Lelkiismeret-vizsgálat

1. Keresztséged óta a jézusi élet csírája él benned. De csak akkor bontakozhat ki, ha krisztusi életet élsz!

– Betartod-e a keresztény élet alapszabályait? Imádkozol-e reggel, este? (Mit kell tenned annak érdekében, hogy jusson erre időd?)
A keresztségben és minden szentségben azzal a Jézussal egyesülünk, aki életét adta az emberekért. És megígérjük Neki, hogy készek akarunk lenni úgy szeretni embertársainkat, ahogyan Ő.

– Törekszel-e arra, hogy mindenkinek örömet szerezz? (Otthon, iskolában.)
– Kész vagy-e lemondani akaratodról mások kedvéért? (akkor is, ha ez „fáj”?)

2. Bérmálásra készülsz: Megkapod a Szentlélek ajándékait.

– Figyelsz-e a Lélek indításaira? Azonnal engedelmeskedsz azoknak?
– Tanúságtevő életre készülsz. Próbálsz-e szolgálatkészségeddel tanúságot tenni Jézus szeretetéről?
Jézust leginkább övéinek szeretetegysége által ismeri a világ. A szentségek az egyház egységét hozzák létre, hogy ez legyen a nem hívők szentsége:
– Ápolod-e a hittanos közösség (egyházközség) egységét?
– Mit tehetnél, hogy növekedjék köztetek a szeretet?

3. Az Eucharisztiában Jézus csodálatos egyesülésre hív meg. Élni akar benned. Őmagává akar alakítani.

– Minden vasár- és ünnepnap örömmel mész-e szentmisére? (Néha hétköznap is?)
– Nem szoktál-e elkésni? Odaadó lélekkel veszel-e részt a mise bevezető részein? (Pl. a lelkiismeret-vizsgálaton?)
– Figyelsz-e arra, mit mond neked Jézus az Ige liturgiájában?
– Az áldozás Jézussal találkozás-e számodra (vagy csak szokás)?
– Az áldozásban gondolsz-e arra, hogy Jézus áldozatával egyesülsz? Azzal az elhatározással távozol-e a miséről, hogy megpróbálod Vele együtt életedet adni embertársaidért?
– Az áldozásban eggyé válsz a többi áldozóval is. – Kéred-e néha Jézust, hogy növekedjék köztetek a szeretet, s ebből megismerje a világ Istent?

4. Isten megbocsátja bűneinket. Csak annyit kíván, hogy bánjuk meg azokat.

– Esténként végzel-e lelkiismeret-vizsgálatot? Felindítod-e Jézus keresztje előtt a tökéletes bánatot?
– Próbálsz-e minden hibád után bocsánatot kérni, s azonnal újra kezdeni?
– Szoktál-e a hibák után tenni valami jót (jóvátételként)?

5. A gyónásban Jézus külön szentséget adott, hogy felkelhessünk a bűnből.

– Szoktál-e rendszeresen gyónni?
– Fel szoktál készülni a gyónásra (a Szentlélek segítségül hívásával, embertársaiddal való kiengesztelődéssel, komoly lelkiismeret-vizsgálattal és bánattal)?
– Szoktál-e hálát adni gyónás után?
– Gyónásban kitűzöl-e egy jó elhatározást, s igyekszel-e figyelni arra a következő gyónásig?
– Van-e lelki vezetőd?

6. A betegek kenete megerősít, de egyúttal „felken” egy magasztos küldetésre is: hogy szenvedjünk Jézussal másokért.

– Örömmel vállalod-e a testi vagy lelki fájdalmakat Jézussal, s felajánlod-e azokat másokért?
– Sikerült-e már Jézus örömét közvetítened egy betegnek, öregnek?
– Jól körülnéztél-e környezetedben, hogy nem kellene-e papot hívni valakinek?

7. Az egyház meghív, hogy az egész év folyamán éld meg Jézus titkait.

– Törekszel-e, hogy az egyházzal együtt élj az évben?
– A bűnbánati napokon szoktál-e tenni valamit Jézus iránti szeretetből? (Szeretet tetteit, önmegtagadást?) – Ha elmaradt, pótoltad-e más alkalommal?
– Az egyházi ünnepeket ünneplő lélekkel és pihenéssel töltöd-e? (Próbálsz-e ünnepet csinálni környezeted számára is?)
Isten jézusi küldetést szánt neked. Gyengének érzed magad? Sokszor nem sikerült már elhatározásod? Ne félj! Kezdj folyton újat! Csak így alakulnak ki benned az erények. Ne felejtsd: „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is az!”. – Indulj el így! És Isten terve megvalósul benned.

Forrás (dr. Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel)

Létrehozva 2022. február 13.