Olvasnivaló

Viharos mennyország Burke bíborosnak

Raymond Burke bíboros egy úgynevezett Ratzinger szindrómában szenved. Emlékszel Isten rottweilerére? A katolikus egyház veszedelme? Az inkvizítor? Torquemada! Nem volt vége a Ratzinger fejére szórt rágalmaknak. Ez addig tartott, amíg csak bíboros volt. De amint XVI. Benedek pápa lett, történt valami. Az emberek rájöttek, milyen kedves, pasztorális ember volt Ratzinger.

Bárki, aki találkozik Burke bíborossal, rájön, hogy ugyanezt a bánásmódot kapja. A baloldali karikatúra hideg, kegyetlen fanatikusa valójában egy édes, halk szavú ember, egy igazi atya. Még most is, néhányan nevetni fognak ezen az elképzelésen. Nem számít. Akik ismerik, ismerik.

5 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Bíboros az Egyház szívében

Szinte kötelező olvasmányt adott ki a Szent Gellért Kiadó – a magyar kiadás éve sajnos ismeretlen. Guillaume d’Alancon beszélgetése Raymond Leo Burke bíborossal vigaszt nyújt a katolikusoknak. Burke bíboros követendő irányvonalat ad azokhoz az égető kérdésekhez és kihívásokhoz, amelyekkel a családnak szembe kell néznie, ha Krisztus igazságában akarnak élni. Ez a könyv helyére teszi a dolgokat és történelmi hátteret is ad a zsinat előtti és után dolgok összehasonlításával, hogy felnőttként és hitben megerősödve tudjunk kijönni a nehéz helyzetekből.

7 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szinodális folyamat, mind Pandora szelencéje

2023. október 4-én Rómában összeült a szinódus a szinodalitásról, melynek mottója:  „A Szinodális Egyházért: Közösség – Részvétel – Küldetés”.

Ez volna a püspöki szinódus intézményének tizenhatodik rendes közgyűlése, de valójában merőben eltér minden eddigitől. A szinódust előkészítő folyamatok, a résztvevők sajátosan válogatott, laikusokat is magában foglaló névsora, a bemutatott dokumentumok, a megfogalmazott alapelvek a hit és a tanítás átlépésének a szándékát sejtetik.

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Öt bíboros dubiája

Az Anyaszentegyház bíborosai újfent Franciscus elé terjesztették kérdéseiket, ezúttal Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah és Joseph Zen Ze-Kiun, S.D.B. bíborosok fordultak dubiával Franciscushoz, amelyekre részleges, nem kielégítő választ kaptak, az egyértelműsítést célzó újabb kérdéseikre pedig nem kaptak választ. Ezért kérdéseiket a mai napon nyilvánosságra hozták.

Közlemény a Krisztus-hívőknek a Ferenc pápának benyújtott Dubiáról (212. kán. 3. §)

8 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Populista retorika az Egyházban

Raymond Leo Burke bíboros gondolatai az Egyház válságának egyik megnyilvánulásáról. (Részlet a Fegyelem és tanítás: Jog az Igazság és szeretet szolgálatában című előadásából)

Ma szomorúan látjuk, hogy visszatérünk a zsinat utáni zűrzavaros időszakhoz. Az elmúlt néhány évben a jog, sőt maga a tanítás is többször kérdésessé vált, mintha azok a hívek hatékony lelkipásztori gondozásának akadályai volnának. A zűrzavar jelentős részben az Egyházzal és egyházi fegyelemmel kapcsolatos populista retorikával függ össze. (…)

5 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Katolikus szemmel az Alfa programról (2)

Az ökumené sok esetben nem hoz megfelelő gyümölcsöt. Megfigyeltem, hogy a legtöbb esetben a katolikus hit az, ami sérül – alapelvek feladásával, (vagy legalább ki nem mondásával) veszik rá a részvételre a többi egyház képviselői a katolikus papokat, híveket.

Bourke bíboros álláspontja valószínűleg hullámokat fog verni a magyar evangelizáció vizein. Álláspontja jogos és érthető: nem hívők kaphatnak jó betekintést a keresztény élet alapjaiba, de semmi sem garantálja, hogy belőlük katolikusok váljanak. Másképp fogalmazva: az Alfa kurzus nem az ördögtől való, de használata kifejezetten katolikus célokra nem terem egyértelműen jó gyümölcsöt. A szerk. 

Az Alfa program során a katolikus hívő protestánssá válhat

Az Alfa program során, melyet ma 70 országban több ezer katolikus egyházközségében használnak az evangelizáció eszközeként, a gyenge hitű katolikusok protestánssá válhatnak.

4 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A katolikus férfiak válságáról és annak orvoslásáról

Interjú Raymond Leo Burke bíborossal – (The New Emangelization) Fordította: Kovács Ervin Gellért O.Praem.

Matthew James Christoff, a New Emangelization projekt szervezője:  Eminenciás uram, nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk és beszélgethetünk Önnel. Ma az Egyesült Államokbeli katolikus férfiak állapotáról szeretnénk beszélgetni és arról, hogyan tudunk még több férfit bevonni az új evangelizációba. Kezdetnek, hogyan írná le Eminenciád a férfiak állapotát a mai katolikus egyházban?

13 Minute