Tíz éves a Summorum Pontificum

XVI. Benedek pápa ma tíz éve, 2007. július 7-én (07.07.07-én) adta ki a Summorum Pontificum kezdetű motu proprio apostoli levelét. Levelében a pápa az Egyház részére szabályozta a „Szent XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott Misekönyv” szerinti liturgiavégzést (az ún. „tridenti misét”), amelyet a II. Vatikáni Zsinatot követő, 1970-es liturgikus reform előtt általánosan használtak a római katolikus egyházban.

Az apostoli levél nagyobb szabadságot adott a tridenti liturgia 1962-es formájának a végzéséhez: minden egyes pap szabadon misézhet az 1962-es Misekönyv szerint anélkül, hogy erre bárkitől is engedélyt kellene kérnie. A motu proprio értelmében emellett az egyház pásztorainak és plébánosainak készségesen eleget kell tenniük a régi rítushoz kötődő hívek állandó csoportja kérésének, akik az 1962-es Misekönyv szerint szeretnék a szentmisét megünnepelni, és gondoskodniuk kell arról is, hogy „harmonikus egyensúly jöjjön létre e hívek lelki java és a plébánia rendes lelkipásztori ellátásának igénye között” (5. cikkely 1.§).

Summorum Pontificum szövege magyar nyelven itt teljes terjedelmében olvasható.

A hagyományos miseforma, amelynek ünneplésére a Summorum Pontificum nagyobb szabadságot adott, világszerte nagy népszerűségnek örvend, különösen a fiatalok körében. A nemzetközi Foederatio Internationalis Juventutem ifjúsági egyesület kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy az Egyház nyilvános istentiszteletének, azon belül is a római rítus hagyományos formáinak ápolását elősegítse. Az egyesület hazai tagszervezete Juventutem Magyarország néven működik. A tagszervezet honlapján az érdeklődők városokra lebontva találhatják meg, hogy Magyarországon mely templomokban és mikor ünnepelnek szentmisét a római rítus rendkívüli formája szerint (a budapesti adatokat lásd itt).

A szentmise rendkívüli formájának és Summorum Pontificum motu propriónak a megítélése egyházi körökben sajnálatosan máig megosztott képet mutat.

Ferenc pápa 2016. november elején egy interjújában úgy nyilatkozott, hogy a latin misére járó fiatalok “merevek”, akik merevsége “álcáz valamit”: “bizonytalanságot, vagy akár még valami mást is”. A Szentatya szerint a merevség “védekező”, “az igaz szeretet viszont nem merev”. Ugyanitt Ferenc pápa azt is elmondta, hogy XVI. Benedek pápa  a Summorum Pontificum motu propriojával csupán “korrekt és nagylelkű gesztust tett, hogy alkalmazkodjon néhány csoport és ember egy bizonyos mentalitásához, akik nosztalgiáztak… De ez csupán kivétel.”

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2017. július 15.