Olvasnivaló

A Zsolnay páholy

A Zsolnay családot és művüket a pécsieknek nem kell bemutatni. Szinte mindenki ismeri a gyár történetét és a családot. Pécs város kultúrája, ipara, de még látképe is nehezen elképzelhető ma már a Zsolnay hagyaték nélkül.

1 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az Antikrisztus (666) világuralma

A szabadkőművesek, szövetségeseik és az Antikrisztus világuralma
Az  emberiség  történelmének  legnagyobb  eseményei  előtt  áll. Bolygónk problémái olyan nagyok, és a veszélyforrások és a gyújtópontok  olyan  sokrétűek,  hogy  csak  közösen  oldhatóak  meg, mondják kórusban a politikusok. Érthető tehát, hogy az Egyesült Nemzeteknek egyre több jogot fogunk adni. A fejlődés vége egy világkormány lesz, melynek élén egy férfi áll, aki ma már „Anti-krisztus” néven ismert, száma a 666.

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Fényfestés vagy szemfényvesztés?

Közeleg a még mindig világújdonságnak számító, évről-évre nagyobb népszerűségnek (és üzletnek sem rossz) pécsi rendezvény, a Zsolnay Fényfesztivál. Próbálunk eltekinteni attól, hogy Zsolnay Vilmos szabadkőműves volt (de nem tudunk), a Zsolnay életmű (benne a nagy népszerűségnek örvendő, misztikus fényjelenséget mutató Zsolnay Mauzóleummal) egyre nagyobb népszerűséget ér el.

Az alábbi szösszenetet egy barátomtól kaptam, aki így reagált a fényfesztiválról szóló cikkre.

2 Minute
Vatikáni dokumentumok

XII. Kelemen pápa bullája a szabadkőművességről

KELEMEN PÜSPÖK
ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA
MINDEN HÍVŐNEK ÜDVÖT ÉS APOSTOLI ÁLDÁST

Miután az isteni irgalmasság Minket, Akinek érdemei nem érnek fel a feladathoz, helyezett az Apostoliság magas őrtornyába, ránk bízva a pásztori gondviselés kötelességét, figyelmünket, amennyire ezt odafentről megadták nekünk, kitartó gondoskodással azokra a dolgokra fordítottuk, amelyek az Igaz Hitet megőrzik a tévedésektől és fogyatékosságoktól, és amelyek a zavar veszélyeit a legaggasztóbb időkben távol tartják az egész katolikus világtól.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Szabadkőművesség: A becsületesség emberei vagy a bűn testvérisége?

(LifeSiteNews) – Ha jótékonyságról van szó, a keresztény egyházak felekezetei után talán egyetlen más csoport sem büszkélkedhet annyira a kedvezményezettek hosszú listájával, akik hálával tartoznak a nagylelkű támogatásért, mint a szabadkőművesek.

Azt állítják ugyanis, hogy nincs más céljuk, mint embertársaik testvéri támogatása. Azt állítják, hogy mindenkivel szemben szeretettel viseltetnek, és tagjaiktól szigorúan megkövetelik az erény és a szabadkőműves erkölcsi magatartás törvénykönyvének betartását.

20 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A Viganò szalagok (2)

9. kérdés: Excellenciás uram, ismét nagyon drámai kifejezésekkel beszél arról, hogy az embereket tengerimalacokként használják fel, hogy az emberek krónikusan megbetegszenek a megtett egészségügyi intézkedések miatt, és azt kéri tőlünk, hogy álljunk ellen annak, amit Ön egyfajta új totalitarizmusnak nevez. De hogyan tudnánk valóban egységes következtetésre jutni a fenyegetéssel kapcsolatban, amellyel szembenézünk, ha ennyire képtelenek vagyunk megérteni a valódi tényeket, és nem tudjuk, hogy valójában mi is az álláspontunk? Mit javasol?
Fontosnak tartom, hogy felnyissuk az emberek szemét, megmutatva nekik, hogy milyen csalással állunk szemben. Ez mesterségesen létrehozott és dogmatikus módon erőltetett, hamis előfeltevésekre alapozott csalás, hogy legitimálják a már megtervezett és végrehajtott hamis megoldásokat.

29 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Minden, amit tudni kell a szabadkőművesség alapvető tanításairól

 (LifeSiteNews) – Mi is pontosan a szabadkőművesség?  Valóban vallásnak minősül-e? Ha igen, akkor értelemszerűen egyetlen keresztény sem lehet tagja a szabadkőműves páholynak és maradhat meg a hitben, mint ahogyan az iszlámhoz sem csatlakozhat és maradhat hűséges Krisztushoz.

A legtöbb szabadkőműves, amikor megkérdezik, hogy a páholy vallás-e, határozottan tagadja ezt,  sőt azt állítja, hogy a szabadkőművesség nyitott bármely vallású ember számára. Még arra is rámutathatnak, hogy sok keresztény, katolikus és protestáns tagja különböző páholyoknak. A szabadkőművességgel kapcsolatban azonban számos olyan, a saját dokumentumaik által és tagságuk szavai révén igazolt tény van, amelyek arra utalnak, hogy a szabadkőművesség nemcsak vallási jellegű, hanem teljes értelemben vett  vallás.

15 Minute
Hitvédelem

Pápai dekrétum a Rotary Klubról (1951)

Szentszéki Határozat (1951. január 11.)
Első megjelenés: L’Osservatore Romano (Szentszék szolgálatában álló, olasz nyelvű napilap.)
(Angol fordítás: Chicago-i érsekség)
1950. december 20, szerda

”Megkérdezték a Szent Kongregációt, hogy katolikusok tagjai lehetnek-e a ‘Rotary klub’-nak nevezett társaságnak.

2 Minute