Az etikai döntéshozatal 5 P-je

A közelmúltban hallottam Lee Strobel író és szónok kiváló gondolatát – ahogy ő nevezte – „az etikai döntéshozatal 5 P-je”. Gondoltam, csuda jó Monday Manna téma!

Az első P a Célt (Purpose) jelképezi. Egy kihívást jelentő döntés meghozatalakor elengedhetetlen, hogy ismerd a célod. Ha a célod csupán az, hogy pénzt keress, általában rossz döntést hozol. Ugyanakkor, ha a célod összhangban van a bibliai alapelvekkel, döntésed egészen más eredményre fog vezetni.

Ahogy azt Pál apostol első levelében a Korinthusiaknak (10:31) írja: „Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” Minden, amit Jézus Krisztus követői tesznek, Isten dicsőítésének céljával történjen. Ha ez a motiváció áll etikai döntéseink mögött, egyszerűvé válnak bonyolultnak tűnő munkahelyi döntéseink.

A második P Strobel szerint az Imádságot (Prayer) jelképezi. Hangsúlyozza mennyire fontos, hogy imádkozzunk nehéz döntések előtt, bölcsességet és vezetést kérve. Strobel szerint erkölcsi meggyőződésért és bátorságért is imádkoznunk kell, hogy helyesen cselekedhessünk. Sokszor tudjuk, mi lenne a helyes döntés, de nincs bátorságunk véghezvinni.

Jakab levelében (1:5) írja: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” Legközelebb, amikor egy erkölcsi dilemma előtt állsz, kövesd Strobel tanácsát és imádkozz állhatatosan Isten bölcsességéért, és legyen hited. Megadja azt Neked.

Strobel listáján a harmadik P az Alapelveket (Principles) jelképezi. Arra buzdítja hallgatóságát, vizsgálják meg, hogy döntéseik megfelelnek-e a bibliai alapelveknek. Állítása szerint az etikai döntések 50%-a érzelmi alapú. Az olyan érzelmek, mint a félelem, kapzsiság vagy a harag, nagyon rossz döntésekhez vezetnek. Sokkal célravezetőbb, ha döntéseink előtt megállunk, és megvizsgáljuk, hogy elhatározásunk összhangban van-e a

Biblia tanításaival.

A 119. Zsoltár 9 írja: „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” Ha etikai dilemma előtt állsz, ne hagyd az érzelmeidet eluralkodni. Állj meg, imádkozz, és bízz Isten Igéjében.

Strobel negyedik P-je az Embereket (People) jelképezi. Ha nehéz döntés előtt állsz, ne hozd meg egyedül. Sok előnnyel jár, ha bölcs, bizalmat élvező embereket is bevonsz döntéseidbe, többek között jó tanácsot kapsz, átláthatóságra kényszerít, megerősíti a felelősségvállalást. Éveken keresztül irányítottam vezérigazgatók kis csoportját. függetlenül a témától igen sokszor előfordult, hogy valakinek volt egy jó meglátása, ami elősegítette a bölcs döntés meghozatalát. Példabeszédek 15:22 írja: „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.” A vezető néha magányos lehet, de ennek nem kell feltétlenül így lennie. Ha egy nehéz etikai döntés előtt állsz, engedd, hogy mások is részesei legyenek döntésednek.

Az utolsó P a Népszerű Út (Popular Opinion) jelképezi. Ennek az alapelvnek azonban Strobel más irányt szabott. Javaslata szerint nehéz döntések esetén gondoljuk át, mi lenne a népszerű út, ezt követően pedig álljunk készen az ellenkezőjét választani! Istent nem a többség véleménye vezérli.

Ézsaiás próféta könyvében (55:9) így szól Isten beszéde: „Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” A népszerű utakat követő etikai döntések végzetesek lehetnek. Légy elszánt, és ha kell, Isten népszerűtlen keskeny ösvényét válaszd, javasolja Strobel.

Forrás: Monday Manna – a KEVE Társaság heti hírlevele

Létrehozva 2013. március 14.