Boldog Duns Scotus János

Fr. Szilveszter blogjáról egy korábbi írást ajánlunk, mivel ez a szent alig ismert nálunk – Amerikában filmet is készítettek életéről.  A szerk.

A Megtestesült Ige énekese és a Szeplőtelen Fogantatás védelmezője

A mai napon [nov. 8.] mi ferencesek Boldog Duns Scotus János ferences papra emlékezünk, aki a skóciai Duns-ban született 1265 végén, és nagyon fiatalon befogadták Assisi Szent Ferenc rendjébe. Filozófiát és teológiát az oxfordi és a párizsi egyetemeken tanult. Tanulmányai befejeztével professzor volt Oxfordban, Cambridge-ben, Párizsban, valamint a kölni ferences teológiai főiskolán.

 

Az Assisi-beli szegényke igazi fiaként gondosan kutatta az isteni kinyilatkoztatást, számos filozófiai és teológiai művet írt. Erélyesen hirdette a megtestesült ige titkát, és meggyőződéses védelmezője volt a Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának, valamint a római pápa tekintélyének. 

Párizst akkor hagyta el (1303. június 23-án), amikor Szép Fülöp király és VIII. Bonifác pápa között súlyos viszály tört ki. Duns Scotus inkább a száműzetést választotta, de nem írt alá pápaellenes dokumentumot. Ez az eset arra emlékeztet bennünket, hogy az egyház történetében a hívők gyakran találkoztak ellenségeskedéssel, sőt üldöztetéssel Krisztus-hitük, az egyházhoz és a pápához való hűségük miatt.  

Kölnben tanító tevékenysége teljében, 43 éves korában érte halál 1308. november 8-án, óriási teológiai művet hagyva maga után. A ferences rendben mindjárt szentként tisztelték. 1993-ban Boldog II. János Pál pápa ünnepélyesen boldognak nyilvánította, „a megtestesült Ige énekesének és a Szeplőtelen Fogantatás védelmezőjének” nevezte.

Az ismertető elolvasható itt.

Létrehozva 2022. szeptember 9.