Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Chad Ripperger: A démonok természetéről

Amikor az angyalok egy része visszautasította a számára kijelölt feladatot, az öngyűlölet és önutálat tökéletes aktusát hajtották végre, ezért az öngyűlölet az a pszichológiai mintázat, amely az ő sajátjuk. Nekünk tehát két ok miatt is kerülnünk kell az öngyűlöletet: egyrészt, mert ez bűn a szeretet ellen, másrészt mert ezáltal megvalósítjuk azt a spirituális mintát, amely gyökerében démoni. Ez ugyanis az a lelki irányultság, amelyet a démonok igyekeznek kialakítani bennünk, mert ez tesz minket velük kompatibilissé.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Égbekiáltó bűnök

Elõttem van három imakönyv, amelyek magukba foglalják a katolikus hittan rövid összefoglalását:

Az elsõ a Katolikus Imakönyv, Életünk Krisztusban, kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1975. Ez az imakönyv meg sem említi az égbekiáltó bûnöket. Miért? Mert talán akkor még annyira törekedtek az emberek az erkölcsös életre, hogy az ilyenfajta intelmek fel sem merültek.

4 Minute
Családvédelem

A test megbecstelenítése

A homoszexualitással kapcsolatos hagyományos keresztény álláspont a kortárs kultúra számára gyakran úgy jön le, mintha a keresztények a testi vágyakat, sőt, magát a testet értékelnék le, szemben azzal a felszabadító modern szemlélettel, hogy a testünk (és annak vágyai) hozzánk tartoznak, elengedhetetlen tartozékai annak, akik vagyunk. Úgy tűnik, a keresztények azért tiltanak, mert valamiért nem tartják fontosnak a testet és nem veszik komolyan annak a vágyait. De ennek éppen az ellenkezője igaz.

5 Minute