Missziós Miseszövetség

Örökmise a verbitáknál

Vannak a világban olyan helyek, mint pl. Loreto vagy San Giovanni Rotondo, ahol mondanak örökmisét. Lehet családokért és személyekért külön is mondatni. Volt a magyar csoport például Loretoban, és összedobták a pénzt, és befizettek egy ilyen misét a magyar nemzetért. De interneten és bankon keresztül is el lehet intézni.

Magyarországon a verbitáknál van erre lehetőség, igaz, egyszerre csak egy személyért, viszont egy nap nem 1 misét mondanak, hanem 7-et, és teszik ezt minden nap, a világ végéig. A www.verbita.hu oldalon a „Miseszövetség” link alatt nagyon sok információt megtalálsz.

A Miseszövetség tagjaiért, azok különös szándékaira és szükségeire napi hét (évi 2555) szentmisét mutatnak be a verbita rend papjai. A tagok a miseszövetségi szentmisék kegyelmeiben haláluk után is részesülnek, amikor már mindenki megfeledkezett róluk.

Nemrég felhúztam magam azon, ahogy egy szerettem nem boldogul, családi terheltség miatt, és még dobálja az élet is. Aztán hirtelen felindulásból autóba vágtam magam, elmentem és befizettem az Erste Bankban érte egy örökmisét. Hamarosan kaptam is a Verbitáktól egy visszajelző levelet, ebben volt egy tanúsítvány az illető miseszövetségi tagságáról, és még néhány tájékoztató.

Azt tudjuk, hogy a szentmisének felfoghatatlan értéke van, hatalmas kegyelmek áradnak arra, akiért felajánlják. Én személy szerint azt tapasztaltam ennek a hozzátartozómnak kapcsán, ahogy regisztrálták őt, két hét után látványos megnyilvánulása is lett annak, ahogy a kegyelem működik az életében. Sok kegyelmet kap, hogy felül tudjon emelkedni a nehézségein.

Azért írom le mindezt, mert sokan nem tudnak erről a lehetőségről. Szeretnék majd folyamatosan misét mondatni a többi szerettemért is.

Azt gondolom, hogy a papjainknak már mi, hívek vagyunk a családja, és ma mise után javasoltam az asszonyoknak is a templomban, és úgy döntöttünk, hogy most első körben saját atyánkért fogunk gyűjteni, aztán az összes eddigi plébánosunkért, helyettesítőért…. Aztán ami szomorú dolog, de szerintem fontos lenne…. a hivatásuktól elhidegült papokra is kellene gondolni, hogy találjanak vissza az Egyház kebelére, vagy hát legyen meg Isten akarata az életükben, Ő ezt jobban tudja. Vagy akik nagy támadásoknak vannak kitéve. Ha már mást nem tudunk tenni, mint felvenni a harcot a lelkiek terén, akkor legalább ennyit próbáljunk.

Leírtam ezeket, mert szerintem másoknak is lehetne erről beszélni. Nem (csak) a Verbitáknak akarok reklámot csinálni. Ha már ekkora lehetőség van a kezünkben, akkor élni kellene vele. 

Tíz nagy lelki előny:

1. A Miseszövetség tagjaiért, azok különös szándékaira és szükségeiért napi hét (évi 2555!) Szentmisét mutatnak be a verbita missziós atyák a világ különböző pontjain. A Szentmiseáldozat végtelen értékében mindenki ugyanúgy és a maga teljességében részesül. Isten áldása együtt száll le az egész közösségre, a Missziós Miseszövetség minden tagjára.
2. A tagok a miseszövetségi Szentmisék kegyelmeiben haláluk után is részesülnek, amikor talán már mindenki megfeledkezik róluk.
3. Aki a Miseszövetségbe felvéteti elhunyt hozzátartozóit, ápolja velük a lelki kapcsolatot.
4. A tagok megtanulják értékelni a Szentmisét, és ennek folytán másokat is erre ösztönöznek.
5. Élő szeretteinket tudtuk nélkül is beírathatjuk, hogy a Szentmise révén külön kegyelemben részesülhessenek.
6. Akinek élete elemévé válik a Szentmise, az örömmel segíti, hogy mások is felfedezzék annak végtelen értékeit.
7. A tagok anyagilag is támogatják a világmissziót, mivel tagsági díjukkal segítik annak munkáját: hozzájárulnak a hithirdetés, Krisztus Örömhíre terjesztésének költségeihez.
8. Minden egyes tag aktív, lelki munkatársa az Isteni Ige Társaságának, melynek több mint 6000 fogadalmas tagja fáradozik az Evangélium terjesztésén.
9. A napi Szentmisék kegyelmeiben való részesedés erőt ad a mindennapi élet küzdelmeinek megvívásához. Érezzük, hogy Isten velünk van, amikor ránk nehezednek az élet terhei.
10. A pápák külön áldásukban részesítik a Miseszövetség tagjait és terjesztőit.

Létrehozva 2022. június 9.