Az ökumenikus imahétről – keresztény szemmel

Az ökumenikus imahétről – keresztény szemmel

A keresztények egységéért végzett imahetet a jelenlegi formájában nemcsak értelmetlennek, hanem kifejezetten károsnak tartom.”A keresztények egységéért végzett imahetet a jelenlegi formájában nemcsak értelmetlennek, hanem kifejezetten károsnak tartom. 

Miért? Tizenegy férfi áll egymás mellett, tizenegy keresztény felekezet képviselői. Együtt, egyenrangú félként, egy irányba nézve imádkoznak azért, hogy Isten tegye őket eggyé, és hozza létre belőlük azt az egyházat, amelyet Jézus akar. Ezt azonban egyikük sem gondolhatja komolyan.

A katolikus egész biztosan nem. A katolikus szerint az az egyház, amelyet Krisztus akar, 2000 éve létezik, ez pedig a katolikus egyház. Ennek az egyháznak nem kell létrejönnie, ez az egyház 2000 éve van. Ebből az egyházból a 2000 év alatt kiszakadtak egyes részek, mely részeknek vissza kell térniük belé. A katolikus ezért imádkozhat, másért nem. 

De azt a protestáns sem gondolhatja komolyan, hogy a szerinte tévedésben levő katolikusokkal, ortodoxokkal és más protestáns felekezetekkel egyesülve kellene létrehoznia a Krisztus szándéka szerinti egyházat. A Krisztus szándéka szerinti egyház a protestáns szerint a saját egyháza. Ha nem így gondolná, akkor nem ott lenne, ahol.

A kérdés az, hogy Krisztus milyen egyházat alapított, milyen egyházat akart, vagyis a kérdés az igazság kérdése. Az igazságot kell keresnie mindenkinek. A keresztények egységéért végzett imahétből és napjaink ökumenizmusából, úgy tűnik, csak az igazság kérdése marad ki, vagyis csak a lényeg.

És mivel az igazság kérdése, vagyis a lényeg kimarad belőle, az ilyen imádság nemcsak logikátlan és értelmetlen, hanem kifejezetten káros is, hiszen azt sugallja, hogy az igazság lényegtelen dolog, sőt azt, hogy az egység megvalósításának maga az igazság az akadálya.   

A helyes ökumenizmus keresi az igazságot és ragaszkodik ahhoz, amit igazságként ismert fel, és olyan területeken lép fel közösen más felekezetű hívő keresztényekkel, ahol egyetértés mutatkozik köztük. Ilyen például az abortusz, az eutanázia, a gender ideológia stb. elleni küzdelem.


 Lásd még XI. Pius pápa enciklikáját az igazi vallásegység elősegítéséről. A szerk.

Mortalium animos

Létrehozva 2024. január 23.