Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Stílus kézikönyv szentgyónást végzők számára

Feltámadása utáni első megjelenésekor Jézus rálehel az összegyűlt apostolokra és azt mondja: „Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 23Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”  (Jn 20,22-23) Ezek az újonnan felszentelt papok tehát az Ő első gyóntatói lettek. Jézus elküldi őket, hogy meghallgassák a gyónásokat és megbocsássák a bűnöket az Ő nevében.

7 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Szent Pio atya: 13 tény, amit érdemes tudni vele kapcsolatban

Pio atya leginkább az imádsággal és a békével kapcsolatos mély bölcsességéről, a stigmáiról, bilokációjáról szóló csodás beszámolókról, az ördög által való fizikai támadásáról, és a lelki életben való tökéletesedéséről ismert.

A mozikba kerülő új film révén (főszerepben Shia LaBeouf) sokan foglalkoznak a Pio atya néven ismert katolikus pap és szent életével és örökségével.

9 Minute
Hitvédelem

Mi a különbség a szentgyónás és a lelkivezetés között?

*Szerkesztői megjegyzés: Ez a bejegyzés először 2014. március 10-én jelent meg a Spiritualdirection.com oldalon.

Kedves John atya, mi a különbség a szentgyónás és a lelkivezetés között?

A szentgyónás és a lelkivezetés olyan, mint a részben egymást átfedő körök: van néhány közös jellemzőjük, de középpontjuk, lényegük különbözik.

7 Minute
Olvasnivaló

A gyónás nem csak fertőtlenít, hanem sebtelenít is

Kajtár Edvárddal, a liturgikus intézet vezetőjével beszélgetett a Magyar Kurír újságírója.

Honnan való a gyónás szentsége?

Krisztus maga rendeli ezt a szentséget, aki az apostolait bízza meg azzal, hogy e szentség felelősei legyenek. A feltámadás után mondja: „akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek pedig nem, az megmarad bűneiben.” Jézus az ember bűnöktől való szabadságát tűzi ki célul.

17 Minute