Mit mond a Katekizmus a választásokon való szavazásról?

Magyarországon a következő hetekben már zajlik a kampány és a készülődés az európai parlamenti és az önkormányzati választásokra. Ezért érdemes röviden átismételnünk, mit is mond a Katekizmus a választásokon való szavazásról.

A Katolikus Egyház Katekizmusa világosan azt tanítja, hogy a katolikusoknak erkölcsi kötelességük szavazni.

Amikor a katolikusoknak lehetőségük van a szavazásra, az Egyház szilárd álláspontja az, hogy létezik „erkölcsi kötelesség” a választásokon való részvételre.

Ennek a tanításnak a magyarázatát adja a Katolikus Egyház Katekizmusa.

A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vállalt közös felelősséggel együtt jár az adófizetésnek, a szavazati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége.

KEK 2240

 

A polgárok kötelesek a közjót előmozdítani:

Az állampolgárok kötelessége, hogy a társadalom java érdekében nyújtsanak segítséget a polgári hatalomnak az igazság, az igazságosság, a szolidaritás és a szabadság szellemében. A haza szeretete és szolgálata a hála kötelességéből és a szeretet rendjéből következik. A törvényes hatóságok iránti alárendeltség és a közjó szolgálata megkívánja az állampolgároktól, hogy betöltsék szerepüket a politikai közösség életében.

KEK 2239

 

Ugyanakkor az állampolgároknak elsősorban Istent kell követniük, és nem szabad az Isten által felállított normák fölé emberi normákat helyezniük.

Az állampolgárt lelkiismerete kötelezi arra, hogy ne engedelmeskedjék a polgári hatóságok előírásainak, amikor ezek ellenkeznek az erkölcsi rend követelményeivel, a személyek alapvető jogaival és az Evangélium tanításával. A polgári hatóságokkal szembeni engedetlenséget — amikor a hatóságok követelései ellenkeznek a helyes lelkiismerettel — az Isten szolgálata és a politikai közösség szolgálata közötti megkülönböztetés igazolja. „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené” (Mt 22,21). „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek” (ApCsel 5,29).

KEK 2242

Azt, hogy hogyan szavazzunk, a Katekizmus nem mondja meg, de azt kimondja, hogy szavaznunk kell, részt kell vennünk minden olyan választáson, amelyet országunkban tartanak.

Forrás

Létrehozva 2024. április 14.