Közeledés – úrvacsora és szentáldozás

 

Adna-e úrvacsorát Barsi Balázs ferences szerzetesnek a dunamelléki református püspök? – ez is kiderült azon a dispután, amelyet Balog Zoltán református lelkipásztor, emberierőforrás-miniszter vezetett Budapesten, a Hold utcai templomban. Lesz valaha egyetértés fontos kérdésekben a különböző felekezetek között? Tudnak-e úgy harcolni a katolikusok és reformátusok saját identitásukért, hogy közben ne csapják arcul a másikat?

Hitviták
Kárhozatos bálványimádás, eucharisztia, egyházszakadás, hitviták. A laikus csak kapkodja a fejét, és felteszi a kérdést: miért is fontos a 21. században olyan kérdésekről vitatkozni, amelyek a kívülállók számára teljesen lényegtelennek tűnhetnek. A téma nehézségét talán az is mutatja, hogy csupán egyetlen református teológai hallgatót lehetett felfedezni a nézők között, a disputa az érettebb közönséget vonzotta. A Protestáns tavasz elnevezésű rendezvénysorozat csütörtök esti programján az eucharisztiáról cserélt eszmét Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Barsi Balázs ferences szerzetes.

A beszélgetés apropóját az adta, hogy nagy vihart kavart a református zsinat tavalyi döntése, amely elvetette azt a javaslatot, hogy a Heidelbergi Káté új fordításából hagyják el a 80. kérdést, vagy lássák el lábjegyzettel. Az említett kátékérdés elítéli a római katolikus misét, mert úgymond a mise azt tanítja, „hogy Krisztus testileg jelen van a kenyér és bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését és ezért kárhozatos bálványimádás. “Nagyon leegyszerűsítve: a zsinat döntését sok római katolikus arculcsapásként értelmezte.

Az ennek nyomán kibontakozó vita érlelte meg a beszélgetést a szerzetes és a püspök között. Valóban arról van-e szó, hogy a 16. század óta sem a római katolikus, sem a református felfogás nem változott semmit? Vagy történtek érdemi közeledések, amelyek nyomán másképp vitathatjuk meg a lényegbevágó kérdéseket? Szükség van-e arra, hogy a felekezetek ezekről is szót váltsanak egymással?

Miért baj?
Az egyik szentáldozáson, a másik úrvacsoraosztáson vesz részt, az egyik ostyát vesz magához, a másik kenyeret és bort. Miért olyan nagy baj a különbözőség a mai színes világban? Miért gondolják a katolikusok, hogy a reformátusok „csinálják rosszul”, és fordítva? Pedig a testvériség alapja a közösség – mondta a vitát vezető Balog Zoltán. – A keresztyénség lényege is a közösség, elsősorban Jézus Krisztussal és egymással. A miniszter szerint a nem hívők bizonyára megkérdezik, hogyha a Krisztusban hívők veszekednek egymással és képtelenek megegyezésre jutni, akkor hogyan lehet hinni nekik? Ha maguk között nem tudnak egységet teremteni, akkor miért várják el ezt a világtól? Vajon mit gondol egy ferences szerzetes az úrvacsoráról és egy református püspök a szentáldozásról? – sorolta a kérdéseket a miniszter.

Lenézés 

Nekem a reformátusok úrvacsorájával semmi problémám nincs – kezdte Barsi Balázs. – Az lenne a baj, ha egy katolikus mondaná azt, hogy nincs jelen az Úristen. 1500 évig Kelet és Nyugat úgy tudta, hogy ott van. (Az ortodoxok és katolikusok azt vallják, hogy a feltámadt Krisztus valóságosan jelen van a kenyérben és borban – a szerk.). Azt tartanám inkább katolikusellenesnek és megbotránkoztatónak, ha egy protestáns lelkész és a gyülekezet azt vallaná, hogy valóságosan jelen van a kenyérben és a borban, úgy, ahogyan a katolikusok mondják, tudniillik a református lelkész nincs felszentelve – mondta a szerzetes. Szerinte az eucharisztia különböző egyházfogalmat takar, és leginkább egyháztani kérdés, amelyben nem lehet egység, érdemesebb inkább az egyház struktúráján elgondolkodni.

Balog Zoltán kérdésére Barsi Balázs azt válaszolta: hogyha meghívnák a reformátusok úrvacsorára, azon részt venne ugyan, de nem áldozna, mert az a református testvérei lenézését jelentené.

A cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2022. május 27.