Hangulatjavítás

„Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni; reggel hirdetni irgalmadat, éjszaka meg hűségedet.” (Zsolt 92,1-2)

Özvegyként egy gyermekkel sok sötét napot megéltem az elmúlt tizenöt évben. Néha úgy éreztem, segítség nélkül nem bírom ki a következő 24 órát.

Máskor meg egyetlen dolgot találtam a napomban, amiért hálát adhatok, azt, hogy képes voltam kikelni az ágyból. A bánat rám telepedett, sötét árnyat vetett a hangulatomra. Tudtam, hogy ez így nem mehet tovább. Valamit tennem kell, hogy javuljon a helyzet.

A Szentírásban találjuk a legjobb gyógyírt ezekre a napokra. A 92. zsoltár azzal biztat, hogy „Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni; reggel hirdetni irgalmadat, éjszaka meg hűségedet.”

Az évek során sikerült ezt az igeverset a szívembe vésnem, s minden nap igyekszem áldani az Urat az adott napon nyújtott kegyelméért. Kényszerítettem magam, hogy percről percre figyeljek a kisebb-nagyobb áldásokra, s ahogy telt az idő, egyre inkább észrevettem őket.

Ha szeretnél most felfedezni valami jót, mert életed nehéz időszakon megy át, vagy a mindennapok zűrzavarában nem veszed észre az apró áldásokat, adok néhány segítő tippet. Gyakorlati módszerek, hogy tudatosan figyeljünk Isten kegyelmére, jóságára, megingathatatlan szeretetére a „rossz” napokon is.

Vezess Áldásnaplót

Mikor valami nehézség ér, előveszem az Áldásnaplómat. Esténként mielőtt lefekszem, fel szoktam jegyezni, milyen apró vagy jól látható jelekből tapasztaltam meg aznap Isten jóságát. Mikor újraolvasom a feljegyzéseimet, sikerül figyelmemet újra Isten szeretetére összepontosítanom, s múlik a rossz hangulatot okozó önsajnálatom.

Készíts Jóéjt-Áldásnaplót

Az esti szertartások közé iktass be egy olyan momentumot, amikor megkéred mindegyik gyermekedet, mondjanak egy jó dolgot, ami aznap történt velük. Ezt jegyezd bele kinek-kinek az Áldásnaplójába.

Készítsetek Áldásláncot

Vágjatok színes papírcsíkokat, s esténként egy-egy ilyen papírcsíkra írd fel az aznapi jó dolgot, majd a csík két végét összeragasztva készítsetek láncot a napi áldásokból. Jól látható helyre akasszátok ki a láncokat, amikről sokat lehet beszélgetni, lehetőséget adnak rá, hogy természetessé váljék a közös hálaadás Istennek.

Alkoss egy Áldásdobozt

Én a konyhaasztal közepén tartok egy Áldásdobozt. Egy toll és színes papírcsíkok vannak mellette egy tálcán. Az év során felírunk a fiammal egy-egy csíkra minden jó dolgot, ami történik velünk, s a Karácsonyt megelőző hetekben felolvassuk őket egymásnak, s beszélgetünk róluk.

Isten ígéreteinek Kincstára ajándékba

Ha ismersz valakit, aki nehéz időszakon megy át, készíts számára egy kincses ládát, benne Isten személyessé tett ígéreteivel. Ha belenyúl, ilyen mondatokat húzhat ki belőle találomra: „Az én tervem a jövődre, Gábor, hogy életed legyen, és bőségben legyen”, vagy „Adj hálát az Úrnak, Juli, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad!”

Egyedül felnevelni egy gyermeket nem könnyű. Voltak nagyon „rossz” napjaink, heteink, sőt hónapjaink. De mióta szokásommá tettem, hogy rendszeresen hálát adok Istennek, rossz kedvem az ellenkezőjére fordul. Kezdjük el mától, hogy számba vesszük a napi áldásokat, és dicsőítjük értük az Urat.

Istenem, kérlek, alakítsd át „rossz” napjaimat dicsőítéssé. Segíts, hogy észrevegyem áldásaidat magam körül. Jézus nevében, Ámen.

Létrehozva 2013. március 2.