Jézus nevének ereje

A háború folyamán a börtönökben (ravensbrücki koncentrációs tábor) és később, amikor a világ különböző részein jártam, sok harcban kellett megállnom. Nem test és vér elleni harc volt ez, hanem láthatatlan szellemekkel, a Gonosz főhadiszállásának kiküldötteivel álltam szemben (Ef. 6,12).

És olyan sok embert találtam – még Isten szolgái között is – akik nem ismerik fel a sötétség őket körül vevő hatalmait, az ördögöt és a démonokat, és nem tudják, hogyan kell velük szembenézniük. Ezért határoztam el egy misszionárius barátom kérésére, hogy ezen a területen szerzett tapasztalataimat leírom, hogy másoknak is segítségül lehessen.

Valamelyik ország misszionáriusairól kértek tőlem véleményt. Azt feleltem: „Mindent odaadtak, de nem vettek el mindent. Feláldozták hazájukat, idejüket, pénzüket, kényelmüket és még ennél is többet, de nem vették át mindazt a gazdagságot, amit a Szentírás Isten ígéretei kimeríthetetlen kincstárának a teljességéből kínál fel nekünk. Sokan nem ismerik a két felbecsülhetetlen fegyvert: A Bárány vérében rejlő szabadító és győztes erőt, és azt a jogot, ami minden megváltotté: igénybe veheti Jézus csodálatos nevének erejét.”

Penn-Lewisné azt mondja: „A pogányok ismerik a gonosz szellemek létezését, de a misszionáriusok csak babonának és tudatlanságnak bélyegzik. Pedig a tudatlanság éppen a misszionáriusokat vakította meg, úgyhogy éppen a sötétség hatalmai miatt nem látják az Írásnak azokat a kijelentéseit, amelyek a sátáni hatalmakra vonatkoznak.”

Fel kell ismernünk az ellenséget, hogy legyőzhessük. De őrizkedjünk azoktól a hibáktól, amelyeket C. S. Lewis „Szolgálati utasítás egy alördög számára” c. könyvében leír. Ezt mondja: „Az ördögre vonatkozóan a mi generációnk két súlyos, habár ellentétes tévedésbe eshetik. Az egyik az, hogy nem hisz a létezésében, a másik az, hogy hisz, de egészségtelenül érdeklődik iránta! Maga az Ördög egyformán örül mindkét tévedésnek és ugyanolyan élvezetet jelent neki, akár olyanokkal áll szemben, aki nem hiszi, hogy ő van, akár szellemidézővel vagy ráolvasóval.”

Nekünk jó vezetőnk van: a Biblia, Isten Igéje! Benne nemcsak a Sátán és a démonok felől kapjuk meg a szükséges felvilágosítást, hanem a fegyverzetről is, amelyre ebben a harcban szükségünk van ahhoz, hogy Jézus Krisztus által felettébb győztesek lehessünk.

Az írás letölthető itt.

Létrehozva 2022. január 22.