Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A megbocsátás

A megbocsátás Isten Országának életmódja itt a földön, hozzá tartozik az Ország életrendjéhez. Ezt az életrendet a legtömörebben a Szent Máté-féle Hegyi beszéd tartalmazza.

A megbocsátás célja, hogy az Isten Országának teljességében minden helyreálljon, amit a teremtés eredeti tervéből (boldogság) lepusztított az ördög. Mi az ördög egyik résztörekvése? Az emberek közötti kapcsolatok szétrombolása, a szeretet általi egység felrobbantása, Miért? Mert az Isten Országának mennyei élete egység, harmónia, békesség, szeretet, ünnepi öröm, stb., amit a sötétség ura nem tud elviselni. És mivel akarja elérni? Sértődés, elvetettség, lelki sebződés, széthúzás, gyűlölet, eltávolodás, bosszú, háborúskodás, megtorlás létrehozásával.

10 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az igazság ritka kincs

“Bár az igazság ritka kincs, a kínálat mindig nagyobb volt belőle, mint a kereslet.”

Josh Billings amerikai humorista fenti meghatározása rímel János evangéliumának részletére: „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” (14,6). A részigazságok a földön sosem állnak össze egésszé, mivel a teljes igazsággal Urunk rendelkezik.

A tévtanítók sokszor erős logikával érvelnek tanaik igazsága és helyessége mellett, de amint kitágítjuk a kört a teljes igazság felé, abban a pillanatban meggyengülnek érveik, és könnyen előbújik az a bizonyos lóláb – a patás ábrázolásának megszokott jele.

14 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

“Vizsgáljátok meg a lelkeket!”

Az előadás a III. Katolikus Karizmatikus Kongresszuson hangzott el 1994. szeptember 17-én, a Margitszigeten

Egész keresztény életünknek ez a mottója:”Hirdessétek az evangéliumot! “ (Mk 16,15).

Az Úr Jézus – hogy ez sikerüljön nekünk- elküldte Szentlelkét, az örömhír lelkét. Amikor pedig a Szentlélek által Jézus népe el kezdte hirdetni az örömhírt, elkezdett cselekedni a missziós parancs szerint: akkor a Lélek által kapott más bíztatást is; többek között azt:

38 Minute