Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az igazság ritka kincs

“Bár az igazság ritka kincs, a kínálat mindig nagyobb volt belőle, mint a kereslet.”

Josh Billings amerikai humorista fenti meghatározása rímel János evangéliumának részletére: „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” (14,6). A részigazságok a földön sosem állnak össze egésszé, mivel a teljes igazsággal Urunk rendelkezik.

A tévtanítók sokszor erős logikával érvelnek tanaik igazsága és helyessége mellett, de amint kitágítjuk a kört a teljes igazság felé, abban a pillanatban meggyengülnek érveik, és könnyen előbújik az a bizonyos lóláb – a patás ábrázolásának megszokott jele.

14 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Dr. Kovács Gábor: Kerub

 

Ez a könyv úgy született, hogy először elektronikus levelekben küldtem ki az érdeklődőknek rövid cikkeket az angyalok és démonok témakörében, Kerub címmel, majd több színhelyen is előadásokat hirdettem hasonló témákról, végül a Mária Rádióban tartottam a cikksorozat anyagából harminc félórás előadást, szintén Kerub címen. Ez utóbbi előadások írott szövegéből állítottam össze a jelen könyvet.

Amit Mágia és hit c. könyvemben már egyszer elmondtam, itt igyekeztem nem ismételni, legföljebb csak nagy vonalakban történő összefoglalás formájában. A két könyv egymás kiegészítésének fogható fel, de a kettő közül a jelen mű az, amely alapul szolgálhat a másiknak. A racionalizmustól körülvett újkori teológia már a II. Vatikánum előtt is defenzíven, bátortalanul tárgyalta az angelológiát, a jelenkori szekularista teológia pedig eljutott egy merőben formális, valóságtartalmától megfosztott angyaltanhoz, amely már kívülesik a katolikus ortodoxia határain.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Szent Tamás az angyalokról

Az angyalok titokzatos lények. Szívesen hiszünk bennük, bár sokszor ez a „hit” inkább a babonához közelít, és többnyire csak meseszerű elképzelésünk van az angyalokról. Egy másik gyakori jelenség, hogy főleg akkor jutnak eszünkbe, ha valami baj van: ekkor gyorsan segítséget kérünk tőlük, de amire elérkezne a köszönet ideje, már megfeledkezünk róluk.

Viszont a Szentírás, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség, egyértelműen beszél az angyalok létéről, működéséről. Az angyalok léte (mind a jó, mind a bukott angyaloké) kinyilatkoztatott hitigazság.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Amikor baj van az angyalokkal

Nagyon elszomorodtam, mert megint megtapasztaltam, mennyire igaz: “Éberek legyetek….”.

A Szent Gellért Kiadónál megjelent Anselm Grün OSB Angyalok című könyve. Amikor beleolvastam, furcsának tartottam, hogy teljesen összemossa az erényeket az angyalokkal, de ami még nagyobb baj, nem mint teremtményekről, hanem több helyen mint szimbólumokról beszél az angyalokról.

Nem tetszett, hogy az egyik közösségben felírták az erényeket, elnevezték angyaloknak, s abban az évben arra az “angyalra” iparkodtak figyelni. Ezért alaposabban elolvastam az előszót, s sajnos a szerző, akinek igen sok könyvét osztatlan örömmel olvastam, több utóbb megjelent könyvét némi fenntartással: akarom jól érteni, lehet jól is érteni, maga írja, hogy “Azt az állítást, hogy az angyalok különböző erényeket személyesítenek meg, a Findhorni közösségben tettem magamévá.”

4 Minute