A tudósok felszólalnak a WHO ’Gender Mainstreaming Manual’ kézikönyvének frissítése ellen

Nemzetközi szakértők szerint az Egészségügyi Világszervezet legújabb állítása, miszerint az egyén neme nem korlátozódik férfiakra vagy nőkre, nem tudományos alapokon nyugszik, és a kézikönyv káros lehet azokra nézve, akiket védeni akar.

A WHO és más intézmények közelmúltbeli, a genderről szóló elméleteit megkérdőjelező szakértők egyetértenek abban, hogy ez a mindenre kiterjedő, nem megkülönböztető megközelítés végső soron káros a legkiszolgáltatottabb emberekre, különösen a gender diszfóriában szenvedőkre nézve.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a közelmúltban bejelentette, hogy frissíti ’a nemek közötti esélyegyenlőség kézikönyvet’, melyet széles körben használ világszerte az egészségügyi személyzet, hogy segítsen az olyan kérdések kezelésében, mint az „egészséggel kapcsolatos diszkrimináció formái”, tekintettel „a genderrel, az egészséggel és a fejlődéssel kapcsolatos új tudományos bizonyítékokra és koncepcionális haladásra.”

Július 6-án a WHO kifejezte hivatalos honlapján azon szándékát, hogy “túllépjen a gender és az egészség bináris megközelítésén”, azt állítva, hogy “a gender identitás egy kontinuumban létezik, és hogy a nemiség nem korlátozódik a férfire vagy nőre”.

A nyilatkozat utalt az „interszekcionalitás” [többszörös megkülönböztetés] fogalmának kiterjesztésére is, amely a WHO szerint meghatározza, hogy „a gender hatalmi dinamikája hogyan lép kölcsönhatásba a kiváltságok vagy hátrányok más hierarchiáival, ami egyenlőtlenséget és eltérő egészségügyi eredményeket eredményez a különböző emberek számára.”

Az ENSZ Egyetem Nemzetközi Globális Egészségügyi Intézetével partnerségben végzett frissítés a különböző szakértők által idén őszig küldött észrevételeket és visszajelzéseket is tartalmazni fogja.

A kézikönyv első változata 2011-ben készült. A nemzetközi tudományos közösségen belül kérdések és aggodalmak merültek fel a WHO transzgenderizmussal kapcsolatos megközelítésével kapcsolatban, és az elmúlt hónapokban számos szakértő és közéleti személyiség figyelmeztetett a biológia egyre inkább ideologikus megközelítésének következményeire az állami intézmények és a média részéről.

Nincs tudományos alap

Tavaly februárban, válaszul a The Lancet egyik cikkére, amelyben a „nő” kifejezést a „vaginával rendelkező testek” kifejezéssel helyettesítették, Jenny Gamble professzor, a Coventry Egyetem szülésznő szakorvosa kilenc másik nemzetközi szakértővel közösen írt egy tanulmányt „a gender alapú nyelvezet fontosságáról”. Figyelmeztetve arra, hogy milyen nem is sejtett következményekkel járhatnak ezek a „gender alapú” szemantikai eltolódások, a szerzők ismertették a különbségeket a nemiség mint reproduktív kategória, a gender mint társadalmi szerep és a gender identitás mint belső önérzet között.

A WHO közelmúltbeli bejelentését követően a Register portálnak nyilatkozva Gamble „nagyon aggasztónak” nevezte az ENSZ egészségügyi szervezetének kijelentéseit.

„A nemiség egy bevett biológiai fogalom, bináris és megváltoztathatatlan” – mondta. „Vannak emberek, akiknek gender diszfóriájuk van, de a gender identitás különbözik a nemiségtől.”

Ezt az álláspontot osztja Dr. René Ecochard orvos, a franciaországi Claude Bernard Egyetem (Lyon) biostatisztikai tanszékének professzora, a Homme, Femme, ce que nous disent les neurosciences (Férfi, nő, mit mondanak nekünk az idegtudományok) című, nemrég megjelent könyv szerzője is. Szerinte a WHO új irányelvei összekeverik a biológiai tudományokat és a szociológiát, mivel a biológiai tudományok, különösen az idegtudományok megmondják, hogy ki az ember, míg a szociológia csak azt, hogy hogyan viselkedik.

„A WHO új tudományos bizonyítékokat emlegetett, de én nem találok ilyen állítást a tudományos irodalomban” – mondta a Register részére, megjegyezve, hogy az útmutató 2011-es változata egyértelmű különbséget tett két nem, a férfi és a nő között.

A WHO 2018-ban úgy határozta meg a gendert, mint „a társadalmi reprezentációnak megfelelően a társadalom által meghatározott szerepek, amelyek meghatározzák azokat a viselkedéseket, tevékenységeket, elvárásokat és lehetőségeket, amelyeket egy adott társadalmi-kulturális kontextusban mindenki számára megfelelőnek tartanak.” Egy ilyen meghatározás azt jelenti – ahogyan azt Ecochard megjegyezte -, hogy a gender nem határozza meg az egyént, és nem képez identitást.

„Ez a [terminológiai és ideológiai] váltás valóban aggodalomra ad okot, mivel a WHO az egészségügy területén referenciának számít, és sok jóhiszemű embert félrevezet, és téves elképzeléseket fog terjeszteni a nemiségről” – mondta.

A kiszolgáltatott emberek megalázása

A WHO és más intézmények genderrel kapcsolatos legújabb elméleteit megkérdőjelező szakértők egyetértenek abban, hogy ez a mindenre kiterjedő, megkülönböztetés nélküli megközelítés végső soron hátrányos a legkiszolgáltatottabb embereknek, különösen a gender diszfóriában szenvedőknek, mivel elhomályosítja a kommunikációt, és megnehezíti az egészségügyi személyzet számára a megfelelő támogatás nyújtását.

Dr. Ecochard rámutatott, hogy amellett, hogy a fiatalok saját nemi identitásuk felnőttkor előtti kialakulása során felmerülő nehézségek esetén nem kapják meg a szükséges támogatást, nagyobb valószínűséggel irányítják őket a nemváltoztatás felé, ami szerinte legtöbbször „kudarchoz, nagy szenvedéshez, sőt visszafordíthatatlan károkhoz” vezet.

„Továbbá a szülők és a tanárok, akiket félrevezet ez a szakpolitika, szintén nem megfelelő módon tekinthetnek egy olyan fiatalra, aki férfiként vagy nőként küzd saját helyének megtalálásával” – tette hozzá.

A nők és az anyaság kérdése foglalkoztatja leginkább Gamble-t, aki meg van győződve arról, hogy a nemiség mint biológiai állapot világos megértése alapvető fontosságú az egészségügyben általában, de annak megértéséhez is, hogy mit tapasztalnak a nők a világban.

„Ha az új WHO definíciót olyan dolgokra alkalmazzák, mint az anyaság, mi lesz az anya-baba kapcsolat védelmével?  Ki képviseli a baba szükségleteit, azt, hogy szüksége van egy anyára, ha elkezdik összezavarni a férfi és a nő fogalmát azzal, hogy genderként írják le őket, nem pedig a két nemként?” – tette fel a kérdést.

Szükségtelen polarizáció

A nyelv megváltoztatásának másik veszélye Gamble szerint a „queer elméleten” alapul, annak polarizáló hatásán, melyet a népességen belül produkál.

„Miközben megpróbáljuk megvitatni a társadalmon belül a különböző csoportok szükségleteit, úgy gondolom, hogy valójában egymás ellen fordítjuk az embereket ahelyett, hogy segítenénk őket összekapcsolódni és közösséget teremteni” – jegyezte meg. „Egy toleráns társadalom olyan nyelvezetet használ, amely tiszteletben tartja a sokféleséget, ahelyett, hogy megpróbálná a csoportokat megkülönböztethetetlenné vagy homogenizálttá tenni. Szerintem mindez felesleges volt.”

Ecochard úgy véli, hogy a WHO gender kézikönyvének ez az ideologizált frissítése egyben elszalasztott lehetőség egy olyan nagyon is szükséges emberi ökológia előmozdítására, amely a „férfiak és nők, valamint a generációk közötti komplementaritáson és szolidaritáson” alapul.

„Ezen életszabályok előmozdítása a WHO részéről annak egyik alapvető küldetésének teljesítését jelentené, amely magában foglalja az emberekről való gondoskodást azok teljességében anélkül, hogy csak bizonyos adott betegségek kezelésére összpontosítana” – mondta Ecochard.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. október 24.