Harmadrendi szerzetes?

Ennek a kifejezésnek a végén azért van kérdőjel, mert ebben két különálló fogalom keveredik.

Szerzetesek azok, akik elköteleződnek egy megszentelt élet intézményében és hármas fogadalmukat az ún. professiot leteszik a szegénységre, tisztaságra és engedelmességre. Ezáltal életüket egészen Istennek szentelik. A különböző szerzetesrendek létrehozhatnak harmadrendeket, amelyekben a szerzeteseket kivéve mindenki elköteleződhet, akik a keresztény tökéletességre a rend karizmájának megfelelően törekednek. A harmadrendi fogadalom nem minősül professionak, tehát ez az életút nem megszenteltnek minősül, ezzel az elkötelezettséggel családosként is élhet az ember.

Azok, akik úgy érzik, hogy valamilyen oknál fogva hozzájuk a harmadrendi elkötelezettség áll legközelebb, de Isten Országáért szűzi életet is vállalnának, csak nincs olyan megszentelt élet intézménye, amelyben ezt megélhetnék, elképzelhető egy olyan megoldás is, hogy tisztasági magánfogadalmat tesznek, emellett bekapcsolódnak a közösség imaéletébe harmadrendi tagként. Ajánlható ez olyan magánfogadalommal már elköteleződötteknek is, akiknek úgy érzik szükségük van egy közösségre, de egyik ismerős megszentelt élet intézménye sem alkalmas számukra.

Szeretném megemlíteni továbbá az obláció lehetőségét. Ez szintén hasonló a harmadrendi elkötelezettséghez, mert a közösség karizmája szerint a világban élve törekszik a tag az életszentségre, de van olyan fajtája, a reguláris obláció, amely megszentelt útnak minősül. Oblátus, illetve obláta lehet házas is, de reguláris obláta egy olyan speciális út, amely során a fogadalmakkal kizárja a családalapítás lehetőségét.

Azok a fogadalmak, amelyek harmadrendiként, vagy (nem reguláris) oblációban tesznek le, nem jelentenek konszekrációt, Isten Országáért szűzi életet nem vállal itt az elköteleződött személy, ezért ezek nem minősülnek megszentelt életútnak. Ezért a címben szereplő kifejezés nem értelmezhető, harmadrendi szerzetes nem létezik.

Világban élő megszentelt utak tehát lehetnek a harmadrendi elköteleződés tisztasági magánfogadalommal, reguláris obláció, világi intézmények, magánfogadalom, szüzek rendje, konszekrált remeteség.

Világban élő nem megszenteltnek de életszentségre, a keresztény tökéletességre való törekvés útjaként tekinthető a harmadrendi elköteleződés és a nem reguláris obláció, az állandó diakonátus.

Nem mindenki kap meghívást a monasztikus életre, ahol egy megszentelt élet intézményében klauzúrában él valaki, de ettől függetlenül lehet meghívása a megszentelt életre.

Nem mindenki kap meghívást a megszentelt életre, de nem szabad elszomorodnia, mert ettől függetlenül az életszentségre mindenki kap meghívást és ennek minden életállapotban (egyedülállóként és családosként is) gyakorolható lehetőségei vannak.

Forrás: Concedo

Létrehozva 2023. január 18.