Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A „Katolikusok” film azt jósolja, hogy Róma el fogja nyomni a szentmiseáldozatot

(LifeSiteNews) – Életemben először láttam azt, hogy egy pap kifogyott a szentostyából a Szent József ünnepén tartott tradicionális latin szentmisén. Pár lépéssel hátrébb álltam a sorban, amikor hallottam, hogy azt mondja: „Elfogyott”. Visszafordult az oltárhoz, mi többiek pedig kénytelenek voltunk visszatérni a padsorainkba, hogy lelki áldozást végezzünk.

Azonnal éreztem, hogy szavai tele vannak baljóslattal, de nem tudtam, miért. Vajon az étek, a mi földi „mindennapi kenyerünk” jövőbeli megvonását jövendölte meg? A miséről kifelé menet elgondolkodtam a gondolaton. Csak később jutott eszembe, hogy az eset elővetítése sokkal közvetlenebb és mélyebb volt.

21 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Ahogy Ferenc pápa (nem) értelmezi az Amoris Laetitiát

Egy évvel az Amoris Laetitia című szinódust követő apostoli buzdítás után az elvált újraházasodottak áldozásának kérdése továbbra is vitákat kavar a Egyház legmagasabb szintjein is. Amint az Fülep Dániel cikkéből kiderül, Ferenc pápa az elejétől fogva elhárította a tisztázás feladatát. Az Egyház történetében újszerű és egyelőre megoldatlan feladat ez: mégis ki tisztázhat egy olyan kérdést, melyet maga a pápa vetette fel szemmel láthatólag a kérdés tisztázásának szándéka nélkül?

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Ezért maradnak együtt, akik együtt imádkoznak

Papp Miklós görögkatolikus pap és családapa írása boldogságról, spiritualitásról – és ennek a kettőnek a kapcsolatáról.

„Ahhoz, hogy boldog lehessek, állandóan törekednem kell e boldogság felé, és meg kell értenem azt.” (Tolsztoj, Napló 47.)

Tolsztoj a boldogság felé való „törekvést” emeli ki, azaz a boldogság Isten ajándéka, de kell érte szeretni, fáradni, dolgozni, sőt, küzdeni. Ennek a „törekvésnek” nyilván ezer szála van a családi életben is, csak hármat emelnék reflektorfénybe.

5 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szentáldozás lehetőségeiről napjainkban

Köszönet a szerzőnek a másodközlés felajánlásáért. A szerk.

Kétezer éve nem volt még példa arra, hogy világszerte a keresztények csaknem hónapokon át elmulasztották a közös istentiszteletet, jelentette ki egy júniusi papszentelésen Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök. [Forrás: Magyar Kurír 2020.06.29.A szerk.]

Kétségtelen, hogy a katolikus Egyház kétezer éven át a legvéresebb üldözések (Nérótól Sztálinig) és borzasztó járványok (pestis, kolera) közepette is ragaszkodott a szent liturgia végzéséhez, az Oltáriszentség imádatához, az ajakra áldoztatáshoz, és vértanúk seregével vallotta meg a hit és a lélek elsőbbségét, az örök élet mindennél előbbre való értékét. Ezzel szemben napjainkban az evilági jólét és a testi egészség megóvását hangsúlyozva, és az Élet Urának Szent Testét potenciális vírushordozónak elismerve, a Covid-19 ürügyén a katolikus Egyház szinte az egész földön bezárta kapuit, mintha a vallás nem volna legfőbb kötelesség és mindennél fontosabb, feltétlen létszükséglet.

19 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Gondolatok advent előtt

Egyetlen  szentmise,  melyen  részt  vettél,  többet  használ  neked,  mint  számos,  melyet  halálod után ajánlanak fel érted mások.

A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja. A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg. Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr  Jézus szent Emberségének.

2 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Templomi etikett (2)

Erről a témáról már írtunk itt és itt, de sosem elég. Ebben a cikkben a Szent István Társulat 1958-ban kiadott Magyar Misekönyvéből veszik a részleteket. Több esetben a tradicionális szentmisére vonatkozóan adnak útmutatást. A szerk.

A közösség nagy áldozatát a templomban mutatják be. Egyéni áhítatom és buzgóságom az, ami elvisz engem az Isten házába. Mikor azonban ott vagyok Isten nagy családjának otthonában, megszűntem pusztán egyén lenni, a nagy közösségnek vagyok egy tagja, akit köteleznek a közös templomi áhítat íratlan törvényei, amelyeket most itt megpróbálunk szabályokba foglalni.

17 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Milyen lélekkel áldozzunk?

Sok pogány, mikor azt hallja, hogy az Ige testté lett, kinevet és kigúnyol bennünket. E miatt az egyszerű emberek közül sokan megzavarodnak és nyugtalankodnak.

A görögökhöz is, de hozzátok is szólok, kikben zavar támadt, hogy sose veszítsétek el a fejeteket, ne menjetek esztelen emberek után, ne nyugtalanítson benneteket a hitetlenek kigúnyolása. Hiszen a kisgyermekek is gyakran nevetnek, ha komolyan beszélünk vagy számukra különös munkán dolgozunk. De ez a nevetés nem a kigúnyoltak értétlenségét, hanem a gúnyolódók oktalanságát jelenti.     

Olvasnivaló

Gondolatok a Szentáldozásról és az Egyház megújulásáról (2)

II.

A szentmise – a mi isteni Kincsünk
Isten legszentebb, legnagyobb, legcsodálatosabb műve az egész teremtésben a szentmiseáldozat. A szentmise lényegét tekintve ugyanaz, mint a Golgota szent áldozata. .felen vagyunk annál a tettnél, amit Krisztus végbevitt a kereszten, és ugyanakkor jelen vagyunk annál a tettnél is, amit Krisztus, az örök Főpap, most és mindörökké végbevisz a legszentebb Szentháromság színe elölt: az örök és folytonos szövetség áldozatánál, amely a háromságon Isten legmagasabb rendű megdicsőítésének és imádásának áldozata.

12 Minute
Olvasnivaló

Közeledés – úrvacsora és szentáldozás

 

Adna-e úrvacsorát Barsi Balázs ferences szerzetesnek a dunamelléki református püspök? – ez is kiderült azon a dispután, amelyet Balog Zoltán református lelkipásztor, emberierőforrás-miniszter vezetett Budapesten, a Hold utcai templomban. Lesz valaha egyetértés fontos kérdésekben a különböző felekezetek között? Tudnak-e úgy harcolni a katolikusok és reformátusok saját identitásukért, hogy közben ne csapják arcul a másikat?

5 Minute
Olvasnivaló

Gondolatok a Szentáldozásról és az Egyház megújulásáról (3)

III.

1.

A szentáldozás – az isteni szeretet rejtett fensége
Az Egyház a mennyei Jeruzsálem felé vezető zarándokútján növekszik és épül a Szentlélek munkálkodása által, különösen az istenfélelem által (v.ö. ApCsel 9,13), a hit, remény és szeretet természetfeletti aktusai által, valamint az emberré lett Isten imádásának konkrét aktusai által, minden megjelenési formájában, elsősorban az Oltáriszentség fátyola alatti jelenlétében. Történelmi útjának kezdete óta az Egyház akkor élte meg legtermékenyebb pillanatait és korszakait, amikor a legmélyebb hódolattal és imádással adózott a Legméltóságosabb Oltáriszentségnek. Ezek voltak Pünkösd hatásainak igazi pillanatai.

29 Minute