancsa szerint tevékenykednek. Csak azt és csak annyit tesznek, amit Ő megenged nekik. Nem lehet őket kedvünk szerint ugráltatni.

Állítás: Jól lehet beszélgetni az angyalokkal.

Cáfolat: Az angyalok Isten parancsai szerint működnek, nem feladatuk, hogy az emberekkel fecsegjenek. A Bibliában leírt megjelenésük fenséges, mondandójukat tömören, lényegre törően mondják el. Nem maradnak órák hosszat, csak ameddig szükséges. Jézus azt mondta, hogy a beszédünk legyen igen igen, nem nem, a többi az ördögtől való. Az ördög szeret fecsegni, bonyolultan és hosszan fogalmazni. Gondoljunk csak a médiumok által hivatkozott automatikus írásra. Sokszor órákon keresztül írnak valamiről, és szinte soha nincs vége. Ez nem az angyaloktól vagy Istentől való dolog..

Állítás: Az angyaloknak sok nevük van, melyek többek között megtalálhatók az Atlantisz angyalai könyvben.

Cáfolat: A mi forrásunk a Szentírás, nem az ezoterikus könyvek. A Bibliában angyalok sokszor (talán több százszor is) előfordulnak, neve csak néhányuknak van. Nekik erre nincs szükségük, csak miattunk, emberek miatt kellett a név. Az esetek túlnyomó részében úgy jelennek meg, mint „az Úr angyala” vagy „Isten angyala”, vagyis név nélkül. Még a magánkinyilatkoztatásokban sem szerepelnek névvel. A Szeretetláng napló vagy Fausztina nővér naplója ugyan említi az őrangyalt vagy a kerubot, de nevük itt sincs. Név szerint a Bibliában Rafael, Gábriel, Mihály szerepel, a szent őrzőangyalokat október első vasárnapján ünnepeltük. Sem Uriel, sem Metatron nincs benne a Bibliában.

Vajon a többi név honnan van? Mitől biztos a szerző, hogy a nevek mögött valóban angyalok vannak? A gonosz mindig a világosság angyalának adja ki magát. Ismeretes az is, hogy a Tanítóhivatal (a zsinatok) többször megtiltotta a Bibliában szereplő angyalneveken kívüli angyalok emlegetését.

Állítás: Az angyalokkal lehet gyógyítani.

Cáfolat: Úgy, ahogy az ezoterikus könyvekben szerepel, megidézve vagy rábírva őket erre a tevékenységre, okkult módszerekkel nem. Bárki is a közbenjáró, minden esetben Isten az, aki gyógyít. Akkor is, ha a mennyben lévő szentekhez imádkozunk, vagy a Szűzanyához. Az ő közbenjárásukra Isten gyógyíthat, de egy angyal magától soha. Karizmatikus közösségekben szoktak másokért imádkozni, vannak néhányan, akik rendelkeznek a gyógyítás adományával, de ott sem az ember gyógyít, hanem maga a Szentlélek, aki az ajándékot adta.

A legtöbb angyalos tanfolyam átverés.

Valódi angyalokkal, okkult módszerek segítségével nem lehet felvenni a kapcsolatot.

Istent szolgálják, nem tudjuk őket rángatni vagy megidézni. Tiszteljük az angyalokat és kérjük különösen az őrzőangyalunk segítségét, de ne tekintsünk rájuk bálványként vagy szórakozás eszközeként. Az ördögnek a megtévesztés a mestersége, ne hagyd, hogy téged is átverjenek az ilyen angyalos tanfolyamokkal.

A tanfolyamok során sok esetben áltudományos maszlagok hangzanak el, pl. az angyalok helyreállítják az energiaáramlást (csi és ying-yan), kitisztítják a csakrákat (ez az energiagyógyászat egyik kulcsszava), eltávolítják az energia blokkokat, ráadásul pénzt és sikert hoznak a házhoz. Ebből semmi sem igaz, bizonyítani meg végképp nem lehet. Sokan mégis bedőlnek ezeknek, mert vágynak a változásra, az anyagilag és egészségileg jobb életre egyaránt. Ne adjuk fel örök üdvösségünket ideig tartó földi javak vagy ígért gyógyulás ellenében sem.

2. Waldorf iskola, Rudolf Steiner és Vekerdy Tamás

Sokan azt állítják, hogy a Waldorf iskolának semmi köze sincs Rudolf Steinerhez, a XX. század egyik leghírhedtebb okkultistájához, és az ő elméletéhez, az antropozófiához.

Vekerdy Tamással, a Waldorf iskola magyarországi létrehozójával és meghatározó személyével a Népszabadságban jelent meg egy interjú 2010. március 8-án, ahol egyértelműen elmondja, hogy a Waldorf iskola a legszorosabban kötődik Rudolf Steinerhez és az antropozófiához.

Az interjú – amely áttekinti Vekerdy egész életútját – őt elsősorban, mint antropozófust és Rudolf Steiner követőjét mutatja be, aki mint ilyen hozta létre a Waldorf iskolát Magyarországon azzal a céllal, hogy Steiner tanait terjessze.

Részletek a cikkből:

„… Vekerdy Tamás, aki Rudolf Steiner követőjeként mélyült el a nevelés művészetében. …”

„… A célirányos felnőttkori nyelvleckéktől [VT] ugyan továbbra sem tudott volna tíz deka felvágottat venni egy bajor boltban, viszont eredetiben olvashatta Rudolf Steinert. …” (A szövegkörnyezetből egyértelmű, hogy évtizedekkel korábbi történetről van szó.)

„…Rudolf Steiner. A Waldorf pedagógia megálmodója. Antropozófus …”Különös alak, akiről a rendes emberek nem nagyon beszélnek” – írta róla egyszer Vekerdy Tamás. Talán ezért is lett a követője… „

„Steiner álmát … a Waldorf Astoria cigarettagyár vezetője segített valóra váltani Stuttgartban 1919-ben. Az első – máig működő – Waldorf iskolát Vekerdy Tamás segített megnyitni Solymáron 1989-ben. …”

Összefoglalom: keresztény hívő – még ha nagy a csábítás, hogy mindezt a gyerek érdekében kell megtenni- nem teheti meg, hogy Waldorf óvodába vagy iskolába adja a gyermekét. A gyerekek sajnos sokkal fogékonyabbak az okkult dolgokra kiskorukban, így a szülő saját üdvössége mellett gyermeke lelki fejlődését is veszélyezteti. A karizmatikus.hu hitvédelmi oldalon számos további indoklás található ezzel a témával kapcsolatban is.

Az idézetek innen származnak.

3. Holisztikus gyógyászat

Különböző típusú eljárásokat végeznek a holisztikus egészségiparban. Néhány ezek közül jó, míg mások nem. A vitaminterápia például lehet hasznos. Vannak azonban olyan, a holisztikus gyógyítást alkalmazó orvosok által használt praktikák vagy eljárások, melyek az úgynevezett univerzális energiaerőn alapulnak.

 Az energiagyógyászatból fakadó hit a keleti vallásokból vagy ősi pogány hiedelmekből származik.

Ezt az energiaerőt hiszik istenként, és úgy vélik, hogy bárki megcsapolhatja ezt az energiát, hogy felfedezzük saját isteni voltunkat, hogy ezt az erőt gyógyításra használjuk. A holisztikus gyógyításban az energiapályákat úgy ismertetik, mint amelyek megtalálhatók a szervezetben. Az orvostudomány viszont nem ismeri el az energiapályák létezését a szervezeten belül, ezek tényleges létezését eddig még egyetlen tanulmánynak sem sikerült hitelt érdemlően igazolnia.

Ez egy New Age hiedelem, valójában a „spirituális energia” vagy okkult energia az, amiben hisznek a New Age ezen válfajának követői. Ezt az energiát hívják még qui, qi (chi), vagy prána néven is. Ha ezt a kifejezést meghalljuk, kapcsoljuk be a sárga villogó lámpát képzeletünkben, hogy jelezze: veszélyes helyzetbe kerülhetünk, ha továbbmegyünk.

A hinduizmusban és a New Age-ben elmerült katolikusok problémájának megoldása érdekében a Vatikán készített egy összefoglaló dokumentumot a legfrissebb New Age hiedelmek és gyakorlatok bemutatására. Ennek címe: Jézus Krisztus, az élő víz hordozója: keresztény reflexió a “New Age”-ről.. Ez a dokumentum ismerteti a főbb New Age hiedelmeket, és felsorolja a legismertebb praktikákat, melyek népszerűek katolikus körökben, de a szekuláris világban is.

Végezetül itt egy gyors (és hiányos) lista, mi minden tartozik a New Age kategóriájába. Ha bizonytalan vagy egy dologban, fordulj kiscsoport vezetődhöz, gyóntatódhoz, olvasd rendszeresen Gál Péter atya „A New Age keresztény szemmel” című könyvét, tájékozódj a karizmatikus.hu hitvédelmi oldalon.

Az Édesvíz Kiadó és Müller Péter minden könyve, Elixir Magazin, agykontroll, akupunktúra és akupresszúra, beavatás, bioenergia, csakraterápia, dianetika, Dombi Ferenc és a Hang könyvek, extraszensz, fényadás, Gyurcsok József, harcművészetek, holisztikus szemlélet, Ron Hubbard és a szcientológia, ingázás, íriszvizsgálat, José Silva, Domján Károly-agykontroll, jóslás és horoszkóp, kristályok, léleksebészet és lélekvándorlás, MAGUS szerepjátékok, meditáció, Molnár V. József, moxa, Nemere István, Nostradamus, Oláh Andor, önhipnózis, parafenomén, pi-víz, Popper Péter, pszichotechnika, radiesztézia, reiki, reinkarnáció, rózsakeresztesek, sámánok, sámán- és ősmagyarkultusz, sátánizmus, Simon mágus, spiritizmus, számmisztika, szellemgyógyászat , Szepes Mária, tűzön járás, tarot-kártya, tenyérjóslás, természetgyógyászat (ami nem fűben-fában tárgyú), tudatalatti technikák, varázsvessző

Áldjon a Megkülönböztetés Szentlelke benneteket, köszönöm, hogy meghallgattatok. Dicsőség az Úrnak.

(Elhangzott az szekszárdi Első Szeretet Karizmatikus Közösség jubileumi lelki napján, 2016. okt. 22-én)

Létrehozva 2023. szeptember 21.