alt

Hamisnak bizonyultak a sümegi Newman Központ vezetői ellen felhozott vádak

Az összefoglalót a Newman Központ volt igazgatója bocsátotta rendelkezésünkre. A szerk.

A Newman Központ célja

Az universitas-eszmény talaján, a hit és az értelem szimbiózisában (fides et ratio), katolikus keresztény világnézet szerint, hitében és tudásában biztosan álló, tanúságtevő, jót s jól cselekvő, erényes életre neveljük a hallgatóinkat. Eszményünk az igazság iránti vágyakozás, és a megtalált igazság teljes elfogadása. Törekvésünkben azonosulunk Newman bíboros jelmondatával: „Cor ad cor loquitur” (Szív szól a szívhez).

A tevékenység az alapítástól a tönkretételig

A 2014. július 11-én (Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepén) bejegyzett, és az Oktatási Hivataltól 2016. január 20-án (Esztergomi Boldog Özséb ünnepén) nyilvántartásba vett, valamint működési engedélyt nyert Oktatási Központ főbb munkái:

 • Konferenciaszervezés, vendégprofesszorok meghívása és könyvkiadás. (Főbb szerzők: Joseph Ratzinger, Athanasius Schneider, Barsi Balázs, Robert Spaemann, Marguerite A. Peeters, Gabriele Kuby, Bod Péter Ákos.) Nyolc kötet jelent meg.
 • Foglalkoznak a globalizáció és a gender-ideológia keresztény kritikájával, hangsúlyozzák a tradíció szükségességét.
 • a Newman Központ székhelye Sümeg, a háromszáz éves ferences Mária-kegyhely, az egykori püspöki székhely, a magyarországi Newman-tisztelet középpontja. E helyet a Gondviselés ajándékaként ismerték fel és fogadták el.
 • Keresik az együttműködés lehetőségét az Egyház hivatalos szervezeteivel, nagyon jó kapcsolatot ápolnak a helybéli ferences közösséggel.
 • Nagy hangsúlyt fektetnek a helyi főpásztorral és a papsággal való jó kapcsolat építésére és fenntartására.
 • Létrehozták Sümegen a felsőoktatási képzési központot, előkészítették a felsőfokú képzés megindítását Sümeg városában.
 • Megalapították a 2016. február 1-től pályázható Boldog Özséb Ösztöndíjat.
 • A reformáció évfordulójához közeledve 2016 pünkösdjén meghirdették a Padányi Bíró Márton-emlékévet.

A gyorsan fejlődő művet megtörik

Az iskola a megalapítása pillanatától intenzív támadásoknak volt kitéve, melyben különböző politikai szereplők és a felsőoktatási programot kihasználni próbáló személyek lejárató szándékú sajtócikkek mögé bújva működtek közre az iskola ellehetetlenítésében. Az internetet elárasztották az iskolát nevetségessé tevő cikkek. „Diplomagyárként” emlegették a sümegi intézményt, holott az még meg sem kezdte első tanévét, tehát egyetlen diplomát sem adott ki. Másutt „álegyetemként” minősítették, holott az iskola állami működési engedéllyel rendelkezett.

A képzési programot megakadályozni szándékozók nem a Newman Központ tudományos munkáját illették szakmai kritikával, hanem bevált módszert követve mindig személyeket támadtak. A cikkek a nevetségessé tétel érdekében számos gúnyos és hazug elemet ismételgettek: lovagrendekről, ezoterikus szektáról, politikusok diplomáiról, cégtemetőről stb. Az alapítót, Dr. Kertész-Bakos Ferencet, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kutatóprofesszorát és intézetvezetőjét rendszeresen „áldoktorként” jellemezték és hamisítással vádolták meg. Az épülő iskola kinevezett igazgatóját, Fülep Dániel biológust, rk. teológust meggyanúsították azzal, hogy elsikkasztja az iskola vagyonát. Mindezek kapcsán az iskolakezdés végső megakadályozására 2016 nyarán egy liberális politológus, valamint egy országgyűlési képviselő büntető feljelentéseket tettek a rendőrségen. A rendőrségi feljelentésre indult nyomozásra való hivatkozással, a polgármesterrel karöltve sikerült bezáratniuk az iskolát.

Kiknek állt érdekében?

A támadások mögött a következő tényezők álltak:

 • A Newman Központ eszközéül szolgált a helyi politikai csatározásoknak.
 • Különböző személyek megkísérelték megszerezni az állami működési engedéllyel rendelkező intézményt.
 • A Newman Központ információi szerint a sajtótámadások mögött konkrétan beazonosítható egy országgyűlési képviselő és az őt erre felkérő püspökség.
 • Egy a római rítus mindkét formája iránt elkötelezett nemzetközi szervezet magyar vezetése kísérletet tett Athanasius Schneider püspök látogatásának megakadályozására, a sümegi papság bizalmának megrendítésére.

A vádak rágalomnak bizonyultak

A nyomozóhatóság az ügyeket egyesítette, majd (Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, Gazdaságvédelmi Osztály) 19000/81/2016. bü. számon a vizsgálatot lefolytatta.

Ennek eredményeként, 2017. október 5-én kelt határozatában a közel másfél évig tartó nyomozás megszüntetéséről rendelkezett:

„A nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a sikkasztás vétség és a Büntető Törvénykönyvben megfogalmazott más bűncselekmény elkövetése sem és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.”

A rágalmazás és a becsületsértés súlyos károkat okozott mind a megrágalmazottaknak, mind a John Henry Newman Oktatási Központ közösségének. Sokan voltak, akik mindvégig kiálltak a Newman Központ és vezetői mellett.

Aligha lehet nem jelet kiolvasni abból a tényből, hogy a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntető határozatot a Központ védőszentje, Boldog Newman bíboros emléknapján kézbesítették az érintetteknek.

A nyomozás megszüntetését eddig az alábbi helyeken ismertették:

https://mno.hu/belfold/hamisnak-bizonyultak-a-sumegi-newman-kozpont-vezetoi-ellen-felhozott-vadak-2421237

http://www.hirado.hu/2017/10/12/hamisak-voltak-a-vadak-igy-elindithatja-kozossegi-foiskolajat-a-john-henry-newman-oktatasi-kozpont/#

http://os.mti.hu/hirek/130701/a_karpat-medencei_jovoegyetemert_egyesulet_kozlemenye

Létrehozva 2017. október 14.