Virtuális és valódi – IPad és Misekönyv

Egy ifjú jezsuita azon elmélkedik, miért ne lehetne misekönyv helyett IPad-et, Tablet-et vagy más, hasonló digitális üzenetközvetítő eszközöket használni a Szentmisén. Úgy látja, több és komolyabb érv szól a használat mellett, mint ellene, sőt, az idő majd eldönti a kérdést, a modern technika győzedelmeskedni fog, előbb-utóbb a könyveket felváltják a digitális eszközök.

Eszembe jut erről egy beszélgetésem, barátságos vitám az azóta már elhunyt Morel Gyula jezsuita atyával. Úgy vélte, egyszerűsíteni kellene a liturgiát és a Szentírást. Szerinte a hívek nem értik például, miért más a válasz az olvasmányok és az evangélium után („Istennek legyen hála!”; „Áldunk Téged Krisztus!”). A Szentírásból pedig olyan válogatásokat kellene forgalomba hozni, amelyek közelebb állnának a hívek egyes csoportjainak életformájához és számukra fontos kérdésekre válaszolnának, pl. Biblia háziasszonyoknak, Biblia tanároknak, Biblia szakmunkásoknak, stb.

Drága, jó jezsuiták! Olykor mintha akadályozná a tisztánlátást a missziós hév!

Miért nem helyes digitális eszközökkel helyettesíteni a nyomtatott misekönyvet és a nyomtatott Szentírást? Az, hogy a kérdés felmerül, már önmagában mutatja, mennyire eltávolodott a katolikus egyház egyes papjainak és híveinek liturgikus gyakorlata az evangéliumtól, s hogy mennyire nem értjük, mi történik a Szentmisén! Az ószövetségi és újszövetségi olvasmányok, valamint az evangélium felolvasása nem múltbeli dokumentumok szóbeli ismertetése, amelyeket megtehetünk bármilyen eszköz segítségével, hiszen úgyis az elhangzó szó a lényeges. Dehogy!

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2024. február 1.