Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az ökumenikus imahétről – keresztény szemmel

A keresztények egységéért végzett imahetet a jelenlegi formájában nemcsak értelmetlennek, hanem kifejezetten károsnak tartom.”A keresztények egységéért végzett imahetet a jelenlegi formájában nemcsak értelmetlennek, hanem kifejezetten károsnak tartom. 

Miért? Tizenegy férfi áll egymás mellett, tizenegy keresztény felekezet képviselői. Együtt, egyenrangú félként, egy irányba nézve imádkoznak azért, hogy Isten tegye őket eggyé, és hozza létre belőlük azt az egyházat, amelyet Jézus akar. Ezt azonban egyikük sem gondolhatja komolyan.

3 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Katolikus szemmel az Alfa programról (2)

Az ökumené sok esetben nem hoz megfelelő gyümölcsöt. Megfigyeltem, hogy a legtöbb esetben a katolikus hit az, ami sérül – alapelvek feladásával, (vagy legalább ki nem mondásával) veszik rá a részvételre a többi egyház képviselői a katolikus papokat, híveket.

Bourke bíboros álláspontja valószínűleg hullámokat fog verni a magyar evangelizáció vizein. Álláspontja jogos és érthető: nem hívők kaphatnak jó betekintést a keresztény élet alapjaiba, de semmi sem garantálja, hogy belőlük katolikusok váljanak. Másképp fogalmazva: az Alfa kurzus nem az ördögtől való, de használata kifejezetten katolikus célokra nem terem egyértelműen jó gyümölcsöt. A szerk. 

Az Alfa program során a katolikus hívő protestánssá válhat

Az Alfa program során, melyet ma 70 országban több ezer katolikus egyházközségében használnak az evangelizáció eszközeként, a gyenge hitű katolikusok protestánssá válhatnak.

4 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Jóság és jószándék nem elég – Vassula

Dr. Kovács Gábor atya honlapján bukkantam egy indiai atya véleményére – Vassula Ryden tanításaival kapcsolatban.

“Michael Prabhu katolikus New Age szakértő. Chennaiban, Indiában él, egyike az indiai katolikus karizmatikus megújulás úttörőinek. Most főállásban a New Age eszmék, technikák és tevékenységek tanulmányozásával foglalkozik, amelyek gyakran beszűrődnek a katolikus plébániákra és intézményekbe. Sok püspök és bíboros levélben ismerte el tevékenységét, így tett az Indiai Püspökkari Konferencia és az apostoli nuncius is.

4 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Amikor katolikusként ki fogok jönni az ökumenikus istentiszteletről

Luther Márton, az első reformátor halálának évfordulóján elgondolkoztam azon, hogy kivel is imádkozom én együtt, amikor évről évre január harmadik hetében az ökumenikus imahéten a keresztények egységéért kulcsolom imára a kezemet. Debrecenben a református, az evangélikus és a baptista templomokat látogathatjuk meg görögkatolikus testvéreimmel, akikkel nem szorulunk rá az egymással megélt ökumenéra, hisz mindketten katolikusok vagyunk. De milyen reformátusról beszélünk? És milyen evangélikusról? Milyen baptistáról? Biztos, hogy mindegyikükkel megélhetem az ökumenizmust? Nem! Nem! És nem! Mindegyikükkel nem!

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Ökumené

Esztergom, 1987. I. 18.

Összegyűjteni Izraelt

Kedves Testvéreim!

Az Izaiás tekercsből most fölolvasott részlet azt mondja, hogy a messiásnak – mi most már tudjuk, hogy Jézus Krisztus az – a föladata, hogy összegyűjtse Izraelt. És ugyanakkor világossága és üdvössége legyen a pogány nemzeteknek. Ez a kettő. Hogyan képes erre Jézus? Úgy. hogy elveszi a világ bűnét. Bűnbocsánatot hirdet Izraelben, és Szentlelket ad Izraelnek, hogy aztán fölragyogjon ott az igazi istenismeret és a szeretet, és a pogány népek is jöjjenek, zarándokoljanak a Szent Nép felé. Jézusnak tehát ez a küldetése. Nem mellékes. Igazában az evangéliumban nem is használja – talán kétszer ezt a szót – összegyűjteni. Mégis mindent ezért tesz. Már Simeon megjövendölte róla, hogy világosság és üdvösség lesz – visszhangozza az előbb fölolvasott szöveget – Izraelnek dicsősség, a pogányoknak pedig vonzó világosság lesz.