Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Égbekiáltó bűnök

Elõttem van három imakönyv, amelyek magukba foglalják a katolikus hittan rövid összefoglalását:

Az elsõ a Katolikus Imakönyv, Életünk Krisztusban, kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1975. Ez az imakönyv meg sem említi az égbekiáltó bûnöket. Miért? Mert talán akkor még annyira törekedtek az emberek az erkölcsös életre, hogy az ilyenfajta intelmek fel sem merültek.

4 Minute