Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Felismered a babonát, ha látod?

Töltsd ki ezt a 10 pontos kvízt, hogy megtudd

„A babona a vallásos érzék és a vallásos gyakorlatok eltévelyedése. Érintheti az igaz Istennek nyújtott kultuszt is, amikor például mágikus jelentőséget tulajdonítanak egyébként törvényes és szükséges gyakorlatoknak. Az imádságok vagy a szentségi jelek hatását egyedül anyagi összetevőjükhöz kötni az általuk igényelt belső készültségektől függetlenül, babonába süllyedést jelent.” (KEK 2111)

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Fénykereszt?

Az elmúlt években több úgynevezett fénykeresztet állítottak Magyarországon, nemrég Szentendrén is kezdeményezték egy ilyen felállítását. Ugyan ezeket alapvetően a jámborság jelének tartom, bizonyára a megszentelésüket végző püspökök is, ugyanakkor az eredete kapcsán van néhány olyan motívum, amely a népi vallásosságon túlmutatva a káros babonaság témakörébe tartozik. Vagy ami még problémásabb lehet, elvonhatja a figyelmet és a lelket a valós keresztény életről, a valódi imáról, a valódi istentiszteletről. Ezért érdemes elgondolkozni róla.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Hat példa a halálos bűnre a Bibliában

 

Az év 27. hete szerdájának első olvasmánya a Galata-beliekből való, megadva azokat a bűnöket, melyek miatt nem juthat valaki a mennyei királyságba. Ha valaki úgy hal meg, hogy nem bánja meg ezen bűnök elkövetését, nem juthat a mennybe, hanem a pokolba kerül. Ez egy fontos emlékeztető, hogy figyeljünk a veszteségre, amit a bűn okoz a szívünkben, a jellemünkben, és végső soron a sorsunkban.

Korunk egyik legnagyobb megtévesztése az elképzelés, hogy a súlyos bűn csak távoli lehetőség a legtöbb ember számára, és hogy az ilyen bűnöket csak valóban gonosz emberek követik el. Túl sok ember értékeli saját erkölcsi helyzetét haszontalan közhelyekkel, mint ezek: „Alapvetően jó ember vagyok”, vagy „Nos, nem öltem meg senkit.”

7 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Vallások áruháza – New Age

Nézd csak, micsoda kínálat a polcokon… Ami csak megtetszik, a kosaradba teheted – s így járulsz hozzá a posztmodern szinkretista világnézethez, amibe minden jöhet, csak ne legyen keresztény:

Ha az „ősi” vonz: primitív pogány elemeket, pl.

  • animizmus: „kőnek, fának, kutyának lelke van”
  • sámánizmus: szellemek segítségül hívása transzállapotban (megváltozott tudatállapot)
  • ősi spiritizmus és népi babonák felújítása
1 Minute