Családvédelem

A tudósok felszólalnak a WHO ’Gender Mainstreaming Manual’ kézikönyvének frissítése ellen

Nemzetközi szakértők szerint az Egészségügyi Világszervezet legújabb állítása, miszerint az egyén neme nem korlátozódik férfiakra vagy nőkre, nem tudományos alapokon nyugszik, és a kézikönyv káros lehet azokra nézve, akiket védeni akar.

A WHO és más intézmények közelmúltbeli, a genderről szóló elméleteit megkérdőjelező szakértők egyetértenek abban, hogy ez a mindenre kiterjedő, nem megkülönböztető megközelítés végső soron káros a legkiszolgáltatottabb emberekre, különösen a gender diszfóriában szenvedőkre nézve.

8 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (12)

5. Hogyan lehet segíteni rajta?
Hogyan lehet a szexualitás pozitív energiáit beépíteni, és mégis megőrizni magunkat egyes romboló kitörésektől?

a) A tisztaság gyakorlása

Sohasem lehet eleget hangsúlyozni, egy főbűn ellen mindig az ellentétes erénnyel kell küzdeni. A tisztátalanság ellen a tisztasággal. Ezt a szót nevetségessé tették, kigúnyolták. Mégis a szabadsággal áll összefüggésben. A KEK szép bekezdést szentel neki:

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (11)

4. Mitől főbűn?

Térjünk vissza a szép Zsuzsannához és folytassuk Dániel könyve 13. fejezetének olvasását: láthatjuk, hogy az öreg kéjsóvárok hogyan válnak hazugokká, hamis esküdőkké és gyilkosokká, Dávid király hasonló fatális Láncolatát ismerheti meg a bűnöknek, mikor bűnös módon megkívánja Betsabé-t és odáig megy, hogy megöleti a férjét, az által, hogy az ütközet veszélyes helyére küldi és magára hagyatja (2 Sam 11). A paráznaság többi bűnnek a forrása és egészségtelen is: szörnyeket szül.

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (10)

2. Mitől bűn a tisztátalanság, bujaság?

A tisztátalanságot mindenki elítéli, amikor az megsebzi mások szabadságát (pedofilia, szexturizmus), az általános engedékenység azonban teljesen elnéző, amikor csak „individuális gyakorlatról” van szó, amelybe a partner is beleegyezik. „Nincs abban semmi rossz, ha az ember magának örömet okoz”, hallani. Nézzük csak meg közelebbről.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Tíz példa, melyben a tudomány bizonyítja, hogy az egyháznak igaza van, a kultúra téved

A kutatás folyamatosan bizonyítékot ad arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a katolikus hit erkölcsi tanításait vészhelyzetben.
A katolikus hitet már régóta megkérdőjelezi a tudományos élet, a média és a kormány elit triumvirátusa. Ma is sokan úgy találjuk, hogy hitünket kihívás elé állítja a mindennapi élet – a szakmai karrier, a szülői lét és az, ahogyan élünk.

8 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (9)

„Sem a test, sem a lélek nem lehet boldog önmagában.” (Roger Garaudy)

„Uram, tégy engem tisztává! De ne most rögtön!” (Szent Ágoston)

Az embereknek nagy gondot okoz a nemiség. A puritanizmus és a liberalizmus két véglete között csapongunk. Űzze csak el az ember a szexualitást, biztos, hogy annál nagyobb vágtában fog visszatérni. A bujaság ma nagy erővel van jelen.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Athanasius Schneider: Kezdetben nem így volt

Isten változatlan igazsága a házasságról és a nemiségről (2015. február)

1.

A mi Urunk Jézus Krisztus, személyében az Örök Ige és Igazság az emberi természet méltóságát egy különösen csodás módon állította vissza (Qui dignitatem humanae substantiae mirabilius reformasti”), méghozzá az ember nemiségére vonatkozóan, amely kezdetben csodás módon teremtetett (mirabiliter condidisti). A bűnbeesés által az emberi nemiség méltósága megsebződött. A régi emberek keményszívűsége miatt Mózes még a válást is bevezette, méghozzá az Isten által eredetileg adott, a házasság abszolút felbonthatatlanságával ellentétben.