Tanítás (atyák, tanító testvérek)

“Vizsgáljátok meg a lelkeket!”

Az előadás a III. Katolikus Karizmatikus Kongresszuson hangzott el 1994. szeptember 17-én, a Margitszigeten

Egész keresztény életünknek ez a mottója:”Hirdessétek az evangéliumot! “ (Mk 16,15).

Az Úr Jézus – hogy ez sikerüljön nekünk- elküldte Szentlelkét, az örömhír lelkét. Amikor pedig a Szentlélek által Jézus népe el kezdte hirdetni az örömhírt, elkezdett cselekedni a missziós parancs szerint: akkor a Lélek által kapott más bíztatást is; többek között azt:

38 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A gitáros mise hazugsága

„Megvetem, gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. (…) Vigyétek előlem harsány éneketek, hárfáitok hangját hallani sem bírom!” (Ám 5,21; 5,23)

Pár vasárnappal ezelőtt akaratomon kívül sikerült egy kétgitáros, csörgődobos, ordítva éneklős misén részt vennem. Annyira durva zajt csapott a zenekar, hogy áldozás után be kellett fognom a fülemet, pedig a templom másik oldalán ültem, nem is közvetlenül mellettük. Néha elgondolkozom azon, vajon nem kellett-e volna kitépnem a csörgődobot az azt rázó nő kezéből és elhajítanom, miközben azt kiáltom: Deus vult! De ez a hajó már elment…

5 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A rockzene keletkezéséről

Az amerikai négerek „Rhythm & Blues” és a fehé­rek „Country & Western” zenéjéből ötvöződött egy odáig ismeretlen zene: a „Rock n’ Roll”. A „Rhythm & Blues” a maga kemény, átütő ritmu­sával az afrikai, bálványimádással kapcsolatos zenéből eredeztethető. (Elvben ez érvényes az egész jazz-zené­re is.)

A „Country & Western”-nel való összekapcso­lódása által ez a zene a fehér ifjúság számára is rendkívül vonzóvá lett. Így vonulhatott át néhány év alatt diadalmenetben ez a zene az egész világon, és vonhatta az ifjúságot szabályszerűen az igézetébe. A „Rock,n’ Roll”-ból az idők folyamán számos más zenei stílus keletkezett.

30 Minute