Kézirat a purgatóriumból (9)

A lelkek megismerik egymást a purgatóriumban

Az 1880-as esztendő lejegyzései (1.)

A magyar fordítás christianae.wordpress.com forrásmegjelöléssel terjeszthető.

1880. január

Karácsony éjjel lelkek ezrei hagyták el az engesztelés helyét és mentek a mennybe; sokan azonban maradtak, és én is közéjük tartozom. Szokta mondani, hogy a lélek tökéletesedése hosszasan tart, és ez igaz; s hogy meglepi, hogy ennyi ima után még mindig itt vagyok és nem élvezhetem a Jóisten látását. Nos, a lélek tökéletesedése a purgatóriumban sem megy gyorsabban, mint a földön. Akadnak lelkek, de kevesen, akiknek csupán néhány bocsánatos bűnért kell engesztelniük; ők nem sokáig vannak a

tisztítóhelyen. Néhány jól végzett ima, néhány áldozat hamar megszabadítja őket. Ha azonban olyanok, mint én – és csaknem mind ilyenek!–, hogy szinte nulla volt az életük, és alig vagy egyáltalán nem törődtek az üdvösségükkel, akkor az egész életüket újra kell kezdeniük az engesztelés helyén; a léleknek újból végig kell járnia a tökéletesedés útját, szeretnie és kívánnia kell Istent, akit a földön nem szeretett eléggé. Ezért tart egyes lelkek szabadulása olyan sokáig. A Jóisten nagy kegyelmet adott nekem, amikor megengedte, hogy imákat kérjek. Nem érdemeltem meg; e nélkül én is, mint a legtöbben, évekkel és évekkel tovább maradtam volna itt!

Kapcsolatban vannak egymással a szerzetesek és mások, akik ugyanahhoz a családhoz tartoznak?

A purgatóriumban, akárcsak a mennyben, az egy családhoz tartozó szerzetesek nincsenek mindig együtt; a lelkek nem mindannyian ugyanazt a büntetést vagy jutalmat érdemlik. Viszont megismerik egymást a purgatóriumban, és amikor a Jóisten megengedi, kommunikálhatnak is egymással.

Részesülhet az ember meghalt barátja imájából, kaphat tőle egy-egy gondolatot, és tudathatja vele, hogy megemlékezik ról

El lehet juttatni ide földi gondolatokat, de nincs sok haszna, mert mint említettem, a purgatóriumi lelkek tudják és ismerik azokat, akik törődnek velük a földön. Isten néha azt is megengedi, hogy imát, figyelmeztetést, tanácsot kapjanak. Így az, amit több alkalommal mondtam Szent Mihályról, tőle származott, amit pedig az atyáról mondtam, Istentől jött. Az ön megbízásait, amelyeket a másvilágra vonatkozóan többször is adott, mindig teljesítettem, ám minden ilyesmi az isteni akaratnak van alárendelve.

A kilencedik rész letölthető itt.

Létrehozva 2015. november 7.