Ezt mondta egy ördögűző Isten hatalmáról a Roe utáni világban

Msgr. John Esseff szívhez szóló üzenetet nyújt: Válaszoljunk úgy, hogy valóban Krisztus testévé válunk.

Annyi év után lehetetlennek tűnt, de a múlt héten megtörtént: a Roe kontra Wade ítéletet hatályon kívül helyezték. A Legfelsőbb Bíróság döntése a Dobbs kontra Jackson ügyről megdöbbentő nap az USA történetében, véget vetve az országosan legalizált abortusz közel 50 éves fennállásának.

Az egyik oldal extázisban van, izgatott, hogy több csecsemő fog élni. A másik oldal dühös, hogy a babák élni fognak. Mindkét oldal most állítja össze a harci terveket, hiszen az életért folytatott harcnak még nincs vége. Az abortuszról szóló döntések joga visszakerül a szövetségi államokhoz, egyesek megduplázzák, mások pedig betiltják azt. Az életvédők mélyebbre ássák magukat az abortusz elleni küzdelemben, támogatják a várandós nőket segítő klinikákat és szervezeteket, és továbbra is imádkoznak a meg nem született gyermekekért. Imádkozom azért is, hogy a katolikus vezetők gyakrabban álljanak ki a nyilvánosság elé, védjék a meg nem születetteket és ne hagyjanak kétséget afelől, hogy az Egyház az életet minden annak minden szakaszában védelmezi.

Isten hatalma

A jelenlegi időkre való rálátásért és inspirációért Msgr. John Esseffhez fordultam. Kilencvennégy évesen ő lehet a legidősebb élő ördögűző, és még mindig tart lelkigyakorlatokat szeminaristáknak és papoknak, misézik és gyógyító szolgálatot vezet. A pennsylvaniai Scranton egyházmegyében 69 éve pap, 45 éve ördögűző, Teréz anya lelki vezetője volt, és találkozott Pio atyával, aki lelki atyja lett.

Különösen azért voltam kíváncsi meglátásaira, mert az abortusz színtiszta gonoszság. Azt is szerettem volna, ha felszólítja az egyházi vezetőket, hogy bátran beszéljenek a meg nem született gyermekekért. Elmondta gondolatait akkor, de csak később osztotta meg velem, hogy lábtörés után lábadozik. Imádkozzunk tehát a felépüléséért. Még mindig arról akart beszélni, hogy elhívásunk van arra, hogy Krisztus teste legyünk, válaszul az abortuszpárti aktivisták bármilyen reakcióira vagy vezetőink mulasztásaira, hogy nem emelik fel hangjukat.

Ha továbbra is azt prédikáljátok és tanítjátok, amit az Egyház prédikál és tanít, az igazán erőteljes lesz. Először is tanítanunk kell az Atyát, a Fiút és a Szentlelket – a Szentháromságot. Ha egyszer felismerjük, hogy mi az Egyházban Krisztus teste vagyunk, hogy ez az igazság egy igazság, hogy nem csak mi magunk vagyunk, hanem az Ő teste vagyunk. Ha ki akarsz állni a tömeg elé, és elmondani, hogy ki vagy: „Én vagyok Krisztus a világban”, az igazán erőteljes lesz.

Kezdetben az apostolok nem törődtek azzal, hogy hatalmasok legyenek, hanem azzal, hogy imádkozzanak és terjesszék az Evangéliumot. Nem féltek kimondani az igazságot, és nem féltek szegénynek lenni. Néhány vezetőnk megrontotta egyházunkat, mert jobban törődtek a világgal, mint Isten szolgálatával.

Isten a Teremtés könyvének első lapjain megmutatja nekünk, hogy úgy szerette a világot. … Nem tudom megérteni az Ő szeretetét irántunk, emberek iránt. A 8. zsoltár elmondja, hogy mennyire szereti ezt a világot, amibe beleszülettünk.

Isten annyira szeretett minket, hogy belehelyezett ebbe a csodálatos teremtésbe, és elküldte egyszülött Fiát, hogy egy asszonytól, Máriától megszülessen. Kinyilatkoztatta ezt a világnak, ahol már 7 milliárd ember él, de először Máriának nyilatkoztatta ki. Megtudta, hogy van egy háromszemélyű Isten; én vagyok a te Atyád; a Szentlélek ereje által a Fiam édesanyja leszel. Nahát! Ez az elképzelhetetlen szeretet. Aztán ugyanez az Isten szenved, meghal és feltámad, és legyőzi mindhárom szörnyű ellenségünket: a bűnt, a sátánt és magát a halált. Aztán visszamegy a mennybe. Pünkösdkor átváltoztatja azokat az apostolokat önmagává. Az Ő testévé válnak, és elmennek és keresztelnek az Ő ereje és a szelleme által. Ezután mi is Krisztus testévé válunk.

Ha ez a test egészséges lenne, nem lenne annyi megosztottság. Annyi sár és korom van az egyházban azokban, akiknek Krisztus testének kellene lenniük, de mások nem látják meg bennük Jézus tükörképét. Ha egyszer a keresztség által azzá válunk, akik vagyunk – Krisztus testévé -, a világ meg fog térni. Mi fogjuk megtéríteni a világot. Akkor újra elkezdünk tanítani, az igazságot a testről, és ez eszközzé válik.

Több tűzre és kénkőre számítottam a gonoszság és az apátia ellen, de Msgr. Esseff azt az üzenetet adta át, ami a szívén volt: Válaszoljatok azzal, hogy valóban Krisztus testévé váltok. Hát persze. Végülis a döntést Jézus Szent Szívének ünnepén hirdették ki, amikor Jézus felfedte irántunk szeretettől égő, sebzett szívét.

Számos cikk jelenik meg, ahol felsorolják, hogyan védhetjük meg az életet, miközben folytatjuk ezt a harcot. Msgr. Esseff üzenete arra emlékeztetett, hogy mindenben, amit teszünk, Krisztus testének részeként kell eljárnunk.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. augusztus 11.