Ördögűzők tanácsai: hogyan erősítsd a lelki immunrendszeredet

„A hit nélküli élet … már termékeny talaja az ördög rendkívüli cselekedetének.”

Árthat neked egy átok, amit rád zúdítottak? A válasz attól függhet, hogy a kegyelem állapotában vagy-e, Theophilus atya szerint (nem ez az igazi neve). Ő egy ördögűző Mountain Westben, a National Register portálon beszélt a lelki védelem fontosságáról. Szerinte kegyelem nélkül az ember többnyire védtelen bármilyen varázsigével szemben.

Megosztott egy történetet egy emberről, aki a fortunától szenved. A fortuna a vudu boszorkányságban egyfajta varázslat, amikor valakit eláraszt a jó szerencse.

„Egy nő, amikor belehabarodik egy férfibe, kérheti rá a szerelem átkot, hogy [a férfi] szerelembe essen vele,” magyarázta Theophilus atya. A férfi, aki Theophilus atyához jött segítségért, hirtelen megszállottságtól szenvedett egy nő által a munkahelyén. „A nő megkapta az elátkozott dolgot, csinált belőle egy tortát, elhozta neki a születésnapjára, ő megette, és hirtelen megszállottja lett a házasságtörés gondolatának a nővel. A férfi soha nem találta vonzónak a munkatársát, és még csak észre sem vette azelőtt. A születésnapján kezdődött minden, miután hozott neki egy kis tortát. Szerette a feleségét, de hirtelen megszállottja lett annak a nőnek.”

Theophilus atya azzal segített az embernek, hogy együtt dolgozott vele az erős imaéletet kialakításáért, hogy visszatérjen az egyházba és a szentségekhez, hogy kihasználja Isten kegyelmét.

„A kegyelem állapotában lelki immunitásunk van” – mondta. Olyan szentségeket is ajánlott, mint a szenteltvíz és a megszentelt tárgyak, melyek a kegyelem felé mozdítanak minket. „Sok átok azért pattan le rólunk, mert a katolikus immunrendszerünk erős,” mondta Theophilus atya. „Ez az ember nem volt erős; nem volt semmije, hogy ellenőrizze az átkot az ajtóban.” Theophilus atya azt mondta, hogy ha az Istenre összpontosító élettel biztosak lehetünk az Ő védelmében.

Ki van veszélyben?

Bárki, aki nincs kegyelmi állapotban, veszélyben van. Drámai példaként hozott egy átkot  egy nőre (Gary, Indiana), ami nemzetközi figyelmet kapott néhány évvel ezelőtt. Bizarr természetfeletti események sújtották a családját – ezek egy részét tanúsították és dokumentálták az emberek az orvosi és bűnüldözési közösségben. Azután kezdődött minden, amikor az ex-barátja megátkozta.

Veszélyes kombináció a kultúra eltávolodása a hittől és az egyháztól, párhuzamosan az okkultizmusba való beavatással, ami lelki sebezhetőséget teremt azok számára, akik nem állnak kapcsolatban Istennel. Pogányok, a vezető egy wicca csoport, túlerőben a presbiteriánusokkal szemben, és celeb résztvevők fűtötték őket. Például Tom Brady [híres amerikaifutball-játékos. A szerk.] nyilvánosságra hozta tavaly, hogy a felesége boszorkányságot folytat az ő nevében.

Bár a Wicca egyes ágai azt állítják, hogy nem szórnak káros átkokat, a „káros” relatív szó. Gondolj arra, hogy a boszorkányokat szerte az országban arra kérték, hogy rontást mondjanak Trump elnökre 2017-ben, és egy másik felhívás volt 2018-ban, hogy átokkal sújtsák Brett Kavanaugh legfelsőbb bírót. Mindkét esetben, a válasz egy hatalmas ima volt, hogy ellensúlyozzák azt a gonoszt, amit a boszorkányok jónak tartottak. Ez nem jelenti azt, hogy okkult résztvevők irányíthatják a világot a varázslatokkal, de rámutat arra, hogy a természetfeletti spirituális hadviselés létezik.

Nem hinni Istenben, vagy hinni az ördögben veszélyt jelent Gabriel Amorth atya, a 2016-ban elhunyt egykori vatikáni ördögűző szerint. Könyvében (Az ördög fél tőlem) figyelmeztetett:

Van egyfajta tagadása Istennek, amitől tartani kell. A ma embere képes volt olyan kultúrát kikényszeríteni, melyben az ész és a tudomány mindent elmagyaráz. És az eredmény matematikai: aki vádolja Istent, átadja magát az ördögnek és minden művének. Az Úr világosan szólt: vagy Krisztussal vagy, vagy a sátánnal. Nincs alternatíva vagy féligazság. Ma sokan vannak, mint még soha, akik vagy hisznek a Sátánban, vagy azt hiszik, hogy nem létezik. Így [a sátán] képes teljesen szabadon működni, ezer módon megkísérteni és megkínozni az embereket anélkül, hogy azok azt gondolnák, hogy ezek a gonoszságok tőle származnak.

ÓvIntézkedések

“„A hit nélküli élet — melyből hiányzik vagy hiányos a Jézussal való közösség — már termékeny talaja az ördög rendkívüli cselekedetének”, magyarázta Paolo Carlin atya, a világ egyik vezető ördögűzője könyvében (Egy ördögűző elmagyarázza, Hogyan kell gyógyítani a megszállottakat.) „Továbbá a nyilvánvalóan hit szerinti élet és az ezoterikus okkult gyakorlatok [pl. horoszkóp, jövendőmondás] egyensúlya és filozófiák továbbra is nyitva hagyják az embert az ellenség számára, lehetővé téve, hogy belépjen az életébe és befolyásolja azt.”

Carlin atya szerint „meg kell találnunk az egyensúlyt aközött, hogy minden rosszat a sátánnak tulajdonítsunk, mindenhol lássuk őt, vagy teljesen tagadjuk létezését.” Íme néhány ajánlása a szellemi védelem páncéljához:

  • Kerüld a bűnt és gyónd meg. A bűn abból áll, hogy elutasítják Istent és az Ő királyságát a szabad választás által (KEK 391), melyre a sátán csalárd csábítása ösztönöz: „olyanok lesztek, mint az istenek” (Ter 3,5).
  • Olvasd a Szentírást. „Isten igéjének hallgatása és megélése minden nap a konkrét döntésekben a védelmünkre válik a gonosz csapdái ellen.”
  • Ima. “Az ima fontos, de másodlagos ahhoz képest, hogy akaratunkat Isten akaratához igazítsuk. Az Atya Isten örök szövetséget hozott létre az emberrel, a hit kapcsolatával, amely Krisztusnak a kereszten hozott áldozatán alapul. Ezt a szövetséget a mi válaszunk tartja fenn, amely maga az ima.”
  • Szentségek. Egy szentség a kegyelem teljességében működik, megszerezve számunkra az Istennel való közösséget a Szentlélek igazságában és erejében, aki jelen van bennünk a keresztségünkből… Az Eucharisztia vétele Jézus befogadása az ember életébe… Mi, ördögűzők megerősítjük, hogy a gyónás szentségét különösen féli és gyűlöli a démon, mert annyi lelket rabol el tőle. … Ez a viselkedés lehetővé teszi számunkra, hogy Krisztus irgalmas karjai fogadjanak bennünket, aki az Ő vérébe merít be minket, és megtisztít minket a bűn minden foltjától.
  • Tartozz egy egyházhoz. Mi vagyunk a Szentlélek által összegyűjtött és vezetett egyház, Aki mindenkiben mindent megtesz (1Kor 12,5).
  • Hallgass jó zenét. Fel tudja emelni lelkünket Istenhez.
  • Alázat. „A sátán nem fél annyira az ördögűzéstől, mint az alázatosságtól, amely ahhoz vezetett.”
  • Megbocsátás. „Szívből bízzatok Isten irgalmában, és könyörüljetek felebarátja iránt, aki feltétel nélkül megkegyelmez és szereti ellenségeit.”

Amorth atya elmagyarázta, hogy ahhoz, hogy valakit megszabadítsunk egy gonosz mágiától, megbocsátásra van szükség. „Az alapvető követelmény a szívből jövő megbocsátás annak, aki ezt a gonoszat tette” – jelentette ki. “Időnként rá kell jönnöm, hogy egy adott személy ördögűzésének nincs semmi hatása, és akkor kérdezem tőle: »Megbocsátottál annak, aki ezt a gonoszságot tette veled?« „Nem”, és akkor nem elég az ördögűzés. Legalább meg kell próbálnunk megbocsátani annak, aki rosszat tett velünk. A megbocsátás a Szentlélek cselekedete által is előfordul – vagyis Isten szeretete által, aki egyedül képes meggyógyítani a szíveket. Ezért hívni kell a Szentlelket.”

Amorth atya azt javasolta, hogy ajánljuk fel magunkat a Boldogságos Szűzanyának, és naponta újítsuk meg a felajánlást az imáinkban. Ő így imádkozna hozzá: „Rejts el köpenyedbe.” Sokszor a démonok azt mondták neki: „Nem tehetünk semmit veled, mert túl védett vagy.”

„A sátán hatalmát Krisztus szakította meg” – jelentette ki Amorth atya. „Mária szintén társult ehhez… Isten ezt a Teremtés első oldalain megerősíti, a sátán, a kígyó elleni figyelmeztetésében és elítélésében: »Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.«” (Ter 3,15).

Mindannyiunkat védhet egy egészséges lelki immunrendszer. „Általánosságban azt mondhatjuk, hogy mindenki a gonosz cselekedetek tárgya lehet” – magyarázta Amorth atya. „De az, akik imádkozik, aki közel áll Istenhez, és aki Isten kegyelmében él, az ő helyzete más; ő védett. Ez egyfajta bumeráng hatást hoz létre: sok varázsló fél a gonosz varázslatoktól, mert attól félnek, hogy visszaszállnak önmagukra.”

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2023. július 1.