Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az ökumenikus imahétről – keresztény szemmel

A keresztények egységéért végzett imahetet a jelenlegi formájában nemcsak értelmetlennek, hanem kifejezetten károsnak tartom.”A keresztények egységéért végzett imahetet a jelenlegi formájában nemcsak értelmetlennek, hanem kifejezetten károsnak tartom. 

Miért? Tizenegy férfi áll egymás mellett, tizenegy keresztény felekezet képviselői. Együtt, egyenrangú félként, egy irányba nézve imádkoznak azért, hogy Isten tegye őket eggyé, és hozza létre belőlük azt az egyházat, amelyet Jézus akar. Ezt azonban egyikük sem gondolhatja komolyan.

3 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Közösségben – de nem boldogan – Ferenc pápával

A hívő katolikusok számára Ferenc pápasága olyan volt, mintha egy nehézsúlyú bajnokkal próbálnának túlélni 12 menetet. Tekintsünk át néhányat az ütések közül:

  • “Ki vagyok én, hogy ítélkezzek?”
  • “Szaporodnak, mint a nyulak”
  • “A vallások sokféleségét Isten akarja”
  • “Az abortuszpárti politikusokkal való összebújás”.
  • Szégyenteljes alku a Kínai Kommunista Párttal
  • James Martin atya munkájának támogatása
  • A botrányos Pápai Élet Akadémia kinevezései
4 Minute
Imáink

Az egység rózsafüzére

Ezt a rózsafüzért a rendes rózsafüzéren mondjuk. A csoportot kétfelé lehet osztani, az előimádkozókra (E) és a válaszadókra (V). Ha egyedül vagyunk, mindkét részt magunk mondjuk el. Mind az öt tized elõtt mondjuk el a nagy szemekre:

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Miért legyünk katolikusok és nem csak keresztények? (2)

Bizonyosság abban, hogy mi az Egyház

Minden ember remél valamit. A munkahelyen való előrelépést, vagy hogy egészséges családja legyen, jó tanulmányi átlaggal érettségizzen, vagy elutazzon álmai célállomására. Valamilyen szinten minden ember reméli, hogy az életútja értelmes, és hogy végül a halála után egyfajta paradicsomba kerül. A protestánsok sem kivételek ez alól.

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Ökumené

Esztergom, 1987. I. 18.

Összegyűjteni Izraelt

Kedves Testvéreim!

Az Izaiás tekercsből most fölolvasott részlet azt mondja, hogy a messiásnak – mi most már tudjuk, hogy Jézus Krisztus az – a föladata, hogy összegyűjtse Izraelt. És ugyanakkor világossága és üdvössége legyen a pogány nemzeteknek. Ez a kettő. Hogyan képes erre Jézus? Úgy. hogy elveszi a világ bűnét. Bűnbocsánatot hirdet Izraelben, és Szentlelket ad Izraelnek, hogy aztán fölragyogjon ott az igazi istenismeret és a szeretet, és a pogány népek is jöjjenek, zarándokoljanak a Szent Nép felé. Jézusnak tehát ez a küldetése. Nem mellékes. Igazában az evangéliumban nem is használja – talán kétszer ezt a szót – összegyűjteni. Mégis mindent ezért tesz. Már Simeon megjövendölte róla, hogy világosság és üdvösség lesz – visszhangozza az előbb fölolvasott szöveget – Izraelnek dicsősség, a pogányoknak pedig vonzó világosság lesz.

11 Minute