Olvasnivaló

Boldog Duns Scotus János

Fr. Szilveszter blogjáról egy korábbi írást ajánlunk, mivel ez a szent alig ismert nálunk – Amerikában filmet is készítettek életéről.  A szerk.

A Megtestesült Ige énekese és a Szeplőtelen Fogantatás védelmezője

A mai napon [nov. 8.] mi ferencesek Boldog Duns Scotus János ferences papra emlékezünk, aki a skóciai Duns-ban született 1265 végén, és nagyon fiatalon befogadták Assisi Szent Ferenc rendjébe. Filozófiát és teológiát az oxfordi és a párizsi egyetemeken tanult. Tanulmányai befejeztével professzor volt Oxfordban, Cambridge-ben, Párizsban, valamint a kölni ferences teológiai főiskolán.

 

2 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

X. Pius pápa enciklikája a szeplőtelen fogantatás jubileumáról (1904)

A Schütz Antal által szerkesztett, Prohászka Ottokár összegyűjtött műveit tartalmazó sorozatban, (Szent István Társulat, Budapest, 1929.) a hitvédelmi írásokat tartalmazó “Ünnepnapok” című XII. kötetben jelent meg.

A katholikus egyház a szeplőtelen fogantatás kihirdetésének ezidei ötvenedik évfordulója alkalmából nagy ünnepre készül; érzi s tudja, hogy e hitcikkelyben a természetfölötti világnézet nyer fölséges és elragadóan szép kifejezést. A szeplőtelen fogantatásban alakul ki az Isten alázatos szolgálója csillagkoszorús királynévá, «nagy jellé», mely tényleg világnézetek vízválasztóján emelkedik ! E csillagkoszorús Szűz lobogtatja a természetfölöttiség zászlaját, mellyel a kereszténységnek győznie kell az egész vonalon ; ezt begöngyölíteni, reánk nézve annyi, mint tönkre menni.

5 Minute