Fénykereszt?

Az elmúlt években több úgynevezett fénykeresztet állítottak Magyarországon, nemrég Szentendrén is kezdeményezték egy ilyen felállítását. Ugyan ezeket alapvetően a jámborság jelének tartom, bizonyára a megszentelésüket végző püspökök is, ugyanakkor az eredete kapcsán van néhány olyan motívum, amely a népi vallásosságon túlmutatva a káros babonaság témakörébe tartozik. Vagy ami még problémásabb lehet, elvonhatja a figyelmet és a lelket a valós keresztény életről, a valódi imáról, a valódi istentiszteletről. Ezért érdemes elgondolkozni róla.

Az a típusú kereszt, amelyet a felállításáért dolgozó mozgalmak fénykeresztnek neveznek, eredetileg egy állítólagos látnok állítólagos látomásából származik. A történet szerint 1972 és 1978 között Jézus megjelent Madeleine Aumont-nak és üzeneteket diktált, köztük azt, hogy építsen egy 738 méter magas és 256 méter széles keresztet. Ez a kereszt természetesen (lásd lejjebb) nem épült meg, de a történet nem ért itt véget. 1996-ban ismét jelentkezett egy állítólagos látnok, a magát JNSR (Je Ne Suis Rien)-nek nevező Fernande Navarro, hogy Jézus megjelent neki, és azt mondta, hogy nem kell 738 méteres kereszt, elég 738 centiméteres, de legyen belőle sok. És a következő ígéretet tette hozzá: „Minden hely, ahol a 7,38 m magas kereszt fel van állítva és a Dozulé-ban általam adott imát imádkozzák, minden katasztrófától megmenekül… Minden kereszt mint egy őrtorony őrködik felettetek. Mert az a város, amelyben e keresztemet felállítják, az ÉN oltalmam alatt áll. Imádkozzátok minden keresztem előtt naponta a dozulé-i imát abban a biztos tudatban, hogy ÉN Ott vagyok… Ha az imát szívvel mondjátok, akkor sok kegyelmet kaptok minden ilyen kereszt előtt… Imádkozzatok együtt… Minden imát megáldok, melyet hittel imádkoztok e kereszt lábánál… Minden ima növeli a kereszt hatóerejét.” (Kiemelés tőlem: mint valami mágikus tárgy egy szerepjátékból…)

Ez a méretspecifikáció már kivitelezhető volt, így világszerte elindultak a keresztállítások. Érdemes viszont kicsit átgondolni az keresztállítást indító üzenetek tartalmát és áttekinteni az egyházi reakciókat.

  1. 738 méteres keresztet rendel Jézus, 256 m széles vízszintes szárakkal? Aligha van olyan anyag a Földön, amivel ez megvalósítható. A riói Krisztus-szobor 30 méteres, ebben a nagyságrendben a Burdzs Kalifa van 828 méterrel, az Eiffel torony elbújhatna a maga 300 méterével. Tehát az üzenetnek ez a tartalma már kizárja, hogy valódi kinyilatkoztatás legyen.
  2. Ebből (is) következik, hogy a 738 centiméter is hamis.
  3. A 7,38 méteres keresztet kezdeményező látnok egy új dogma kihirdetését is követeli a látomások nyomán, ami Mária isteni származását állítja.
  4. A keresztet állítók azt is terjesztik, hogy Szent II. János Pál pápa apostoli áldását adta 2000. november 15-én mindazokra, akik ezt a keresztet felállítják. Ez valószínűleg szimpla hazugság, de ezt nem tudom biztosan állítani, csak azt, hogy ennek semmilyen nyoma nem található a Vatikán weboldalain.
  5. Ezeket a kinyilatkoztatásokat az Egyház soha nem ismerte el valósként. Sőt:
  6. Az eredeti dozuléi keresztnél az 1985-ös illetékes ordináriusi döntés szerint tilos bármiféle szent cselekmény végzése, illetve a helyi ordinárius megtiltotta kereszt építését. (Ezeken a tiltásokon a békesség kedvéért később enyhítettek.)
  7. A Fernanda Navarro (JNSR) által közzétett állítólagos kinyilatkoztatások több helyen az egyház tanításával ellentétes dolgokat állítanak, ezért az egyház által deklaráltan a hamis kinyilatkoztatások körébe tartoznak.
  8. A JNSR és követői által alapított „amis de la croix glorieuse” mozgalom, amely ezeknek a kereszteknek az állítását propagálja, a hamis, eretnek tanítások terjesztésével együtt, szektának minősül. Ezekről részletesebben itt lehet olvasni: http://www.amen-etm.org/FichadaJNSR.htm
  9. Az osztrák püspöki kar 2004-ben összefoglalta a jelenséget és felhívta a figyelmet az eredete körüli problémákra, és elhatárolódott ezektől a projektektől.

Ugyan sokszor jó dolognak tartom kereszt állítását, a fénykereszt nem csak esztétikai szempontból, hanem eredete miatt is súlyosan problémás.

Forrás

Létrehozva 2023. augusztus 26.