“Vizsgáljátok meg a lelkeket!”

Az előadás a III. Katolikus Karizmatikus Kongresszuson hangzott el 1994. szeptember 17-én, a Margitszigeten

Egész keresztény életünknek ez a mottója:”Hirdessétek az evangéliumot! “ (Mk 16,15).

Az Úr Jézus – hogy ez sikerüljön nekünk- elküldte Szentlelkét, az örömhír lelkét. Amikor pedig a Szentlélek által Jézus népe el kezdte hirdetni az örömhírt, elkezdett cselekedni a missziós parancs szerint: akkor a Lélek által kapott más bíztatást is; többek között azt:

“Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra” (1Jn 4,1).

Az 1Tessz 5,21 szerint pedig:

“Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg, mindenféle rossztól óvakodjatok! “

Jézus maga hív meg az éberségre, az óvatosságra, az igazság tisztaságának figyelésére, mert tudta, s el is mondta, hogy főleg a végső időkben, álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék.

“Vigyázzatok, mindent előre megmondtam nektek” (Mk 13,22-23)

Jézus tudta, hogy Isten országának ellensége, az ördög megpróbálkozik másolatokkal, a zavarkeltés érdekében. Ő ugyanis a plagizátor, a nagy utánzó, ő az Isten majma. Őróla tudja a II. század egyik apologétája, Firmicus Maternus – aki egyébként sokat foglalkozott megtéréséig asztrológiával, pogány okkult dolgokkal -, hogy “Az Istentől rendelt törvényt a sátán rontotta meg gonosz utánzásával. “

Ez az utánzás már a kezdetkor megjelenik, Isten megengedi. Mózes és Áron mennek be a fáraóhoz, amint ismerjük a történetet, s hogy jelet adhassanak, hogy kinek a nevében jöttek, eldobják a botjukat, s abból kígyó lesz. Ugyanezt megteszi a fáraó két behívott varázslója is.

Álevangéliumok születnek és jelennek meg, szinte egy csapásra, már akkor, amikor elkezdik hirdetni Jézus örömhírét a keresztények. Eretnekségek, köztük főként 2-3 évszázadra szólóan, sőt sokkal hosszabb távra, elindul a gnoszticizmus, hogy – néhány apokrifnek nevezett evangéliummal, különféle iskoláinak irataival és tanításaival -létrehozza a másolatokat, az utánzatokat, egészen más forrásból és egészen más céllal.

Korunkban is él ez a lelkülete, e szándéka a Megtévesztőnek. A New Age mozgalom neve alatt sokféle csatornán, többféle, szinte már számbavehetetlen módon árad a világra a hamis evangélium, az örömhír különféle utánzata.

Az egyik Pécsett kiadott okkultista folyóirat reklámozza a testvérlapot:

A Kagylókürt a környezetvédelemmel, egészséges életmóddal kapcsolatos cikkek mellett olyan kultúrákról, filozófiákról szóló tanulmányokat is elénk tár, amelyek egyfelől kimutatják modern korunk helytelen világszemléletének nyomait, másfelől pedig megtanítanak bennünket arra, hogyan teremtsünk valódi harmóniát környezetünkkel és önmagunkkal…

És milyen filozófiáról beszél ez a folyóirat? Reinkarnáció a világnézetének fő tétele, a “lélek vándorútjáról” ír fejezeteket, karmáról, és egyéb, hinduista, taoista fogalmakkal, keleti gondolkodással, okkult tudással találkozunk benne, erről tájékoztat, sőt erre hív meg. Nyíltan szerepel ebben az újságban a New Age nevezetű új korszak “örömhíre”, mint az emberiség álmainak ígéretes valóra váltója most és a közeljövőben. És ezek az örömhírpótlékok úgy tűnik, csakugyan belopóztak a XX. századvégi átlagember életébe, lelkületébe, világszemléletébe, mindennapjaiba. A nem egészen Szentíráson nevelkedett lélek ilyen dolgokat tesz magáévá és így beszél:

  1. kibékülök az árnyakkal, melyek tudatalattimból előtörnek;
  2. engednem kell minden negatív gondolatnak, érzésnek, belső képnek, hogy bármilyen helyzetben előjöjjön;az ezoterikus tudomány minden formája ugyanazon cél felé visz engem;
  • az átalakult tudatállapotomban BÁRMI lehetséges nekem;
  • együtt lélegzem a Föld nevű bolygóval, eggyé válok a kozmosz erőivel, így megvalósítom magamat;
  • ráébredek rejtett erőimre és segítségül hívom a mindenség szellemi energiáit;
  • magam leszek a magam gyógyítója, megváltója;
  1. egyesülök a bennem levő istenivel, én magam leszek az isten.

A New Age vallás ilyen és hasonló jelszószerű tartalmai mozgatják az embereket manapság, köztük – szomorúan mondhatjuk – keresztényeket is. Egy saját erőből kibontakoztatandó “új világrend” felé mozgatja ez őket és a nagy egészet…

“Ebben majd begyógyítjuk a Föld sebeit, amelyeket jól ismerünk, visszaszerezzük a mindig áhított egységet és békét, globális szinten. ” (Így kell mondani!)

Nemigen hangzik el, s ezért nem tud róla még sok-sok elbűvölt hívő keresztény ember sem, hogy az ilyen divatossá vált jelszavak, programok, szellemi mozgalmak, iskolák, csodákat termelő kurzusok mögött nagyon is tudatos irányítás húzódik meg. S az Új Korszak egyik ilyen “menedzsere”, Marilyn Ferguson így beszél az ő szelíd módszerükről:

Az átalakító tapasztalatok szándékos eszközei: meditáció, jóga, egyhangú (mantra) éneklés, hangulatbefolyásoló zene (ezoterikus zene), idegfeszítő drogok, vallásos misztériumok, irányított beszéd, energiák, hipnózisok, testi fegyelmezések, mechanikus eszközök a változó testi folyamatok mérésére (inga, varázsvessző), szellemi tanfolyamok, szemináriumok – melyeket úgy terveztek, hogy kiirtsák a korábbi értékeket és bevéssék a New Age gondolkodásmódját.

Az ő fogalma a háló fogalma: mindazon nemkeresztény pszichotechnikának a rendszere, mely láthatatlanul, de lassan körülfogja azokat a lelkeket, akik akár csak egy ilyen dologba belekóstoltak. És jönnek, érkeznek az evangélium-pótlékok. Jönnek az örömhír-alternatívák… “alternatív gyógyászat”, “alternatív életmód”, alternatív örömhír… Ebben élünk…

Az egyik reiki-mester a tanítását Nagykanizsán ilyen szavakkal fejezte be: “Új Korszak indul Magyarországon, és itt Nagykanizsán is: a megváltás korszaka.

Tehát már nem Jézus megtestesülésével, életművével köszönt be, hanem akkor, amikor valahol kellő számban jelentkeztek a reiki-tanfolyamra, s amikor a reikis guru megérkezik egy városba… Aki ezt hallgatva ebben kezd hinni, annak talán már nem is szükséges ráhagyatkoznia a Gondviselő Istenre, hiszen nagy biztonságot nyújtva azt hirdeti ez a reiki-oktató az előadásában, hogy: “Az aura, mely az emberi szervezetet körülveszi, mint energiamező, mindent rögzít az ember fizikai és lelki változásaival kapcsolatban, mint egy fekete doboz.

A reiki alternatív üdvössége a reinkarnációt propagálja, ennek révén realizálódik – a feltámadás helyett. Az alternatív evangéliumhoz alternatív próféták és alternatív Messiás kell… Nincs hiány belőlük… (Az Újszövetség ezeket Antikrisztusnak nevezi.) Az egyik természetgyógyász így írja alá a maga “jóhírének” közlését egy cikk végén: “B.L., az Ősszellem prófétája.

Üzenetében arra bíztat, hogy a megfelelő gyógynövények és bogyók kiválasztásával biztosíthatod egészségedet, ha betartod a szabályokat, többek közt ezt: “Ha levegő- típusú ember vagy, akkor vasból való edényben kell főznöd növényi táplálékodat, lehetőleg faégetésből származó tűzön, ha pedig tűz-elemű vagy, akkor tudjad, hogy minden édesítőszer jó neked, kivéve a mézet.

Vannak emberek, akik hisznek ebben…

A “New Age istenei” között számon tartott leghatékonyabb guru, Sai Baba, közel ötmillió hívővel rendelkezik. Azt mondja: őt semmilyen emberi erő nem fogja soha megállítani. Mert ő Krisna és Krisztus újraszületése. Gyakori és hétköznapi jelenség az életben, hogy hódolói körében körüljárván, a semmiből karórákat, arany karpereceket osztogat, vagy pedig egyeseknek titkokat mond el előző életükből… A legtöbb New Age-hívő azonban lelki szemeit Lord Maitreyara függeszti. Róla az ő amerikai prófétája, Benjamin Creme már világszerte különféle úton-módon hirdeti, hogy:

Ő lesz a hinduk számára Krisna, a zsidók számára a Messiás, a muzulmánok számára Imám Madhi, a keresztényeknek természetesen Krisztus. E Megváltó csak a jelre vár londoni lakásában, arra a jelre, hogy az emberiség felkészült az ő fogadására, és amikor majd fellép, a vakok látni, a sánták járni, a süketek hallani fognak, s a TV képernyőjén pedig-így mondja Creme -, a hangtalan beszédének szavait mindenki érteni fogja.

“Magyar Messiásnak”, de legalábbis a hétköznapokban “Mesternek” nevezik a visegrádi csodagyógyító természetgyógyászt. Hittanos kisgyerekre is hat a megtévesztés: kezemben van az ő újságjuk, rajta az illető fényképe. A gyerek rábök:

– Ugye, ez pap, vagy szerzetes? – Miért gondolod?

– Hát ilyen hosszú, fehér ruhában van, meg még kapucnija is van…

– Szerintem nem pap… Lehet, hogy – mondom neki – a másik oldal papja.

– Milyen oldalé?

– Amelyik Jézus ellen van.

– Miből gondolja?

(Erre rámutatok a képre:) – Látod, a Mester mit hímeztetett hosszú, szép ruhája közepére? Hegyével lefelé mutató háromszöget. Tudod-e mi ez? A fekete mágiának a jele. S mi van belehímezve belül? Egy UFO, fénynyalábokkal. Tudod miért? Mert ez a bácsi azt mondja, hogy ő az ufóktól kapta csodálatos képességeit… A társai pedig “a Szíriuszról jöttek” gyógyítani, “mármint a lelkük”.

Az a New Age “örömhíre”, hogy ilyen gurukhoz kapcsolódva te SUPERMAN lehetsz! Meghaladod önmagadat.

Ha megfelelő technikához fordulsz, pl. ingázáshoz, agykontrollhoz, dianetikához, Transzcendentális Meditációhoz, rebirthing-hez, Kundalini-meditációhoz, vagy transzrelaxációhoz, akkor magad is “megvilágosodott” leszel, s az önmegvalósítás eme lelki útjain látnokká alakulhatsz és túlszárnyalhatod emberségedet, olyan leszel, mint az Isten (vö. Ter 3,5).

Egy újság riportja idézi szó szerint egy tanfolyamon elhangzottakat:

Most megtanítalak intelligenciád finom hangolására, hogy érzékszerveidet kivetítsed az élő és az anyagtalan birodalmakba, emberbe, állatba, növénybe, más galaxisokba, más bolygókra. Megtanuljuk, hogyan kell egy pohár vízzel az elérhetetlennek tűnő vágy beteljesülését beprogramozni. Hogyan kell éjjel szeretteinkkel kommunikálni, hogyan kell álmot rendelni, s álmot megfejteni.

4. S ez még csak a kezdet” – mondják az agykontrollosok.

Tovább idézzük a cikket:

5. “Mondják azt is, hogy egy agykontrollosnak a legnagyobb csúcsforgalomban is jut hely a parkolóban, mert agyhullámait valaki venni fogja, és elmegy a parkolóból, ha úgy akarjuk. “

– De hiszen ez kész paradicsom!

6. Igen, ez a földi paradicsom… Vagyis: UTÓPIA.

7. “Minden utópia eretnekség” – mondja Molnár Tamás.

A New Age az ókori gnoszticizmus eretnekségének modern változata. Oly sok szellemi elődjéhez hasonlóan, mint amilyen pl. a marxizmus is volt, ez a “Vízöntő eszme” is a Földön akarja megvalósítani a mennyországot. Az egész nemcsak egy ártatlan álmodozás. Súlyosbítja a problémát, hogy mindez az ősbűnnek a realizálása. Az Isten-ellenes teremtményi lázadás totális kifejezése, egy történelmi méretű engedelmesség a sátán eredeti akaratának, kísértésének:

“Lépjetek át Isten akaratán, nélküle akarjatok nemismert tudást szerezni, nélküle valósítsátok meg magatokat; tegyétek félre akaratát, s szerezzetek magasabbrendű képességeket, s lesztek, mint az Isten. “

Erről mondja már Aquinoi Szent Tamás, hogy:

“Ez azért történik, hogy akárcsak Isten, aki a saját természetének világosságában kormányoz mindeneket, az ember is képes legyen kormányozni önmagát, a saját természetének fényében, külső világosság segítsége nélkül” (Comment. ad Sent. II. XXII. 1,2 ad 2).

Az Istennel szembeni autonómia – ez az “Új Korszak” legfőbb célja

– De hiszen mindez mágikus! – kiálthatna föl valaki, aki ismeri a kultúrtörténetet…

Valóban mágikus. Ha végigvesszük az agykontroll céljait és technikáit, lelki eszközeit, és mellé kezünkbe veszünk egy régebbi, klasszikus mágikus tankönyvet, akkor azon csodálkozhatunk, hogy az utóbbiban minden benne van, amit az előbbi tanfolyamon tanulhatsz. Sokkal részletesebben, sokkal világosabban, és talán jobban meg is magyarázva.

Nekem is kezembe akadt egy-két ilyen könyv. Scherbák Viktor, aki a “klasszikus” mágiát űzte a háború előtt és után, José Silvához hasonlóan, a saját műveleteit szintén ún. “laboratóriumában” végzi. Leírja ugyanazokat a gyakorlatokat a távolbahatás eléréséhez (az imaginációt is, a képzeleti erőt, amely másokat befolyásol), mint amire José Silva tanít. Egy különbség van: “alfa-állapot” helyett “eksztázisról” beszél, de ismeri az előbbit is, mint a jóga egyik meditációs szintjét. Tud Silvanak az ún. “tanácsadóiról”, sőt sokkal pontosabban bemutatja és megmagyarázza őket és működésüket. Valójában sokkal többféle “tanácsadóval” dolgozhat a mágus. Silva azonban, mint a New Age egyéb mágusai, nagyon reduktív és takarékos (nem véletlen, hogy milliomos lett belőle), a magyarázatokkal is takarékos, és csak azt adja át, ami megejtő, ami elegendő ahhoz, hogy vonzzon téged a tanfolyamra. Mivel azonban még életrajzíróitól is tudjuk, hogy módszere kidolgozása előtt okkult könyveket, mágikus könyveket tanulmányozott, biztosak lehetünk abban, hogy mindenről pontosan tud, arról, hogy mik folynak, zajlanak lelki és egyéb szinten a praktikáik alkalmával “laboratóriumukban”.

Amit Silva sejtelmesen “Magasabb intelligenciának” nevez, vagy “tanácsadónak” azt Scherbák Viktor így magyarázza:

“Az asztrálfény az a közeg, amely a beavatott gondolatait, parancsait a távolba közvetíti. Ez képezi az alapját azoknak az asztrálformáknak, melyek a művész szolgálatára sietnek a láthatatlan, démoni világ küszöbén.. “

Kezembe került egy másik tankönyv is. Ebben ezt olvastam:

“Az alábbi varázsszertartás leírásában keretezd be azokat a mozzanatokat, melyek a hasonlóság, és húzd alá azokat, amelyek az érintkezés alapelvének felelnek meg. Egy ilyen jellegű maláj varázslat előírása a következő: Szerezz némi mennyiséget kiszemelt áldozatod körméből, hajából, szemöldökéből, nyálából, hogy a test minden része megfelelően képviselve legyen; s ezekből, valamint elhagyott lépből kiszedett viasszal készítsd el az illető képmását, lámpa fölé tartva hét éjszakán át perzseld lassan a figurát, s mond a következőket… Majd a hetedik perzselés után égesd el a figurát, és áldozatod meghal. “

Mágikus tankönyv? Nem. Irodalom tankönyv, ötödik osztály, alternatív program, Bánréti Zoltán által. És nehogy azt hidd, hogy ez az egy ilyen mondat van benne. Húsz oldalon keresztül folyik a mágiára, méghozzá a fekete mágiára (mint az előbb hallottuk) való oktatása az ötödik osztályos gyermekeknek. Utána azt is megtudják, hogy a Genezis könyvének Istene tulajdonképpen egy nagy varázsló volt. Sőt, a magyar Himnusz, ennek a mágikus tankönyvnek az értelmezése szerint gyakorlatilag egy varázsló mondóka…

Hogyan kezdődött ez az új vallás, ez az Új Korszak mozgalom?

Ezt a sátán sok szálon előkészítette. Többek között a háború előtti, a világválság alatti ezoterikus-okkult “éledéssel”, a spiritizmus terjedésével, a keleti tanoknak nyugati terjesztésével, már akkori nagy sikerével, a jóga propagálásával a 30-as 40-es években. Olyasmivel is, hogy egyes pszichológusoknak, mint Carl Gustav Jungnak a tanait átvették, átalakították (aki egyébként maga is sajnos teljes mértékben elmerült az okkultizmus ismeretében és próbálgatásában). Azután olyanok által is, mint Aliester Crowley, a nagy boszorkánymester, akinek a jelszavát a rock-kultúra tökéletesen meg tudta valósítani az ötvenes évektől kezdve, illetve a TV “képvallásának” a lenyűgöző eszközei által is terjedt az ő hármas célkitűzése, amellyel az ifjúság transzformálását akarta megvalósítani egy új korszak számára. Ez a hármas célkitűzés jól ismert:

  1. a szexuális forradalom, szabadság;
  2. az eksztatikus ritmus hatása;
  3. a kábítószer és a pszichedelizmus, azaz tudattágítás.

Az indító és döntő lépést azonban a “hinduista szabadkőművesség”-nek nevezett teozófia, valamint leágazása, az antropozófia tette meg.

A teozófia egyik vezérasszonya, Alice Ann Bailey spiritiszta médium volt. Ő kapta egy szellemtől – aki be is mutatkozott: a tibeti Dzsawal Kuhl – automatikus írással a New Age tervezetét.

A New Age európai központja a skóciai Findhorn-ban van. Itt csodálatos kertészet működik, aminek a közösségét egy bizonyos Peter Caddy alapította. Ő gyermekkorától fogva kapcsolatban volt a spiritizmussal. Közben a Findhorn jelentős szellemi vezetője lett egy bizonyos David Spengler, akinek gyermekkorában már szintén voltak okkult tapasztalatai, s akiről azt mondják, hogy “médiumi ereje van”. Ő várakozik egy emberiség-szintű Luciferi beavatásra, és többek között ezeket mondja a kereszténységgel kapcsolatban:

“Az összes írást, a tanításokat, az összes táblázatot, törvényt, az összes maszlagot egy jó nagy máglyára rakhatjuk, hogy elégessük, mert csak ennyit érnek. Egyszerre te vagy az Igazság, a Törvény, nincs szükséged kívülálló dolgokra. “

Ugyanitt, a központ Dorothy Maclean nevű vezetője 1963-ban üzenetet kapott a szellemvilágtól, amely így szólt:

“Neked együtt kell működnöd a kertben velünk azáltal, hogy gondolsz a természeti szellemekre, a magasabb Természeti Szellemekre, a különböző fizikai formák szellemeire, mint a felhők, az eső a különböző növények szellemeire. Az új korszakban az ő világuk egészen nyitva lesz az emberek felé – vagy inkább azt kellene mondani, hogy az emberek lesznek nyitottak feléjük.”

Ezután ez a Dorothy száz meg száz üzenetet kezdett kapni a “Déváktól” (melyek Indiában különféle démonokat, szellemeket jelentenek), amelyek, többek között, elmondták, hogyan kell az egyes növényeket gondozni. Egy bizonyos idő után egy általános üzenet vált világossá, ami így szól:

“A Dévák hangsúlyozták, hogy az embernek, azért, hogy meg fordítsa a dolgok folyamatát a bolygón, egyet kell tennie: fel kell ismernie magában az istenit és a teljességet, aminek ő is része… Ebben a felismerésben és érintkezésben a különbség a belső és a külső dolgok között eltörlődik és megsemmisül. “

Egy másik Findhorn-ideológusnak, Robert Crombie-nek maga Pan isten jelent meg, sőt belé is szállt, meg is szállta őt. Ekkor Crombie Pan szemével kezdte látni a világot, az erdőt, s szeme előtt megelevenedett a görög mitológia ezernyi alakja: tündérek, manók, nimfák, driászok, faunok nyüzsögtek előtte, akik aztán szintén üzeneteket adtak át, a “Zöldek” szellemében, a környezet megőrzésének feladatairól és egyebekről…

Nem arról van ám szó, hogy mindez csak hallucináció lenne. De azt sem kell hinnünk, hogy tényleg létezik Pan, meg nimfák, koboldok. Valójában a bukott angyalok léteznek, és ezen az ágon azt akarják elérni, hogy az ember térjen vissza egyfajta animizmus hitéhez; ha újra mindenben lelket fog látni, akkor:

1. majd könnyebben jut el a panteizmushoz (“minden Isten”), amely eltünteti a Kinyilatkoztatás személyes, szerető Istenét;

2. másfelől eljutva ezen az úton a természetimádathoz, hamarabb fogja az egésznek a csúcsán önmagát, az embert is imádni.

Nehogy azt hidd, hogy ez a New Age csak az egyházon kívül az Édesvíz Kiadó könyvei, vagy a TV Vízöntő magazinja által terjed. Nem! Megjelent nemrégiben egy magánkinyilatkoztatás is, amelyben szól egy Hang, aki magyaráz Szentírást, történelmet, egyházat, gyakran fejt álmokat és tanácsokat ad kérésre. Ez a Hang mintha nem ismerné a Szentírást, sem a kereszténység eddigi véleményét bizonyos dolgokról. Viszont többször bíztat a spiritizmusra, és az egyik helyen szinte ugyanazt magyarázza, mint az említett Crombie-nak ama természeti démonok:

A világmindenség nagyon is be van népesítve azokkal a szellemi lényekkel, akikkel bár kapcsolatba kerülhettek, de érzékszerveitek nem erre vannak hangolva. Ez a szinte anyagban szegény, de szellemekben óriási módon gazdag világmindenség éppen a Vízöntő jegyében fordul rá különös módon e szellemvilágra, melynek gondolatainak töredéke sűrűsödött egykor anyaggá… A Vízöntő csillagkép nagyon felfokozza a világmindenséget benépesítő szellemvilág felétek irányuló hatékonyságát, s így tisztultabb szemekkel, sőt LÁTÓ szemekkel láthatjátok meg, hogy milyen irányt kell vennetek…

Ha ez valóban Jézus, vagy a mennyei Atya hangja lenne, akkor tudná, hogy Ő már egyszer “irányt” mutatott, tudná, hogy az Atya semmiből teremtette az anyagvilágot, s az nem valamilyen “szellemi lényekből sűrűsödött ki”… Tudná, hogy prófétái által kezdettől megtiltotta a spiritizmust, a kapcsolatfelvételt elhunytakkal, vagy egyéb szellemekkel, sőt, megtiltotta az asztrológiai szemléletmódot is. Sohasem beszélt viszont a Szentírásban a “karma” fatalista-hinduista fogalmáról, mint ahogy ezt ez a Hang teszi. Ezek a Hang által használt nem bibliai fogalmak és elgondolások éppenséggel a New Age hitében szerepelnek. Egy helyütt furcsa módon a Hang a sátánt “ördög-atyának” nevezi… Jézus pedig azt mondja: “Egy a ti atyátok, a mennyei… ” (Mt 23,9).

Most pedig nézzük azt röviden, hogy mit is mond a Kinyilatkoztatás a mágiáról, a spiritizmusról, a horoszkópról, egyszóval az okkultizmusról. A Második Törvénykönyv 13,2-4-ben találjuk:

“Ha próféta, vagy álomlátó támad körödben, s jelet, vagy csodát tesz előtted, s a jel vagy csoda, amelyet mutat, megvalósul, közben azonban azt mondja: kövessünk más isteneket-olyanokat akiket nem ismersz-,s imádjuk őket, ne halgass az ilyen álomlátó szavára. Mert az Úr, a te Istened próbára fog tenni, hogy megtudja: csakugyan szívetek, lelketek mélyéből szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket. “

A Második Törvénykönyv 18,9-13 pedig ezt írja: “Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat. Ne akadjon senki közted, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át, aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát, aki bűbájosságot űz, szellemet, vagy lelket kérdez, aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz, az utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled. Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez. “

És hogy miért óv, a bűn terhét említve az Úristen mindezektől, magyarázza többször, többek között a MTörv 32,17-18-ban:

“Gonosz szellemeknek áldoztak, nem Istennek, ismeretlen isteneknek, újaknak, akkor bukkantak fel, atyáik nem félték őket. Nem gondoltál többé teremtő szikládra, Istent, aki életet adott neked, elfeledted. “

Az okkultizmus mögött a bukott angyalok állnak

Az okkultizmus iránti érdeklődéssel és ilyen cselekményekkel minden ember, a közösségek is, kiszolgáltatják magukat a gonosz léleknek. Az Úr Jézus azonban eljött, hogy mindebben még világosabbá tegyen mindent, legyőzze a gonoszt, és szempontokat adjon a továbbiakhoz. És ezért azt is mondja:

“Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora… Bizony mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu… Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és legelőt talál” (Jn 10,1-10).

Az 1Kor 12,10 által tudjuk, hogy a Szentlélek kiosztja a lelkek megkülönböztetésére szolgáló adományát.

Kérni kell a megkülönböztetés adományát a Szentlélek Úristentől! Ma nagyon kell kérni! Nehogy azt hidd, hogy a Szentlélek Isten nem működik – világosságát hozva -,amikor nincs meg az emberekben ez az adomány; rossz szóval azt mondhatnám, hogy akkor is “próbálkozik”, és szeretne világosságot gyújtani, amikor nincs meg ez a szolgálat egy közösségben (amikor ezt nem kérik). A Szentlélek meg akarja és meg is fogja mutatni az Ő igazságát. Elkezdi sok-sok ember életében, akik belebonyolódtak ilyen okkult dolgokba. De világosan láthatod, hogy működik ez a megkülönböztetés a mi egyházunk vezetésében is. Működik pl., amikor a Szentatya kiadja a Veritatis Spendlor kezdetű enciklikát, amelyet a közösségeknek ismerniük kellene, fel kellene dolgozni közösen. Vagy amikor a Hittani Kongregáció kiadja a másik fontos füzetet, amit kezünkbe kell vennünk.

Nyilatkozat a keresztény elmélkedés néhány szempontjáról. Nagyon világos beszéd ez a meditációval, a keleti módszerekkel szemben, s ezeket helyre teszi.

Működik a megkülönböztetés Lelke sok-sok imaközösségben, pl. abban, amelyikben valakinél fölbukkant ez a bizonyos magánkinyilatkoztatás-vonulat: valaki mintha megjelent volna neki… S mielőtt még bárki megijesztette volna azzal, hogy ez nem Istentől való, nagyon jól cselekedett az ő közössége: szépen csendesen elkezdtek imádkozni érte, s az imádságok bizonyos ideje után megszűntek ezek az úgynevezett jelenések, s az illető sokkal nagyobb békét kapott, mint azelőtt.

A Szentlélek működni akar közöttünk, ilyen értelemben. Tenni akar valamit, akkor is, amikor hazamegy a reiki-tanfolyamot végzett asszony és a kis beteg gyermeke felé mindjárt alkalmazni akarja a frissen tanultakat, kinyújtja kezét feléje, s látja, hogy a tenyeréből a gyermek felé kis fekete valamik áramlanak… Egy másik testvér, a Transzcendentális Meditáció tanfolyama után hazatérve leült meditálni a gyertya elé, és akkor a gyertya körül kezdtek rajzani mindenféle kis fekete alakzatok, fonalak, őfeléje mozogtak. A harmadik szintén egy ilyen okkult pszichotechnikai kurzus résztvevője, otthon leülve, a meditációjában a saját testét átlátszónak kezdte látni, s mivel a józan ész nem hagyta el, azt gondolta magában: Isten nem átlátszónak teremtett engem, itt tehát valami nem stimmel. Igaza volt!

A megkülönböztetés adományával a jó Isten azt akarja, hogy általunk is hozzon újra világosságot. És ez is része az evangelizációnak.

Milyen alapjai vannak e Szentlélek-adomány használatának?

Alapul véve az említett Mózes és Áron-féle történetet, hadd mondjak egy pár szempontot. Ugyanaz történt a bottal kapcsolatban Józsefnél és a fáraó varázslóinál? Igen. Hogyan? Megmondja a Szentírás:

“A sátán képes nagy és megtévesztő jeleket végbevinni…” (Jel 13,13).

Persze nem Istenhez képest, hanem az emberhez képest.

Ugyanazzal az erővel tették ezt a csodát? Nem!

Hogy történtek ott a dolgok abban a jelenetben? Mózesék Isten nevében jöttek, a varázslók pedig egy istenellenes hatalom nevében jöttek, a fáraó nevében, aki nem akarta Izrael népét elengedni, nem akarta Isten akaratát meghallgatni.

Tehát az egyik legfontosabb kérdés: Kinek a nevében? Kinek a nevében cselekszik ez a csoport, kinek az uralma alatt teszik mindezt? Ezt kérdezem meg. Egyszerűbben mondva: Ki az Úr ebben a házban? Aztán: Mi a tettnek, a csodának a motívuma? Vagyis: Miért cselekszik? Miért teszik ezt itt? Mózesék Isten akaratáért tették, hogy kivezessék a népet, hogy rávehessék a fáraót a nép elengedésére. Isten akaratának a megdicsőüléséért cselekedtek, és nem is ők találták ki ezt a csodát, ezt a jelet. A fáraó varázslói pedig akadályoztatásért, zavarkeltésért tették, hogy ne lehessen fölismerni, mit is akar az Úr ezzel a néppel. Hogy ne kelljen elismerni az Urat. A megtévesztésért történt ez a csoda.

Hogyan cselekszenek a jel közreműködői?

Mózesék, nyugodtan mondhatjuk, hogy alázattal cselekedtek. Ők teljesen bizonytalanok voltak, tudták, hogy be kell menni a fáraóhoz, tudták, hogy a népnek el kell menekülnie, s azt mondták az Úrnak, hogy képtelenek vagyunk erre, miből fogják tudni, hogy a Te nevedben megyünk? Erre Isten mondta a jelet: dobd el a botodat, majd kígyó lesz belőle… Nem magukért akartak csodát. Isten akarata volt a szívükben, s nem csodát tenni mentek be a fáraóhoz, sőt, meg voltak ijedve. A varázsló pedig ellenszegülve, saját hatalmával cselekedett.

A másik, amit figyelni kell, Jézus szava nyomán: a “gyümölcsök”. A gyümölcsök nem mindig teremnek azonnal. A gyümölcsök teremhetnek egyénileg és közösségileg, mind a negatív, mind a pozitív gyümölcsök. Nagyon fontos ezt látni. Azt mondja Erdélyben, Csíksomlyón, az Országos Ifjúsági Találkozón valaki:

“Hiszen a keleti meditáció, meg a jóga nekünk békét hozott, s az európai embernek már rá kellene ébrednie, hogy innét valami pluszt kaphat… “

Igen, hát lehet, hogy érez békességhez hasonlót, de most hadd olvassam föl ehhez egy testi fogyatékos embernek a hozzászólását. Helen Keller, miután gyermekkorában teljesen vak, süket és néma lett, az aktív keresztény segítő szeretet által, egy pedagógus erőfeszítése nyomán újra megtanult beszélni, olvasni, írni, megtanulta a kultúrtörténetet és a filozófiát és ezért meri ezt mondani:

“Menjetek Indiába, és nézzétek, milyen civilizáció fejlődik ki, ha egy nemzetből hiányzik a haladásba vetett hit, és a sötétség isteneinek veti alá magát! A brahmanizmus befolyása elnyomta a tehetséget és a becsvágyat. Ott nincs barátja a szegényeknek, védelmezője az apátlanoknak és özvegyeknek. A betegeket nem ápolják. A vakok nem tudják, hogyan láthatnának, sem a süketek, hogyan hallhatnának; otthagyják őket az út szélén, hogy meghaljanak. Indiában bűn vakokat és süketeket tanítani, mert fogyatékosságaikat úgy tekintik, mint korábbi életeikben elkövetett bűneik büntetését. Ha e fatalisztikus tanok közt születtem volna, akkor még ma is sötétben ülnék, életem még pusztaság lenne, nem közlekedhetnének benne a gondolat karavánjai szellemem és a külvilág között. A hinduk hisznek a tűrésben, de az ellenállásban nem; ezért idegenek igázták le őket. Történelmük Babilon történelmének megismétlődése… Valóban, szerencsétlenség azok öröksége, akik szomorkodva, leverten vándorolnak ezen a ragyogó lélekgyönyörködtető földön, vakok szépségére, süketek zenéjére, akik a rosszat jónak mondják és a jót rossznak, sötétségnek nevezik a világosságot és világosságnak a sötétséget. “

Történelmi gyümölcsökről beszél Helen Keller, ennek a sokak által most imádott, a bennünket feldobó, csodálva befogadott, meditációs világnak a történelmi balsikerét meri említeni. (S ebben nem akarjuk bántani a hindu embertestvéreket, nem is akarunk megbélyegezni semmilyen más vallást. A baj abban van, hogy onnan az eredeti közegéből kiszakított filozófiai és vallási elemek egy keverékbe épülnek itt. Egy szinkretista, egységes, jövőbeli vallást hoznak létre, s ebben van a fő probléma.) Tanulságos, hogy a keresztény Teréz anya megy oda, a csodálatos megvilágosodásban lévő jógik mellé, hogy körülöttük a haldoklókat összeszedje.

Vizsgáld tehát a gyümölcsöket! A jelenben és később is

Ugyanilyen szakadó esőben, mint amilyen ma volt, megyek a hatos úton az autóval, ott üget valaki, óriási nagy szatyorral a kezében, esernyő nélkül. Lelassítok, megállok, megismerem az ázott, ügető emberkében egy régi hittanosomat, aki annak idején kisegítő iskolába járt. Nagy nehezen beszállítom a kocsiba, nemigen lehet vele kommunikálni. Világossá válik előttem, hogy meg kell fordulnom, és el kell szállítanom Szigetvárra, a pszichiátriai osztályra. Útközben mégis kiderül egy-két dolog, legalábbis az óriási csomagjából szerinte varázserőt sugárzó köveket, régi Galaktika újságszámokat, új Édesvíz Kft. könyvek sorát, Nemere István Titkok könyvét és Hernádi Gyula Lélekvándorlás című művét szedtem ki. Az utóbbival kapcsolatban annyit el tudott mondani, hogy a könyv második felében lévő bonyolult számításokat végig csinálta, az előző életeivel kapcsolatban. Hosszabb ideig tartó gyógyulása alatt és utána segítette őt az, hogy végigbeszéltük ennek a bizonyos okkultista világképnek a problémáit, hazugságát.

A megkülönböztetés további alapja, hogy megkérdezzük: Mit is tanít? A Szentírás és az egyház tanításának fényében. A kinyilatkoztatás szerint megáll-e a dolog? És: mit tanít különösen Jézus Krisztusról, ez az iskola, csoport, kurzus, workshop, hétvége, stb.? Kinek tartják Jézus Krisztust itt, ebben a mozgalomban, ebben a szellemiségben, ezen a helyen? Ez a fő kérdés. A sátán műve ugyanis különös erővel irányul Jézus műve ellen. Ő a próba, a botlás köve, az igazság köve. Azt is figyelhetjük, hogy az illető tanítók élete, lelkülete tükrözi-e Jézus lelkületét a Filippiekhez írt levél értelmében (Fil 2,5-11).

Ki tudja használni a megkülönböztetés adományát?

Mik ennek az alapjai? Az tud élni ezzel, aki teljes egészében Isten mellett döntött és átadta az életét, azzal történik meg az, amit a Szentírás “a tanítványi fül megnyílásának” (Iz 50,4) nevez. Csak a megtisztult és még jobban megtisztulni akaró lélek ragadhatja meg az isteni akaratot, csak a “szilárdan kialakuló szívvel” lehet megízlelni a jót, és elvetni az idegent. Jézus szüntelen kiüresedő lelkületével, s az Ő engedelmes útján tud valakit használni a megkülönböztetéssel a Szentlélek Isten. Azt, aki szüntelen vár, és hallgatja Istent, aki kitartóan kérdezősködik, a szüntelen imádkozót, azt, aki naponta kezébe veszi a Szentírást, aki fejlődik teológiailag, meg akarja ismerni az egyház történelmét, a szentek tanúságtételeit.

De aki úgy véli, hogy az igét és az egyház tanítását már ismeri, s szolgál ezzel az adománnyal, s “visszaemlékezik Jézus szavára”, ahogyan az apostoli atyák mondták, hallgató füllel eljut a megkülönböztetésre, az is tovább kell hogy lépjen, annak is alá kell vetnie magát a testvéreknek, és újra a közösségnek, az egyháznak. Még mindig szüksége van a többiekre, ez az a dolog, ami végképp nem megy egyedül.

Szerencsére volt egy előadás az elmúlt nyáron, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, valamint különböző fizikus körök szervezésében Debrecenben, ahol az okkultizmusról, annak tudománytalanságáról volt szó. Az a baj, hogy a TV ezeket nem közvetíti, s csak egyetlen újságban jelent meg. Ez a jelentés azt írja:

“Külön érdekessége volt a rendezvénynek az oktatási fórum témája. Címe: Áltudományos TV-programok hatása középiskolások körében. A tanulóifjúság is érdeklődve hallgatta, hogy nemzetközi összehasonlításban mennyire hiszékenyek a magyar középiskolások a paranormális jelenségek és babonák terén. “

Mit tegyen a keresztény a New Age kihívásával kapcsolatban?

Mindenekelőtt a Szentírás teljes üzenetét kellene megismerni és ismertetni. Az egyház tanításának a teljességét megismerni és hirdetni. Hűségesnek lenni. És nem árt engedelmeskedni. Mert pl. az említett könyvben az említett Hang azt mondja:

“Az engedelmesség végképp nem tőlem való… “

Annak a vonulatnak a mélyén, amelyben mi megismerjük a Názáreti Jézust, a Szentlélek Isten biztosan vezet, és ez az az Ut, amelyről Jézus beszél, amely számomra járható, s ez az az ajtó, amelyen bátran beléphetek.

Feladat az imádság. Imádkozva indulni, hogy hirdessem az üzenet teljességét, és imádkoznom kell mindenképpen azokért, akiket ezek a megtévesztések megkísértettek.

Fontos a figyelem felhívása. Nem igaz az, hogy az örömhír hirdetése közben nem kell szólni nyíltan a negatívumokról, a kísértésekről. Hiszen a Szentlélek világosan állítja az 1Tim 4,1-ben, hogy:

“A végső időkben néhányan elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak. “

Rá kell mutatni, hogy: “Akad néhány ember, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát”

(Gal 1,7).

Feladat a tanúságtétel a jézusi útról, az emmauszi tanítványoknak arról az öröméről, amit lángolva éreztek a szívükben, hiszen Jézussal mentek, és törte meg nekik a kenyeret, Ő magyarázta nekik a Szentírást. A New Age álvallási érzelmeken alapszik, érzelmeken, amelyeket idegen szellemek hoznak a mindennapjainkba, az ebben elmerülő ember tudattalanjába.

A keresztény embernek tudnia kell, meg kell mutatnia és élnie kell, hogy nem élményvadászat folyik itt. Isten útján nem az első az érzelem, nem erre alapozódik a hitünk, de biztos, hogy meg kell mutatni azt az örömet s azt az elmélyedést is, amikor Máriával együtt Jézus lába elé borulunk, oda térdelünk, és őt hallgatjuk. Ennek is van öröme, és ez természetfeletti öröm. Az a feladatunk, hogy odakiáltsuk, ha kell: Mennyit ismertél föl a NÁZÁRETI JÉZUSBÓL? Mit tudsz te Jézus kimeríthetetlen gazdagságából? Merítesz-e belőle? Ha keresztény és hívő testvér, nyugodtan kérdezd meg, hol tartasz Jézus útján, az Ő szeretetében? És miért szükséges neked Sri Chinmoy, José Silva vagy Ron Hubbard? Milyen vargabetű, milyen megelőző kétes és homályos dolgokra van szükséged ahhoz, hogy Jézus Krisztushoz közelebb kerülj?

Isten szeretete, amellyel egyre jobban ragaszkodom az Úrhoz, úgy, hogy ez lefoglalja egyre jobban a lelkemet és az életemet, amikor minden egyéb lefoszlik és lényegtelenné válik, ez az istenszeretet valódi istenismeretre vezet el téged is. Nem szükséges más. Az igazi igazságra vezet el. S az igazság nagyon egyszerű. Mondd meg a kételkedő, megkísértett testvérednek, hogy szeresse meg Jézust, s nem lesz szüksége, nem lesz vonzódása semmiféle titkos produkció, ezoterikus tanítás felé, semmifajta elmegyakorlat, semmi rendkívüli képesség irányába, mert az Úr Jézus fogja őt betölteni, mert Ő azért jött, hogy örömünket teljessé tegye. Ő mondja: “Emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette… és én életet adok neked győzelmi koszorúul” (Jel 3,3; 2,10).

Létrehozva 2023. szeptember 9.