Családvédelem

A közös tévhitek eloszlatása az apákról

Én egy „tévedés” voltam. Nem tervezett… nem szándékos… valójában nem kellett volna megszületnem. A fogantatásom egy esküvőhöz vezetett – várandós menyasszonnyal. És néhány bizonytalan év után, amikor anya és apa nem igazán tudta, hogy sikerül-e, a dolgok végül rendeződtek mindkettejük számákra. Apa visszaköltözött. Összeszedték magukat. Nekem pedig mindkét szülőm együtt segített az életben.

Azóta apám a legfontosabb férfi az életemben, és a későbbi öt testvérem életében is. (Igen… nagy család. Én, ikertestvéreim, majd egy bátyám, plusz még egy ikertestvérpár.) Tudjuk, milyen szerencsések vagyunk, hogy olyan apukánk volt, aki gondoskodott rólunk, megvédett minket, és játszott velünk.

16 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az apa nélkülözhetetlen szerepe

A válások aránya az égboltra tör, a házasságtörések száma megfékezhetetlen: nem házas élettársi kapcsolatok, apa vagy anya által elhagyott gyermekek, „azonos neműek szövetsége”, akik gyermekeket adoptálnak és ezt a „modern családnak” nevezik, az otthont letámadó pornográfia, ami erős megkötözöttséghez és teljes elidegenedéshez vezet a család többi tagjától – madártávlatból nézve ilyen a családok állapotának mai helyzete.

Mindazonáltal Jézus Krisztus követői felemelik a transzparenst a REMÉNY felirattal. A remény egyike azon három teológiai erénynek, melyek a keresztség pillanatában bejutnak a lélekbe: a hit, a remény és a szeretet.

9 Minute
Tanúságtétel

Egy palesztin katolikus tanúságtétele

Rony Tabash a harmadik generáció abban a családban, akik egy kegytárgyboltot működtetnek Bethlehemben, a Születés Bazilikája melletti kis utca elején. Tanúságtétele magyar zarándokok előtt hangzott el 2023 március 15-én.

1 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A családok papjainak

Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője.” (Ef 5,22-23).

Hogy mit jelent a családfői szerep, arról sokaknak sokféle elképzelése van, de nagyon ritkán esik szó a férjek és apák spirituális szerepéről. Pedig nem haszontalan erről elmélkedni. Ehhez kiváló anyag Chad Ripperger rövid tanulmánya, amelynek egy részét ajánlom az alábbiakban a családi pontifexek szíves figyelmébe.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Vihar közeleg, amikor Benedek meghal

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez az írás egy nappal korábban [2022. december 30.] jelent meg, mint őszentsége, XVI. Benedek pápa visszaadta volna lelkét Teremtőjének. Ennek a fényében kell olvasni, és értékelni. Ráadásul:

Megbízható forrás (Dr. Peter Kwasniewski) szerint már Ferenc pápa asztalán van, csak alá kell írnia azt a Motu Propio-t, mely gyakorlatilag be(meg)tiltja a hagyományos, kétezer éves trienti, vagy (más néven) tridenti szentmise bemutatását. Ez azért lényeges, és azért mutat túl egyetlen dolgon – esetünkben a liturgia milyenségén -, mert a szentmise liturgiáját nem lehet elválasztani a doktrinától (a tanítástól). Ugyanis, ha az egyiket betiltom, akkor másik is tiltólistára kerül. A Szentmise lényege (mind az örök forma (Vetus Ordo Missae): trienti, mind az új módi (Novus Ordo Missae estében) a hozzákapcsolódó tanítással szerves egységet képez. A szentmise (liturgia) a tanítás lényegét jeleníti meg az emberek számára.

6 Minute
Családvédelem

Az apaság eltörlése

Ha nincs apa, legyen az isteni vagy emberi, akkor nincs teremtés

Az uralkodó vélekedés szerint az abortusz a nők ügye. Hiszen ő az, aki megfogan, majd eldönti, hogy kihordja-e a várandósságát vagy abortuszra adja a fejét.

A Roe kontra Wade ítélet megsemmisítésére adott heves reakció szinte kizárólag a nők részéről érkezik. A „mi testünk, a mi méhünk és a mi döntésünk”, a jól hangzó mantra szerint.

6 Minute
Olvasnivaló

Az Oltáriszentség előtt térdelő és imádkozó férfi a legerősebb ember a világon

Különbség van a szerződésen és a szövetségen alapuló kapcsolat között

Dr. Dabóczi Kálmán jogásszal, közgazdásszal, vállalatvezetővel, a Budapesti Közlekedési Központ volt vezérigazgatójával beszélgettünk Körkérdés című új rovatunkban, amelyben ugyanazt a 15 kérdést tesszük fel interjúalanyainknak, hogy lássuk és össze is tudjuk hasonlítani, miről mit gondolnak.

5 Minute
Családvédelem

Csendes Apaforradalom

Kedves ​apa, esetleg hiányzik Önnek újszülött gyermekének az illata, gyakran gondol arra, hogy legszívesebben megölelné és agyonpuszilgatná? Nehezére esik otthon hagyni a kis családját? Akkor Önben a férfilét egyik legizgalmasabb és legférfiasabb változása zajlik: éppen apává válik.” – olvassuk a könyvben.

Kopp Mária, kora szemléletét messze meghaladva pedig így írt az apák helyzetéről: „A férfi szerepének erősítése a családban azért is kulcsfontosságú, mert napjainkban jószerivel apák nélküli világban élünk, így egy fiúnak nemigen van lehetősége mintát látni maga előtt. Ez azért is tragédia, mert ennek hiányában beindul az ördögi kör és maga sem lesz képes a végleges elköteleződésre, az életre szóló kapcsolatra.”

2 Minute
Családvédelem

Apák és fiúk

A Szent József plébánia tagja vagyok egy New York külvárosi közösségben. Van egy szép templomunk több ezer hívővel, ezért van hat állandó papunk, egy diakónusunk és hét vasárnapi misénk.

Az oltár mögött áll egy Szent József-szobor. A csecsemő Jézust tartja – ezen szobron a Megváltó körülbelül hat-tíz hónapos. Az apszis tele van angyalokkal, mert ahogy a lelkipásztorunk mondta: „Szeretem az angyalokat.”

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Apák, szerezzetek örömet

A „jó királynak lenni” gyakori refrén volt nálunk otthon, és mindig rám vonatkozott. 5 éves fiú voltam, aki, ahogy a szüleim viccelődtek, királyi elbánásban részesült. Anyám és apám főzött és takarított rám, és gondoskodott arról, hogy korán lefeküdjek. Képes voltam beágyazni és felöltözni, de sok segítségre volt szükségem. Sok palacsintára és fagyira is szükségem volt. Lényegében jó volt királynak lenni.

Az apává válás paradoxona azonban az, hogy nem a ház feje viseli a koronát. A jogar helyett spatulát kapsz; a királyi jelvények helyett babakaki-foltokat. De még így is mindig óriási befolyásod van. Ha fejleszted magadat, az segít, hogy tartós és pozitív hatásod legyen.

10 Minute