Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Kilenc, misén elsajátítható (nem spirituális) készség, ami felkészíti a gyerekeket az iskolára

 

Természetesen senki nem vonja kétségbe, hogy a lelki haszon messze felülmúlja azokat a gyakorlati előnyöket, amelyek a gyermekek misére járásából származnak. Az sem kérdéses, hogy azért járunk misére, hogy együtt legyünk Urunkkal és imádjuk őt, de erről már írtunk néhány más bejegyzésben a Catholic-Link-en.

Ma néhány olyan praktikus dologra fogok összpontosítani, amelyet a gyerekek akkor tanulnak meg, amikor részt vesznek a szentmisén. Óvónők gyakran osztanak ki egy listát arról, mi mindenre kell képesnek lenniük a gyerekeknek, mielőtt elkezdenék az iskolát. A lista élén gyakran szerepel az utasításokra való odafigyelés és a néhány perces nyugodt ülés képessége. A szentmise csodálatos környezet arra, hogy elsajátítsanak néhányat ezekből a fontos képességekből, és a gyakorlatban is tudják őket alkalmazni.

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szentmise profanizálásának folyamata

 

A szentmise mindig arra hivatott, hogy Isten szavát és Krisztus keresztáldozatát közvetítse az emberek számára a Krisztushoz és a szent dolgokhoz illő lehető legnagyobb méltósággal és áhítattal, munkálva így a földi halandók megszentelődésének folyamatát és végső üdvösségét. A szentmise olyan kell legyen, hogy hallgatása közben a hívő ki tudjon kapcsolódni a földi mulandóság és hiábavalóságok forgatagából, és vágyat érezzen minden után, ami mennyei, ami szent és ami örök.

6 Minute
Hitvédelem

​Igeliturgia és szentmise: nincs különbség?

Az utóbbi években egyre többször találkoztam azzal a jelenséggel, hogy akár budapesti plébánián is, ha valamilyen okból nincsen pap, aki a szentmisét megtartsa, akkor a szentmise helyett igeliturgiát tart egy világi személy, esetleg diakónus, áldoztatással egybekötve. Akkor is, ha egyébként aznap volt a templomban másik szentmise, és akkor is, ha egészen könnyen meg lehetne oldani a szentmisén való részvételt, mondjuk úgy, hogy az ember átmegy egy közeli templomba. 

De olyannal is találkoztam, hogy ha egy plébánián a három vasárnapi szentmise közül – a plébános távollétében – az egyikre nem sikerült helyettest találni, akkor az eredmény az, hogy lesz két szentmise és egy igeliturgia. 

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Fogadja el az Úr az áldozatot

„Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek elfogadható legyen a mindenható Atyaisten előtt.”

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, úgy a mi javunkra, mint az egész Szent Egyházának javára.

Ez a két összetett mondat nagyszerűen összefoglalja a szentmiseáldozat lényegét. A felajánlás ugyanis elővételezi az eucharisztikus imádság, a misekánon legfontosabb gondolatait és egyesíti a hívek áldozatát Krisztus áldozatával, amely a kánon alatt megy végbe.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Viganò érsek: Mária, a papok és az Eucharisztia a Sátán elleni harc kulcsa

Papság, szentmise, Eucharisztia, Szűz Mária: vallásunk ezen alapjait naponta támadja az ördög és szolgái. A Legszentebb Mária tiszteletére bemutatott szentmise isteni liturgiája Regina Crucis címmel az episztolában az asszony és a sárkány apokalipszisének látomását ajánlja nekünk, amely nagy és fontos gondolkodási pontokat kínál ezen az ünnepélyes ünnepen.

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Gyermek történetek: A két testvér

Ma az egyik kedvenc történetemet fogom elmesélni nektek. Ez a történet két testvérről szól, akik Ohio államban éltek. Az idősebbik testvér Frank volt – húszéves volt. A fiatalabbik testvér Eddie volt – tizennyolc éves volt. Frank és Eddie mindig együtt voltak. Igazi testvérek voltak. Igazi barátok!

Egy nap Frank és Eddie úgy döntöttek, hogy belépnek a hadseregbe. Katonák akartak lenni. Harcolni akartak a hazájukért. Nos, ezt meg is tették. Frank és Eddie belépett a hadseregbe – katonák lettek.

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Öltözz fel rendesen a misére!

A társadalomban minden egyre jobban köznapivá válik. Láttam embereket bevásárolni saját pizsama nadrágban és szőrös papucsban. Voltam világszínvonalú klasszikus zenei koncerteken, ahol az emberek pálmafás ingbe és farmerba öltöztek.

Tény, hogy nehéz elképzelni bármit, amiért az emberek felöltöznének rendesen. Még esküvők és temetések alkalmával is egyre több a hétköznapi viselet.

6 Minute
Olvasnivaló

A Szentmise kezdéséről elkésőknek

Idén – 2022 – februárban Franciaországban vendégeskedtem egy nagycsaládnál – 6 gyermek [8, 6, 5, 4, 2 éves és 3 hónapos] – és az ottani tapasztalatomat osztom meg, leginkább a magyarországi templomba járó katolikusok számára.

Nem véletlen a mondás: “mindent meg lehet oldani, csak akarni kell“. A sok gyermek mellett is időben el lehet készülni, és időben el lehet indulni.

A képhez tartozó történet pedig:

Szentmisére a ~20km-re található – a hagyományos rítust követő – kapucinus szerzetesek kolostorába jártunk. Az út kb. ~20 perc volt, így elméletileg a legkésőbbi indulás 9:40 volt, hogy a 10:00 órakor kezdődő szentmisére odaérjünk.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Gondolatok advent előtt

Egyetlen  szentmise,  melyen  részt  vettél,  többet  használ  neked,  mint  számos,  melyet  halálod után ajánlanak fel érted mások.

A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja. A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg. Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr  Jézus szent Emberségének.

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szentmisén leggyakrabban elkövetett hibák

Mi kötelező, megengedett vagy javasolt a liturgikus ünneplés során.

A szentmisén való részvétel az Istennel való élő kapcsolat egy kiváltságos módja, Jézus által és Jézussal.

A szentmise alkalom arra, hogy a hívek megéljék a közösséget Krisztussal és egymással. Mindenki szabadon fejezi ki Istenbe vetett hitét mindenkor, ahogyan jónak látja, de ez nem térhet el – annak érvényessége és tartóssága miatt – egy bizonyos formalizmustól. Az alábbiakban szólunk a liturgikus ünneplés néhány „kibicsaklásáról”, amelyeket egyik vagy másik napon mindannyian elkövetünk…

4 Minute