Tanúságtétel

„Soha nem voltam még ilyen boldog”

2018. január 13-án kora reggel, három év rákos szenvedés után Pedro Ballester átadta lelkét Istennek. Szülei, greygarth-i Opus Dei testvérei és néhány más helyi lakos vette körül, miközben mellette imádkozták a Salve Reginát.

Pedro temetésére a manchesteri Szent Név templomban került sor, több mint ötszázan vettek részt, köztük mintegy 40 koncelebráló pap.

2 Minute
Evangelizáció

Szent ötletek

A szent ötletekkel növelni lehet képességünket az életszentségre, hogy átgondolt szándékokkal éljünk egy mélyebb hitet. Íme két pap, akik megosztották szent szokásaikat.

Fr. Donald Calloway, M.I.C., a Szeplőtelen Fogantatás Kongregáció papja, hivatásgondozó és a Máriás Tanulmányi Ház házfőnöke (Steubenville, Ohio).

Minden karácsonyi üdvözlőlapomra azt írom: „Máriás karácsonyt!”

3 Minute
Olvasnivaló

Harmadrendi szerzetes?

Ennek a kifejezésnek a végén azért van kérdőjel, mert ebben két különálló fogalom keveredik.

Szerzetesek azok, akik elköteleződnek egy megszentelt élet intézményében és hármas fogadalmukat az ún. professiot leteszik a szegénységre, tisztaságra és engedelmességre. Ezáltal életüket egészen Istennek szentelik. A különböző szerzetesrendek létrehozhatnak harmadrendeket, amelyekben a szerzeteseket kivéve mindenki elköteleződhet, akik a keresztény tökéletességre a rend karizmájának megfelelően törekednek. A harmadrendi fogadalom nem minősül professionak, tehát ez az életút nem megszenteltnek minősül, ezzel az elkötelezettséggel családosként is élhet az ember.
3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Szent József kiemelkedő szentsége

 

Részlet Reginald GARRIGOU-LAGRANGE, O.P Megváltónk Édesanyja c. könyvéből

Szent József predestinációja és kiemelkedő szentsége ” Aki kisebb mindnyájatok között, az a nagyobb ” – Lukács ix, 48 Nem lehet könyvet írni a Szűzanyáról anélkül, hogy ne térnénk ki Szent József predestinációjára, kiemelkedő tökéletességére, különleges küldetésének jellegére, erényeire és a lelkek megszentelésében betöltött szerepére.   Az ő elsőbbsége a többi szenttel szemben Az a vélemény, hogy Szent József a Szűzanya után a legnagyobb szent, napról napra elterjedtebbé válik az Egyházban. Nem habozunk úgy tekinteni a szerény ácsra, mint aki kegyelemben és örök dicsőségben magasabb rendű, mint a pátriárkák és a legnagyobb próféták – mint Keresztelő Szent János, az apostolok, a vértanúk és az Egyház nagy orvosai. Aki alázatosságának mélységében a legkisebb, az az erények egymáshoz való kapcsolódása miatt szeretetének magasságában a legnagyobb:  “Aki mindnyájatok között a legkisebb, az a legnagyobb”.  

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A kegyelem és a karizmatikus ajándékok

 

A nem katolikus, főleg az ún. szabad egyházaknál igen elterjedt az a nézet, hogy kétféle egyház van:

  • Az (emberek által) intézményesített egyház. Mondhatnánk, hogy apostolok által intézményesített, de mivel a reformáció óta az apostoli szempont eltűnt, inkább pusztán emberi intézménynek tekintik az egyházat.
  • A karizmatikus egyház, amely a Lélek vagyis Isten egyháza.
  • 6 Minute