A homoszexuális párok ’megáldása’ megnyitja az ajtót a démonok előtt (1)

(LifeSiteNews) – A LifeSiteNews-nak adott többrészes interjúban Kyle Clement, az ismert ördögűző, Chad Ripperger atya asszisztense – mindketten hosszú tapasztalattal rendelkeznek az ördögűzés és a szabadító szolgálat terén – elmagyarázta, hogy a szabadkőművesség milyen módon gyökerezik a sátánizmusban, és hogy a szabadkőműves átkok milyen módon idéznek elő démoni befolyást egy emberre és utódaira. Az ördögűző asszisztens azt is elmagyarázta, hogy a szabadkőművesek milyen módon szivárogtak be az egyházba, amikor képzetlen személyeket juttattak egyházi hatósági pozíciókba.

Elítélve a papok és püspökök súlyos bűneit és botrányait, amelyek az elmúlt évtizedekben sújtották az Egyházat, az ördögűző asszisztense figyelmeztetett, hogy a homoszexuális ’pár’ vagy szexuális bűnben élő pár pap által ’megáldásának’ istenkáromló invokációja, ahogyan azt most a Fiducia supplicansban javasolják, „szélesre tárja az ajtót” a démonoknak a papok felé. Az ilyen ügyekben szerzett hosszú tapasztalatai alapján Clement azt ajánlotta, hogy forduljunk a Szűzanyához, hogy legyőzzük a házasság és a hit elleni átfogó támadást, amelyet ma az Egyházon belül és kívül egyaránt tapasztalunk.

Ez az interjú többrészes. Most az első részt közöljük.

A homoszexuális ’párok’ és a szexuális bűnben élő párok ’megáldása’ a Fiducia supplicans által javasolt módon megnyitja a papot a démon előtt.

LifeSiteNews: Elmagyarázná a különbséget az imprecatorikus áldások, vagyis azok, melyeket parancs útján, valamilyen személy vagy dolog feletti lelki tekintély alapján adunk, és a deprecatorikus áldások között, melyeket közvetlenül Istenhez intézett könyörgő imával ajánlunk fel? Melyik kategóriába tartoznak a papi áldások? Van-e egyáltalán olyan, hogy a papi áldás nem liturgikus cselekmény, ahogy Fernandez bíboros állítja?

Kyle Clement: Az imprecatorikus áldás a következő: „én”, aztán „a nevem”, majd következik az áldás: „áldjon meg téged.” Klasszikus példa erre egy áldás, amely az otthoni egyházban, az otthonon belül hiányzik, és nagyon egyszerűen így hangzik: „Én, a te atyád, megáldalak téged a mi Atyánk, a Mindenható Isten nevében.” Ez egy imprecatorikus áldás, amely helyesen bocsátanak ki. Nos, mint a háztartásom feje és mint gyermekeim apja, ezt az áldást csak az én háztartásomban és a saját gyermekeimnek adhatom. Ez tehát az imprecatorikus forma igen korlátozott használata.

A különbség az, hogy [a] Magasságos Isten papja esetében az összes áldás imprecatorikus, mert ő olyan ontológiai módon van Istenhez rendelve, hogy nem cselekedhet „emberként”. Az az elképzelés, hogy a pap csak egy ember, hamis elképzelés.

Van egy ontológiai, metafizikai változás, amely őt a Mindenható Istenhez igazítja, mint egy félreállított áldozatot. Életében, gondolataiban, szavaiban, tetteiben – mindennek meg kell felelnie ennek, az új identitásnak, az Istennek való új ontológiai megfelelésnek.

És így Fernández [bíboros] téved ebben, mint ahogy sok más dologban is, nincs mód arra, hogy megmagyarázzuk, nincs mód arra, hogy bármit is belemasszírozzunk.

Minden papi áldás liturgikus aktus, az adott személy egyházon belüli státuszának megerősítése. Ez az egész lényege [egy] áldásnak.

LSN: Ha egy pap „megáld” egy házasságtörésben vagy paráznaságban élő párt, vagy egy homoszexuális „párt”, akkor ez inkább a démoni tevékenységet hívja, mint Isten áldását, hiszen Krisztus és a Szentháromság nevét hívja segítségül egy halálosan bűnös szexuális kapcsolat által létrejött párra?

KC: Az igazi veszély az ilyen típusú áldásban az, hogy megerősíti a lelket a szokásos, meg nem bánt halálos bűn állapotában. Ezáltal a pap számára ez egy malomkő pillanattá válik. Mit jelent ez? „De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék.” (Mt 18,6)

Nagyon egyszerűen, ez egy malomkő pillanat a pap számára. És [ezt] ki kell mondani. Mint ilyen, ez egy nagyon veszélyes dolog.

LSN: A papi tisztség megszentségtelenítése valamilyen szentségtörő tevékenységgel, például a bűnös szexuális kapcsolat által alkotott párnak egy áldás adásának kísérlete, vagy valamilyen szexuális bűn elkövetése meghívja vagy megnyitja a papot a démoni tevékenység vagy befolyás előtt?

KC: Ez feltétlenül így van. Tágra nyitja az ajtót. A másik dolog, ezeknek a klerikusoknak a saját bűnei. Van egy lista olyan papokról és püspökökről, akik deviáns weboldalakra és helyekre, például a Grindr-re lépnek be, és mások, akik pornográf anyagokat néztek és/vagy pedofíliát [követtek el]. Illetlen dolgokban vettek részt, és olyan illetlen kapcsolatokat ápolnak, amelyek ismertek.

Fel kellene függeszteni őket, nagyon egyszerűen. Ezzel foglalkozni kell.

A homoszexuális életmód és tevékenység elősegítése és támogatása a papság körében teljesen megengedhetetlen. Ez kánonjogilag tilos. Mégis ez az, ami olyan mértékben beszivárgott a szemináriumokba, [olyan] mértékben, hogy fiatal, igaz, ortodox férfiakat rúgnak ki a szemináriumokból.

Folyamatos kapcsolat McCarrickkal, akit ő támogatott, aki védi őt – ezeket az egyéneket el kell marasztalni, ha nem laicizálni. Mindenképpen vizsgálatot kell indítani ellenük. És ugyanez a helyzet a pedofíliával is. Ez a hierarchia a pedofíliával [és] számos más dologgal kapcsolatban csak a száját jártatja, de végső soron nem foglalkozott ezzel megfelelően, különösen akkor, amikor van egy bíboros, aki egy orgián elnököl, és rendőrségi nyilvántartásba vették, mert többször is megtette ezt, [aki] most szóvivője lesz egy hamis ökumenikus összefogásnak vagy párbeszédnek a szabadkőművesekkel, akiket ismer. Nem is ismerhetné ezeket az embereket.

Mikor fogjuk azt mondani, hogy ‘Basta! Elég volt! Ez már elég!’? Mikor fogjuk ezt megtenni?

LSN: A homoszexualitás, a házasságtörés és a paráznaság démonai mozgatják azt a törekvést, hogy megáldják és legitimálják ezeket a bűnöket az egyházon belül? Hogyan lehet az Egyház és a házasság elleni ilyen támadással szemben fellépni? Milyen lelki fegyvereket kell használni?

KC: Kitűnő kérdés. Ez közvetlenül a Szűzanyához szól, a fatimai jelenéshez, amikor a Szűzanya azt mondta, hogy az utolsó támadás a házasságot fogja érni. Ez abszolút a házasság elleni támadás.

Meg kell értenünk, hogy a házasság szentségében a matrimonia a matris szóból származik, ami az anyaság hivatalát jelenti.

Ez a támadás közvetlenül a Boldogságos Anya és Krisztus, a világmindenség Királyának anyasága ellen irányul. Ez a helyesen működő anyaság, a házasság, a házasságkötés ellen irányul.

Mindez gúnyolódássá válik. Milyen érdekes, hogy a homoszexuális férfiak gúnyt űznek a nőiességből. Nem látunk leszbikus nőket gúnyolódni a férfiasságon. A homoszexuális férfiak az anyákat gúnyolják. Kigúnyolják az anyaságot. Kigúnyolják a nőiességet. És ez a támadás középpontjában áll. Az első támadás középpontjában a nő, Éva állt. Most ezt látjuk újra lejátszódni.

Melyek a fegyverek? A fegyverek célja, hogy visszatérjünk egy olyan időbe, ami még nem volt tökéletes, de sokkal több volt tisztaság, mint most; hogy nyíltan kiállunk egy csoportként, mint laikus hívők, és azt mondjuk, hogy nem hagyjuk magunkat ebbe az üvöltő pusztaságba vezetni, ebbe az erénytől, igazságtól és jóságtól mentes üvöltő pusztaságba, a modernizmus, a relativizmus és a kétértelműség üvöltő pusztaságába, ebbe az üvöltő pusztaságba, ahol bárkit szentnek lehet nevezni, de senki sem szent.

Ez a hamis ökumenizmus, amely azt mondja, hogy a szabadkőművesség most már besétálhat abba az Egyházba, amely ellen állandóan harcolt, ahol minden a fejére állt, a jó az, hogy a rossz az igaz, amely Luther Mártont ünnepli, az Egyház egyik legnagyobb ellenségét, és egy olyan személyt, akinek neve és tettei minden más egyénnél nagyobb kárt okoztak a hit letéteményesének integritásában.

Meg kell állnunk, és azt kell mondanunk, hogy vissza kell térnünk a helyes gondolkodáshoz és a helyes rendhez.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. március 26.